På Gud, vars ord jag prisar, på Gud litar jag och fruktar inte.Vad kan människor göra mig?
Psaltaren 56:5

Världen idag

Neutralitet har sällan funnits

Samhällskrönika · Publicerad 00:01, 8 jul 2016

De största tyska militärförråden i Sverige under andra världskriget totalförstördes i en brand härom veckan. När jag skriver dessa rader är det ännu oklart om den enorma branden i Luleå var anlagd eller ej. Icke-politiska brandorsaker är möjliga, men nog är det rätt märkligt att det skedde exakt 75 år efter beslutet i den svenska samlingsregeringen om att, efter tyska påtryckningar, tillåta genomfarten av en tysk division. Oavsett brandorsak är det hög tid att vi alla tar till oss både ”tyskmagasinens” historia och vad som följde.

Att Hitlers krigsmakt hade betydande förråd i Luleå var uppenbarligen okänt för väldigt många svenskar, inklusive många journalister. Jag har ägnat historien om förråden (varav de två största, nu nedbrunna, kallades ”tyskmagasinen”) några månader av mitt liv. Jag har berättat om dem i två böcker, varför det var naturligt att lokala medier och TT kontaktade mig när branden blev känd.

Mina efterforskningar i Luleå, i Säkerhetspolisens papper och i Tyskland har nog, tyvärr, bara i liten mån påverkat den gemensamma bilden av vår historia. Annars hade knappast välutbildade personer sagt att de inte känt till den tyska förrådsbasen i Luleå – som omfattade ett dussin byggnader på tre platser i Luleå kommun och försörjde en betydande del av de tyska trupperna i Nordnorge och finska Lappland.

Jag inledde min forskning om förråden på 90-talet, och eftersom jag talar tyska så kunde jag intervjua den tyske officer som var i Luleå längst, Walther Zindel. I min senaste bok om förråden kunde jag tillfoga nya rön från tidigare hemliga svenska dokument.

Mina böcker om förråden fick stor lokal uppmärksamhet och recenserades även i flera tidningar söderut. Men inte i de största tidningarna. Det blev inte heller någon tv-dokumentär eller spelfilm som populariserade rönen på bred front. Det är tydligen sådant som krävs för att nå fram. I och med att Hitlers förråd i Luleå har förstörts har de dock nu, till slut, blivit allmänt omtalade.

Finns det då något kvar att önska sig? Ja! Förråden var bara ett av flera allvarliga avsteg från den officiella särkerhetspolitiska linjen av alliansfrihet och neutralitet, den linje som till stor del dröjer sig kvar i debatten. Än i dag händer det nämligen att både reportrar och politiskt aktiva påstår att vi är neutrala, eller som en tv-reporter sade ifjol: "alliansneutral".

Fakta är dock att såväl under andra världskriget som senare har svenska regeringar gjort stora avsteg från den officiella linjen, så pass betydande att man kan säga att när det verkligen har hettat till så har linjen inte gällt. Det senaste stora skiftet, västerut, skulle jag säga inträffade INTE i och med Stalins ockupation av Östeuropa, eller vid hans indirekta igångsättande av Koreakriget. Nej, det inträffade 1943, då Nazityskland blev så pass försvagat att den svenska regeringen vågade strunta i att Sverige ännu var omringat. Man stoppade då både ”tysktrafiken” och utvisade löjtnant Zindel från Luleå.

Vad som därefter följde var ingen återgång till någon neutralitetslinje utan en rad hemliga avsteg till förmån för de västallierade, som senare blev Nato. Dessa avsteg tog sig också redan 1943 konkreta uttryck i form av allierade baser för spaning och sabotage. Alltså baser på svensk mark. Flera av dem står ännu kvar i svenska fjällen. Det blev även en amerikansk flygbas intill Luleå under åtta månader 1944–45.

Neutralitetsoptionen slutade svenska regeringar att använda 2002. År 2009 tog man två steg bort från den då kvarvarande alliansfriheten – detta dels genom den svenska regeringens solidaritetsförklaring och dels genom solidaritetsklausulen i EU. Det är mycket hög tid att berätta om – och utgå ifrån – Sveriges faktiskt förda säkerhetspolitik, liksom den otrevliga verklighet som vi omges av.

Fakta är att såväl under andra världskriget som senare har svenska regeringar gjort stora avsteg från den officiella linjen

Var lugn – jordens resurser kommer att räcka till för alla

Ledare Att världens befolkning växer framställs ofta som ett hot mot mänskligheten. Men för oss som tror... torsdag 6/5 00:10

Tänk om värme blev den känsla människor associerar till när de tänker på kristna?

Ledarkrönika I vår församling har vi tre värderingsord som vi håller högt. De tre orden är: varmt, relevant och... torsdag 6/5 00:00

Israel beskylls för apartheid 200 gånger i spridd rapport

Israelkommentar Human Rights Watch (HRW) är en ekonomiskt och partipolitiskt oberoende människorättsorganisation,...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier