Han har kommit och förkunnat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära.
Efesierbrevet 2:17

Världen idag

Inga bidrag till genusforskning

Samhällskrönika · Publicerad 06:00, 17 nov 2010
Under de senaste åren har regeringen pumpat in miljontals kronor i genusforskningen. På skattebetalarnas bekostnad ska självutnämnda genusexperter utreda hur vi bäst kan utplåna skillnaderna mellan könen. Alla verksamheter ska genuscertifieras och alla bör tänka sig noga för innan de hemfaller åt något som kan påminna det allra minsta om traditionella uppfattningar. Alltså ska flickor inte längre leka med dockor utan med bilar. Pojkarna ska i stället ta över dockvrån. På vissa daghem går det så långt att man ersatt leksakerna med mer könsneutrala stenar och grenar för att inte reta upp någon rabiat genusaktivist.
Ändå är skillnaderna mellan könen det mest naturliga man kan föreställa sig. De syns ju till och med utanpå! Det är naturligtvis något som sticker genusivrarna i ögonen. Man ska därför inte bli förvånad om genusforskarna inom kort inför någon sorts könsneutral uniform för alla som befinner sig på offentlig plats.

Det förvånar mig faktiskt att man inte redan nu infört ett förbud mot att över huvud taget använda epiteten män och kvinnor. Men allt kan ju inte förändras i en handvändning – inte ens i Sverige.
En sak som genusforskningen fört med sig är i alla fall att kommuner och landsting och andra samhällsorganisationer fått mer pengar att röra sig med. Numera har varje kommun med självaktning ett antal jämställdhetsombud, processledare och genusstrateger anställda – vad ska man annars lägga regeringens många miljoner på? Det är alltså mer lovvärt att anställa personer som ska se till att vi följer den nya genusforskningens minsta vink än att anställa personal i skola, barnomsorg och inom vården.

Jämställdhet är naturligtvis bra och eftersträvansvärt. Men genus har egentligen ingenting med jämställdhet att göra. Däremot kan genusforskningen, när den blir så överdriven som den blivit i Sverige, vara riktigt riskabel när den tar plats ute i samhället. Läs bara vad som står i de kommunala riktlinjerna för hur brandkåren ska omformas så att den tar större hänsyn till genus:
"Kvinnor har i viss mån andra fysiska förutsättningar än män. Generellt sett är kvinnor exempelvis kortare, har mindre händer och vanligtvis inte samma styrka i fingrar, armar och överkropp. Det är därför av yttersta vikt i fråga om trovärdighet att MSB [Myndigheten för samhällsskydd och beredskap] är en förebild när det gäller att anpassa den fysiska utbildningsmiljön och undervisningen vid verksamhetsställena utifrån denna vetskap."

Så långt har alltså genusvansinnet gått att man nu avser att anpassa bränder efter kön. Det skulle vara skrattretande om det inte vore direkt livsfarligt. En eldsvåda tar, såvitt jag vet, ingen hänsyn till kön. Men eftersom Sveriges genusvetare inte tar någon hänsyn till naturens egna lagar kan de säkert prata till sig ett antal extra miljoner för att forska fram ett sätt att genusanpassa eldsvådor och bränder. Inte för att de kommer att göra skäl för pengarna. Men det gör de ju inte nu heller. Och kanske är det på tiden att vi skattebetalare säger ifrån: Inga fler bidrag åt genusforskningen, tack! Bitte Assarmo

Saklig ideologisk debatt behövs inför valet

Ledare I dag är det exakt en månad kvar till valet. De gångna fyra årens rikspolitik har främst känts som... torsdag 11/8 00:20

Låt oss ivrigt söka vinna Andens gåvor

Krönikor Måndag morgon i Kenya. Huvuduppdraget med kampanj och kvinnokonferens var avklarat. Människor hade... torsdag 11/8 00:00

Östgötar ska få höra om Jesus

Evangelisation. För tredje året i rad anordnar organisationen Open Air Campaigners (OAC) nästa vecka ett... torsdag 11/8 00:00

Gärna avskaffade bidrag – men först avdragsrätt

Ledare Världen idag har rapporterat att samfunden fortsatt vill söka statsbidrag även om staten inför... torsdag 11/8 00:00

Den 9 Av – en positiv ballast

Israelkrönika Nu på lördag kväll inleder judarna den årliga markeringen av datumet den 9 Av (Tisha b’Av) – sorgen...
Följ Världen idag i sociala medier