HERRENS namn är ett starkt torn, den rättfärdige skyndar dit och får skydd.
Ordspråksboken 18:10

Världen idag

Trump gör att Sverige måste bli mer robust.

Gästkrönika · Publicerad 08:01, 28 nov 2016

Landets styrande behöver inte ytterligare spekulera i vad Donald Trumps politik konkret kan komma att innebära. För vi har alla fått veta tillräckligt mycket om honom för att kunna dra allvarliga slutsatser – som borde innebära åtgärder för både militärt och civilt försvar.

Det är ännu två månader till dess att Donald Trump får uttala USA:s viktigaste ed och därefter helt tar över rodret från Barack Obama. Men det vore tragiskt om vår riksdag och regering väntade med att mer konkret reagera på Trump.

Trump har de senaste dagarna backat från flera ställningstaganden. Men det spelar ingen större roll på vilka områden och hur mycket han efter presidentedens ord kommer att backa. Sedan 90-talet har jag följt Trumps största supporter i Moskva, den ”liberale” nationalistpartiledaren Vladimir Zjirinovskij (Vladimir Putin har också uttryckt sig positivt om Trump, men inte lika mycket). Vid Trumps seger ordnade Zjirinovskij en offentlig champagnefest. Under den amerikanska valrörelsen började jag i Trumps agerande mer och mer att känna igen Zjirinovskijs taktik. Jag citerar ur en bok av mig som kom 2008:

”Mitt samtal med Zjirinovskij liksom det jag läst av och om honom under senare år, har övertygat mig om att hans uttalanden till stor del går ut på att han skall synas i media. Hot och humor kan verka väsensskilda men ger bägge medialt utrymme.”

Trumps verbala angrepp mot mexikaner och muslimer motsvaras av Zjirinovskijs ord om balter och muslimer. Ett exempel på Zjirinovskijs budskap till Estland, uttalat långt före landet gick med i Nato: ”Ni har bara två möjligheter: leva i fred med Ryssland, eller ge er av i båtar till Sverige!”

Då jag träffade Zjirinovskij bad jag honom förklara om han verkligen trodde att finländarna skulle vara införstådda med att införlivas i ett nytt ryskt imperium. Finland ingick i hans partiemblems karta. Svaret jag fick var: ”Jag är övertygad om att en majoritet av det finska folket vill tillhöra Ryssland. Finnarna är mer rädda för er svenskar än för oss. Jag har fått ett brev från Finland som stöder mig.”

Men utan publik och tevekameror – hur är de då, herrar som Vladimir Zjirinovskij och Donald Trump? Min research säger mig att bakom Zjirinovskijs TV-personlighet finns en mer allvarlig person som talar tre främmande språk, har skrivit flera debattböcker och flera gånger medaljerats i Kreml. Vad gäller Trump däremot, är det tveksamt om han är duktig på något annat än fastigheter, kasinon, skönhetstävlingar och tv.

Trump har som bekant gjort uttalanden om Europa som fått särskilt balterna att frukta för sin framtid. Jag skulle dock säga att det inte är säkert att Trump kommer att försöka bedriva den Europa-politik som många balter och andra nu befarar. Men, det avgörande är att han är både utrikespolitiskt och militärt oerfaren och har visat sig vara ovanligt oberäknelig och impulsiv. Bland hans närmaste medarbetare märks särskilt Steve Bannon, som nyligen friade till franska Nationella fronten. Detta samtidigt som världens övriga stormakter leds av politiker med relevanta kunskaper och erfarenheter, som dessutom har imponerande experter intill sig.

Det går inte att formulera ett enkelt hotscenario utan vad det handlar om är att som en konsekvens av Trump har fler scenarion blivit mer möjliga. Inte bara scenarion som drabbar balterna och därmed Östersjöregionen, utan även händelseutvecklingar av världsekonomisk natur. Kort sagt, det är mer än hög tid att våra folkvalda inte bara ägnar sig mer åt vårt militära försvar utan även hur det svenska samhället i stort ska kunna klara av en allmän ekonomisk nedgång och/eller kraftiga störningar i leveranser av bränslen och livsmedel. Alla politiskt aktiva i Sverige borde arbeta för beslut som snabbt kan göra vårt land mer robust.

Men utan publik och tevekameror – hur är de då, herrar som Vladimir Zjirinovskij och Donald Trump?

Koalitionsbildande – ett spel Netanyahu behärskar bäst av alla

Israelkommentar Formellt sett börjar koalitionsbildandet nästa vecka, men i praktiken har den pågått sedan den dag då Benjamin Netanyahu utlyste nyval i december. Nu...

Trollkonstnären Netanyahu

Det israeliska valet är över och resultatet blev som förväntat en seger för högersidan. Netanyahu lyckades till och med leda Likud till att bli det...

Judisk ortodox lärarinna blev populär på arabisk skola

Hon heter Ital Levy och är en ortodox judinna som undervisar i hebreiska. Det som är speciellt är att hon gör detta på en arabisk skola i Umm...