Rättfärdighetens frukt ska vara frid, och rättfärdighetens verk vara ro och trygghet för evigt.
Jesaja 32:17

Världen idag

Jesus visste att han var en älskad son, hur är det med dig?

Inför söndag · Publicerad 00:16, 29 dec 2017

Galaterbrevet 4:3–7

Att känna sig älskad är nog det mest grundläggande behovet hos varje människa. I kärleken finns en trygghet som utvecklar individen och lockar fram det unika i personlighet, gåvor och talanger. Utan Guds kärlek förblir vi hungrande kopior.

Kärleken från Gud beskrivs i ordet agape och ges i överflöd genom den helige Ande, enbart av nåd, det vill säga helt gratis. Ingen av oss kan säga att vi gjort oss förtjänta av den genom våra egna gärningar, eller vår tjänst för honom. Bibeln beskriver kärleken så här: ”Inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder”, 1 Joh 4:10. Gud älskar först, vi ger vårt gensvar och tar emot.

”När Jesus hade blivit döpt, steg han genast upp ur vattnet. Då öppnades himlen, och han såg Guds Ande sänka sig ner som en duva och komma över honom. Och en röst från himlen sade: 'Han är min älskade Son. I honom har jag min glädje'”, Matt 3:16–17. När Jesus gick ner i Jordans vatten för att döpas så hörde han orden som gav honom den djupa trygghet som präglade hela hans tjänst och som till sist förde honom till korset men med vissheten att han skulle uppstå från de döda. Himlen öppnade sig under dopet och rösten från himlen jublade: Han är min äskade son. I honom har jag min glädje.

Du och jag kan ju tänka att Jesus inte ens hade börjat sin tjänst. I ungefär trettio år hade han levt ett fördolt liv med Gud, i stillsam bön samt arbetat som snickare. Kärleken kom först, sedan tjänsten. Vilken trygghet att få den himmelske Faderns bekräftelse innan man börjat sin gärning. Han var viss i sitt inre om att han var älskad och behövde inte bevisa något eller göra något för att få bekräftelse. Det är verklig frihet.

Jesu tjänst utgick ur den andliga kärleksrelationen med Fadern i en total enhet. Jesus säger att han inte gör något som han inte ser Fadern göra och inte heller säger något som han inte hör från Fadern. Det livet Jesus lever är utan fruktan och bekymmer. Han vet att som en äskad son så ska fadern ge honom allt som han behöver. Han står i direkt kontakt med himlen och den kommer aldrig mer att stängas. Han har löftet att änglar ska gå upp och ner och betjäna honom.

”Då kom frestaren fram och sade till honom: 'Om du är Guds Son, så befall att de här stenarna blir bröd'”, Matt 4:3. När djävulen försökte fresta Jesus så använde han enbart orden: ”Om du är Guds Son”. Han la aldrig in ordet älskade utan försökte så in tvivel i Jesus hjärta. Kanske inte Gud kommer att försörja dig. ”Gör stenar till bröd.” Kanske Guds Ord inte håller i nödens stund. ”Kasta dig ner och testa hans löfte”. Gud vill nog inte ge dig härlighet och upphöjelse, fall ner för mig så får du allt. Jesus avvisar alla frestelser och frestaren själv. Han är den äskade sonen och hans inre ropar ständigt Abba fader.

Jag har tänkt mycket på att ”enbart” vara son eller dotter. Då vet man inte vilken relation man har i verkligheten till sin far. Jag hade en far som var ganska hård och distanserad, hela sitt liv hade han arbetat som soldat. Min önskan som barn var att han en gång skulle ta mig i sitt knä och läsa sagor för mig. Det hände aldrig. Eller att han skulle se på mig och säga att han älskade mig. Det hände inte heller. När jag såg andra barns fäder som var varma och ömma fick jag en otrolig längtan inom mig att en dag öppna min fars hjärta och få all den kärlek som han gömt undan, eller kanske glömt bort att ge mig.

Ofta går de drömmarna i kras när det gäller våra jordiska fäder. För fäder som inte själva blivit älskade har svårt att ge kärlek vidare. Det är därför mycket viktigt att se den himmelske fadern genom Jesu ögon. Så blev det för mig. När jag blev en kristen fick jag se in i Guds hjärta och all den djupa ensamhet och längtan efter kärlek blev mött genom den helige Ande.

Jag vet att jag är en älskad dotter. Den kärleken försvinner inte om jag misslyckas eller lyckas i min tjänst för honom. Det är kärleken som ger drivkraften. Det är kärleken som är ingjuten i mitt hjärta som ger mig kraft att fortsätta att tjäna och lägga ner mitt liv för honom. Det är kärleken som ger mig vissheten att han genom bön kommer att möta alla mina behov.

Kanske var det brist på förståelse för den kärleken som gjorde att den hemmavarande sonen var sur och vredgad över att inte fadern såg hans arbete. Han betedde sig som en slav, och fadern ser förvånat på honom och säger: ”Allt mitt är ditt.” Det var nog brist på förståelse som också gjorde att den förlorade sonen lämnade hemmet. Han trodde inte att hans liv skulle kunna komma till sin rätt i fadershuset. Han var son men kände sig inte älskad. När han sedan vände hem och kände faderns armar runt sin hals så förändrades hela hans liv. Det räcker inte bara att kalla sig Guds barn, vi behöver säga det om och om igen. Jag är Guds älskade barn, hans älskade son, hans älskade dotter.

Bön:

Lär mig att lyssna till din röst Gud och hjälp mig att våga tro att jag är lika älskad som Jesus.

Ge mig den trygghet som bär i livets alla omständigheter, och hjälp mig att inte söka min bekräftelse från människor. Öppna mitt hjärta för din kärlek så att jag inte lever mitt liv från mina sår, tillkortakommanden och mina egna försök att behaga dig.

SKR uppvaktade Migrations- verket med 18 400 namn

Aktion. Lyfte fram konvertiternas situation På torsdagen möttes Sveriges kristna råd (SKR) och Migrationsverket för samtal om hantering av asylärenden som rör konvertiter. Samtidigt...

Vad kan förklara de ökade sexualbrotten?

Ledare Eskalerande statistik enligt Brå-rapport Så har då Sverige till slut fått en statsminister. Socialdemokrater och Miljöpartister kan nu regera vidare med Vänsterpartiets och nu även de två...