Ingen är som du, Herre. Du är stor, och stort och mäktigt är ditt namn.
Jeremia 10:6

Världen idag

Glokal kyrka

Gästkrönika · Publicerad 00:00, 10 jan 2018

Du läste rätt. Det är inget stavfel i rubriken. Den kristna kyrkan har i alla tider varit både global och lokal. Men i vårt land är kyrkan numera både lokal och global på en gång.

I mitten på 90-talet konstaterade missionsforskare att kyrkans demografiska (befolknings-) centrum har flyttat från Europa/Nordamerika till södra halvklotet. Kyrkans demografiska cent­rum ligger i dag mitt i Afrika.

Detta vänder på hela missionsperspektivet. Under missionens gyllene år var de europeiska och amerikanska kyrkorna de utsändande. Sverige och Norge låg i topp när det gällde antal utsända missionärer i förhållande till den totala befolkningen.

Men redan på 70-talet började vi som var verksamma i missionsorganisationer tala om ”mission i retur”. Vi började se att det i verkligheten är det sekulariserade Europa som behöver missionärer från södra halvklotet – inte tvärtom.

Ett dråpligt exempel på mission i retur är den sydkoreanska kvinnan som stegade in i S:ta Clara kyrka i Stockholm och hävdade att svenskarna bad för lite. Den bönerörelse som då startade är en av de viktigaste nycklarna till att förstå den väckelse som pågår i dag mitt i centrala Stockholm.

För att inte tala om alla dessa församlingar som har bildats de senaste åren, inte minst i våra storstäder. Öyvind Tholvsen i Evangeliska frikyrkan gjorde en granskning av den svenska frikyrklighetens strukturförändringar under åren 2000–2010. Redan då fanns många intressanta tendenser att lägga märke till. Men när han gjorde om samma granskning för åren 2010–2015, stod det klart att frikyrkorna går tillbaka i sina traditionella bygder men har börjat öka i storstäderna.

En förklaring är att alla samfund i dag ser behovet av församlingsplantering. För tjugo år sedan var det en företeelse som sågs på med stor misstänksamhet från de etablerade samfunden. I dag har till och med Svenska kyrkan ett officiellt sanktionerat program för nyplanteringar – ”Nya sätt att vara kyrka” (Fresh Expression).

Men den största förklaringen till frikyrkans tillväxt i storstäderna är de nya invandrarkyrkorna. Vi har haft invandrarkyrkor i många år i Sverige – katolska och ortodoxa – men nu har det tillkommit en hel flora av afrikanska, persiska och latin­amerikanska församlingar.

Min hemförsamling, Stockholm Vineyard, bor numera i Sollentuna. Där har vi i den ekumeniska gemenskapen gjort en kartläggning över vilka församlingar som finns i kommunen.

Resultatet blev en sensation. Även om vi räknar Svenska kyrkans fyra distriktskyrkor som var sin församling så finns det i dag fler invandrarförsamlingar med etnisk profil än det finns ”traditionella” församlingar i Sollentuna. Och då räknar jag både New Life Sollentuna och Vineyard som traditionella.

Ur missionssynpunkt är detta spännande. En del av dessa syskon kommer att återvända till sina ursprungsländer. Vad har vi då gett dem att ta med sig tillbaka? Men de vitaliserar också oss. Kulturkrockar och teologiska spänningar väntar, men välsignelsen av att mötas till en brokig kristen gemenskap överväger alla sådana utmaningar. Missionen har verkligen kommit i retur.

Och på fredag åker jag till Uganda, visserligen för att undervisa om själavård, men i hög grad för att själv få inspiration!

Vi har haft invandrarkyrkor i många år i Sverige – katolska och ortodoxa – men nu har det tillkommit en hel flora av afrikanska, persiska och latinamerikanska församlingar.

Hur kan vi se på när antisemitismen tilltar?

Ledare Judar i Europa Hela 90 procent av judarna i Europa anser att antisemitismen har tilltagit de senaste fem åren. De alarmerande siffrorna presenteras i en ny studie...