Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Jag tror att tilltalet gäller Sverige nu: Gud vill öppna en större dörr.

Gästkrönika · Publicerad 00:01, 13 maj 2016

”Jag måste höra från Gud.” Vart är vi på väg? Vart är landet och Kristi kropp på väg? Detta ringde i mig under det senaste halvåret.

När man behöver orientera sig ska man återvända till utgångspunkten. För oss som familj var det i en karismatisk gemenskap i åttiotalets England där Colin Urquhart var ledare.

En dag i februari fick jag ett mejl om en evangelisk konferens i Rom (av alla ställen) med bland annat Colin Urquhart. Jag kunde inte släppa tanken att åka, och från första minuten i konferensen talade Herren.

Så fick jag en profetia – märkligt nog genom Colin – och den gällde Sverige. Herren talade om hur en stor dörr i landet har stängts, men att hans vilja är att en större dörr ska öppnas och att Herren fritt ska kunna röra sig i landet, och återställa de saker som under de senaste åren gått förlorade.

När jag kom hem fortsatte tilltalen. När jag några veckor senare skulle predika i en svensk församling och kom upp i talarstolen fick jag en syn; under mina snart 35 år i karismatiska miljöer har inget liknande hänt mig. Synen gäller både den platsen och landet. Vi ska inte förakta profetiskt tal men pröva allt, och det får du göra nu.

Jag såg en stor dubbelport, med en liten springa av ljus, som om dörrarna öppnats något. Jag såg två grupper av troende, som liksom med var sin tross sakta drog upp dörrarna. Det skedde genom en stark bönens Ande och dörrarna öppnades utåt. Sedan såg jag en snabb glimt av Jesus som kom ridande på en häst.

En stark gudsnärvaro kom i lokalen och en bönens ande utgöts.

En dörr. En större dörr. Som öppnas genom att de troende ber starkt och ropar till Herren för landet. Bönen börjar med omvändelse, med att söka Gud för sitt eget liv. Väckelsens första bön är: Herre låt det bli väckelse och börja med mig.

Detta är inget nytt – varje väckelse börjar med stark bön. Så var det med Finneys väckelser som föregicks av veckor då förebedjarna med Father Nash i spetsen sökte Gud på sina ansikten. Det är det samfällda vittnesbördet om olika väckelseskeenden i vårt land. Jag frågade någon varför tre bröder som varit starka predikanter fått ett sådant genombrott. ”Det berodde nog på deras mors böner”, blev svaret. För vår familj var det bland annat Evald och Dagny i den lilla bondstugan som sedan jag blev socknens präst ropade och bad för oss – ”vi ber för våran präst!”

När bönens ande utgjuts vet man vad som är å färde, och nu hör man om bön överallt i Sverige.

Men det handlar om att ge sig till helhjärtad bön på ett nytt sätt, både hemma och tillsammans med andra. Och jag tror att en bön som beds med kraft (Jak 5:16) är stark bön, ett rop, ibland under tårar, en bön som inte ger sig förrän man ser resultat. Om Azusa Street-väckelsen skrev Frank Bartleman: ”No soul was ever born without travail”, ingen själ föddes någonsin utan barnsnöd. Det är som en väckelsens grundlag i Guds rike, att när de troende, som är de människor som har ansvar och auktoritet på sina områden och där de lever, börjar ge sig till sådan hängiven bön, då föds själar, då förvandlas församlingar, bygder och länder.

Jag tror att tilltalet gäller Sverige nu: Gud vill öppna en större dörr. Den kommer inte att ägas av någon förkunnare, församling, rörelse eller samfund. Men om vi gör vårt bönearbete kommer det att bidra till att föra Konungen tillbaka.

Jag såg en stor dubbelport, med en liten springa av ljus, som om dörrarna öppnats något.

Islamister knyts till barnverksamheter

Samhälle. Misstänkta islamister med extrema åsikter kopplas till förskolor och familjedaghem. Det skriver Aftonbladet, som har gjort en kartläggning. –...

Fördjupa reformationens och väckelserörelsernas arv

Ledare Den kristna kyrkan är en båt som navigerar på ett stormigt hav. Det är då helt avgörande att veta vart man ska och hur man hittar rätt. Svensk...

Föreslår kannibalism för att rädda klimatet

Utspel. Att börja äta människokött kan vara ett sätt att rädda klimatet. Det menar Magnus Söderlund, professor på Handelshögskolan i Stockholm. Vissa tabun...