Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra.
Johannesevangeliet 13:34

Världen idag

Viktigare att vara sann

Samhällskrönika · Publicerad 00:00, 16 nov 2011

"Lyssna till den granens susning vid vars rot ditt bo är fästat". Så står det på en tavla som min man satt upp i hallen. Jag tänker mycket kring detta med ursprung. Så mycket avgörs av det. Om vi har vårt ursprung i Gud ter sig allt som har med mänskligt liv att göra på ett speciellt sätt. Om inte, ter det sig annorlunda. Att jag har mitt ursprung i Iran är avgörande för hur mitt liv har gestaltat sig.
Vad gäller mitt eget liv kan jag lugnt säga att det inte var bättre förr. Jag har det mycket bättre nu än när jag var tonåring och bodde på gatan. Ändå är jag en av dem som ofta tänker att "det var bättre förr". Vad menar jag egentligen med det?

Det tycks som att det fanns en klarhet och redighet i den svenska kulturen förr. Man värderade tidigare generationers samlade erfarenheter bättre än vad vi gör i dag. På alla områden.
Jag syftar på allt som gjorde att svenskar kunde leva och må väl, innan man i modern tid överlät liv och öde till staten: filosofin, teologin och de kluriga folksagorna. Tillsammans med den praktiska erfarenheten från hundratals generationer som brukat landet. Handlat. Älskat och hatat. Stött på problem och övervunnit dem. Löst tvister.
Mycket förändrades då man i modern tid började tänka utopiskt. "Utveckling!" blev ett slagord som per definition var positivt. Det följdes av "modernt".
Orden är populära i den samhälleliga debatten. "Man kan faktiskt inte stoppa utvecklingen. Din åsikt är pinsamt omodern".
Jag ställer gärna motfrågan: "Vad har klockan med saken att göra?". Sant är sant och falskt är falskt, oavsett när i historien någonting inträffar. Bakom argument som dessa ligger en mycket klar föreställning om vart världen är på väg. Och då menar jag inte någonting som kristendomens framtidsvision.
Det vill säga: hur det faktiskt kommer att bli, för att Gud kommer att göra så att det händer. Jag menar inte heller en kalkyl om vad som sannolikt kommer ske. Jag menar en utopi. En ideologisk vision om idealsamhället.

Eftersom jag själv delade detta utopiska tänkande, innan jag kom på bättre tankar, vet jag vad det gör med en individ. När man argumenterar som utopist har man inte verkligheten för ögonen. Man utgår från sin fantasi om utopia, och ställer denna mot verkligheten. Den fasta punkten i utopistens världsbild är fantasin om det perfekta samhället.
Praktiken blir därefter. Snabba förändringar. Uppbrytande av lagbundenheter. Offentliga uppvisningar i social radikalism. Det får medges: det är mycket roligare och känns bättre med popgalor, bistånd och kritik av privat egendom. Mycket roligare än det som historiskt sett faktiskt skapar välstånd: lag och ordning, marknadsekonomi och kristen etik.

Vi ska inte bry oss så mycket om vad som är modernt och allt prat om utveckling. Vi bör göra som man gjorde under de årtusenden som människan levt, innan utopier och radikalism vände upp och ned på samhället. Se bakåt, inåt och uppåt.
Tavlan i hallen föreställer en gran. Rak mot himlen. Fasta, grova rötter omgärdade av skogsblommor. En liten robust stuga. Ett hem. Lyssna till den granens susning vid vars rot ditt bo är fästat.

Nasrin Mosavi Sjögren är
student och samhällsdebattör.
redaktionen@varldenidag.se

Israelisk student hjälpte Nasa – fann två asteroider

Astronomi. En arabisk-israelisk student har fått två asteroider uppkallade efter sitt namns initialer plus... fredag 16/4 14:50

Heligt Dackeuppror mot stängda kyrkor kan vara på väg

Ledare ”Jag tror att jag ska anmäla den där församlingen.” De orden fälldes helt nyligen av en ung kristen... torsdag 15/4 00:10

När allt blir mörkt finns det ändå någon där som leder framåt.

Inför söndag Ps 23 Psalmen om den gode herden är en av världens mest kända bibeltexter, och förmodligen har du... torsdag 15/4 00:00

KD: Vi prioriterar inte bort barnomsorgspeng

Politik. Kristdemokraternas barnomsorgspeng som ska göra det möjligt för föräldrar att, med ekonomisk... fredag 16/4 09:00

Senaste nytt

    Israelernas styrka: argumentation

    Israelkrönika Interna israeliska debatter, där de politiska ståndpunkterna ofta går i diametralt motsatta...
    Podcasts
    Följ Världen idag i sociala medier