Ingen är som du, Herre. Du är stor, och stort och mäktigt är ditt namn.
Jeremia 10:6

Världen idag

Om vi ständigt förändras lite i taget, betyder då ett nyår någonting?

Gästkrönika · Publicerad 00:00, 5 jan 2018

Din kropp producerar 25 miljoner nya celler i sekunden och bryter hela tiden ner de gamla så att du ständigt förnyas. Till och med de delar av kroppen som vi ser som mer statiska byts ständigt ut, såsom skelettet, som är helt och hållet nytt vart tionde år. Samtidigt är varenda nyproducerad cell bärare av ditt helt unika och oföränderliga dna.

Så, å ena sidan är du densamma genom hela livet, å andra sidan är du mitt i en förnyelse som mer består av långsam process än isolerad upplevelse, mer pågående vandring än explosion.

Och på exakt samma sätt är det med vår vandring med Gud.

Om vi ständigt förändras lite i taget, betyder då ett nyår någonting alls i den ekvationen?

Absolut! För även om vi är samma människor den 31 december som den 1 januari, ger nyåret oss tillfälle att sätta upp en milstolpe längs vägen och stanna upp för att ta ut ny kurs, förnya våra beslut och fyllas av kraft inför det som ligger framför.

Ingen milstolpe är den andra exakt lik, men det finns ingredienser som alltid kan och bör finnas med när vi avslutar ett kapitel, en fas i livet, och går in i nästa:

Tacksamhet

"Glöm inte allt gott han gör" (Ps 103:2).

För många år sedan körde jag och Maria bil från de skotska lågländerna i söder till högländerna i norr. Under uppförsklättringen såg vi inte mycket mer än den branta vägen framför oss och ibland topparna på bergskedjorna långt därframme.

Men plötsligt dök en skylt upp och varslade om en rastplats som hette "Rest and be thankful" (Vila och var tacksam). Vi stannade, klev ur bilen och såg oss tillbaka en stund. Vi såg den sträcka vi hade tillryggalagt – och såg en av de vackraste utsikter vi någonsin stått inför.

Innan du springer in i 2018, stanna upp en stund. Tacka för Guds hjälp, tröst, nåd och trofasthet under året som varit. En stor del av den kraft som kommer att skjuta dig in i ditt "imorgon", finner du i tacksamheten över vad Gud gjorde i ditt "igår".

Rening

’"[U]tan helgelse kommer ingen att se Herren" (Heb 12:14).

Ordet som här är översatt "se" betyder mer än "titta på". Det innefattar också att uppleva, erfara, känna igen, urskilja och vara medveten om.

Jag vet inte exakt vad Gud har för personliga planer för dig under 2018, men jag vet utan tvekan att han vill att du ska få se honom klarare, uppleva och erfara honom djupare, urskilja hans röst tydligare och leva ditt liv ännu mer medveten om hans närvaro i dig. Begränsa inte allt detta genom att ta med dig skräp från ditt "igår" in i ditt "imorgon", när du nu har ett perfekt tillfälle att identifiera, bekänna och bli renad.

Trons ande

När gudsfolket skulle gå in i det nya, förlovade landet sände Mose tolv spejare för att se vad som väntade. Trots att de alla såg exakt samma sak, kom tio tillbaka med en rapport och två med en helt annan. Israels folk lyssnade på otrosversionen av sin framtid, vilket resulterade i en brutal försening av Guds löftes fullbordan.

På samma sätt ropar här och nu två olika röster sina olika versioner om vad som väntar dig, din familj och församling, ditt land och din värld under 2018. En talar otro, nederlag och hopplöshet. En annan säger, "För Gud är allting möjligt!".

Våga lyssna, tro på och stämma in tillsammans med röst nummer två för det kommande året. Må Gud välsigna ditt 2018!

Innan du springer in i 2018, stanna upp en stund. Tacka för Guds hjälp, tröst, nåd och trofasthet under året som var.

Hur kan vi se på när antisemitismen tilltar?

Ledare Judar i Europa Hela 90 procent av judarna i Europa anser att antisemitismen har tilltagit de senaste fem åren. De alarmerande siffrorna presenteras i en ny studie...