Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

KD:s situation är mysteriös

Gästkrönika · Publicerad 00:00, 30 dec 2011

Det är svårt att förstå Kristdemokraternas katastrofsituation. Göran Hägglund som förefaller vara en klok man begärde ju själv motkandidater för att bemöta sin starka ställning.

Hans reaktion på Mats Odells tillmötesgående har dock varit minst sagt egendomlig.
Hur omtyckt Hägglund än är som person säger ju detta ingenting om hans lämplighet som partiledare. För det har Hägglund bevisligen inte de nödvändiga kvalifikationerna.

Tvärt om.
I företagsvärlden skulle det vara helt omöjligt för en anställd VD att bita sig fast i bolaget efter ett eller högst två år med förluster. I synerhet om han själv skapat dem. Det är sålunda alldeles uppenbart att Hägglund bör dra sig tillbaka.
Mats Odells förutsättningar att lyckas vända trenden för KD vet ingen. Han är ännu oprövad på posten som partiledare. Men det torde finnas ett gott hopp.
Med Hägglund vid rodret ännu ett val pekar allt vad vi vet mot att KD får lämna riksdagen.

Och det finns det många skäl att beklaga. När Alf Svensson avgick tippade jag Odell som partiledare. Med en blick i backspegeln är det skada att det inte blev så. Men "så länge det finns liv finns det hopp" heter det.

Sverre Larsson är vice
ordförande i Världen idag AB.

En skammens vecka i FN

Israelkommentar Vad förenar skurkstater såsom Kuba, Iran, Nordkorea och Venezuela? De senaste åren har representanter för bland annat dessa regeringar samlats i...

Rapport: Rättsosäker prövning av konvertiter

Kyrkornas konvertitutredning Asylprövningen för afghaner som konverterat till kristendom är rättsosäker och godtycklig, enligt en kartläggning som omfattar 619 afghanska...