Han har kommit och förkunnat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära.
Efesierbrevet 2:17

Världen idag

Var finns äktenskapslobbyn, som prisar äktenskap och mamma-pappa-barn?

Samhällskrönika · Publicerad 08:56, 4 aug 2017

Frågorna kring homo-, bi- och queer-sexualitet är högaktuella och låt mig börja med att säga att de som praktiserar någon av dessa sexuella varianter är lika värdefulla som andra. De är älskade av Gud och varje form av våld mot dem är helt förkastligt. För många är också osäkerhet om könsidentitet och sexualitet mycket svåra saker och något som vi som själasörjare måste hantera med känslighet och värme.

Men ur andlig synpunkt är det klart att Bibeln fördömer sådana sexuella handlingar, och det kan varken tidsandan eller mediatrycket ändra på. Det finns inga tecken på att Jesus eller Paulus skulle ha en annan syn på detta än sin tids judendom. Den enda sexualitet som är tillåten och välsignad enligt Bibeln är den som förekommer inom ett livslångt äktenskap mellan en man och en kvinna. Paulus är tydlig. I Romarbrevet 1, som är en del av hans stora teologiska utläggning, är homosexuell och lesbisk praktik inte bara fel, utan det faktum att människor praktiserar detta betraktas av Bibeln som ett slags straff.

I 1 Korintierbrevet 6 nämns flera sexuella synder, som alla utestänger från Guds rike: sexuell omoral (porneia; närmaste exemplet är den incest som fördöms i 1 Korintierbrevet 5), äktenskapsbrott (moicheia), alltså sexuell praktik utanför äktenskapet, samt två varianter av homosexualitet, den mottagande partens (malakos) och ”den som ligger med män” (arsenokoites), ett uttryck som används redan i det grekiska Gamla testamentet.

Det är riktigt att inte bara homosexuell praktik är fel, utan också annan sexuell orenhet och girighet med mera. Men man kan heller inte säga att bara för att vi tillåter det ena är det andra okej. Försöken att förklara att Paulus bara avser pedofili är misslyckade, vilket till exempel ett amerikanskt hbt-lexikon erkänner. I 1 Korintierbrevet 6 är både malakos och arsenokoites förkastligt.

Att detta är ”tillåtet” i kyrka och vissa frikyrkor är ett resultat av den så kallade sexuella revolutionen, och en obiblisk syn på kön hör ihop med det. Löfven hävdade ju nyligen att präster ska tvingas viga samkönade. Det är tydligt i Guds Ord att det finns två kön, manligt och kvinnligt. Men i dag får man både i kontakt med myndigheter och i formulär på Facebook ta ställning till vilket kön man har.

För alla, utom någon promille, är könet klart vid födseln. Men som pionjär för en ideologi som kallas könskonstruktivism, sade Simone de Beauvoir: ”Man föds inte till kvinna, man blir det”. Hbtq-ideologin styr nu politiken på bred front, inte minst på grund av ett skickligt lobbyarbete från hbtq-sammanhang. Om hundra år skakar man förmodligen bara på huvudet åt detta experiment med könsidentitet. För fortfarande blir barn endast till genom att manlig säd befruktar ett kvinnligt ägg.

Det finns emellertid en positiv motbild. Enligt olika undersökningar är den bästa platsen för sexuell tillfredsställelse ett livslångt äktenskap, där de som går i kyrkan varje vecka har bäst, och mest, sex. Nu är inte bra sex det viktigaste med äktenskapet, men att blunda för kraften i sex är bara dumt.

Var finns äktenskapslobbyn, som offentligt prisar äktenskap och mamma-pappa-barn? Både historien och evigheten kommer att visa att Guds recept är det som fungerar i varje tid och kultur.

Enligt olika undersökningar är den bästa platsen för sexuell tillfredsställelse ett livslångt äktenskap.

Förvirrande när kristna ledare kallar muslimer ”trossyskon”

Ledare I ett pluralistiskt samhälle med en mångfald av religioner och livsåskådningar sida vid sida blir... lördag 13/8 00:00

Vårt aktiva ja och nej är avgörande nycklar i Guds rike

Ledare ”Ert ord ska vara ’ja’ eller ’nej’. Allt därutöver kommer från den onde” (Matt 5:37). Jesu ord är... fredag 12/8 00:00

Allt fler vårdas för covid på sjukhusen

Pandemin. Spridningen av covid-19 fortsätter öka och allt fler smittade patienter vårdas på sjukhusen. Det... söndag 14/8 08:00

KD vill att polisen dna-testar vid utlänningskontroller

Politik. KD vill återuppliva Reva-projektet med skärpta inre utlänningskontroller, säger partiledaren Ebba... lördag 13/8 17:00

”Tack vare er har jag lärt känna Jesus”

Inför söndag När jag skriver detta är det mitt i semestern. Flera veckor av att få koppla av, uppleva saker,... torsdag 11/8 00:30

Saklig ideologisk debatt behövs inför valet

Ledare I dag är det exakt en månad kvar till valet. De gångna fyra årens rikspolitik har främst känts som... torsdag 11/8 00:20

V vill se ”svenska elpriser” – utmanar EU:s konkurrenslag

Energipolitik. Vänsterpartiet vill införa ett lägre pris för svenska elkonsumenter och behålla marknadspriset för... lördag 13/8 12:00

Den 9 Av – en positiv ballast

Israelkrönika Nu på lördag kväll inleder judarna den årliga markeringen av datumet den 9 Av (Tisha b’Av) – sorgen...
Följ Världen idag i sociala medier