Han har kommit och förkunnat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära.
Efesierbrevet 2:17

Världen idag

Fem förslag för förändring

Samhällskrönika · Publicerad 00:00, 18 nov 2011

Förra veckan var jag, tillsammans med företrädare för olika religiösa trossamfund, inbjuden till Moderaternas kulturkommitté. För mig ett exempel på styrkan i vår demokrati; det dominerande regeringspartiet tar ett initiativ att bjuda in religiösa företrädare – kristna, judar och muslimer – för att lyssna till deras synpunkter.

En fråga vi var ombedda att besvara var: "Vilka fem politiska förändringar skulle ni vilja genomföra om ni hade möjlighet?" En intressant utmaning. Här är mina fem förslag:

1. Utvidga reformen med avdragsgilla gåvor! Det är bra att det i Sverige, från årsskiftet, införs avdragsrätt för privatpersoners gåvor till den ideella sektorn. Efter femtio års kamp i riksdagen är det ett viktigt steg. Vi behöver ett starkt och självständigt civilsamhälle. Vår långa historia av underdånighet – under staten, kyrkan, partiet – gör detta extra angeläget. Nu behöver vi fortsätta i reformens riktning genom att både höja nivån och ge företag samma avdragsrätt som privatpersoner.

2. Inför civilrättslig registrering av samlevnad! Moderaternas nedläggning av kyrkopolitiken är att gratulera; det är en naturlig konsekvens av åtskillnaden mellan kyrka och stat. Av samma anledning bör staten gå vidare och slopa vigselrätten för samfunden. Staten ska inte reglera hur trossamfunden ska tänka om äktenskapet. Inför i stället en civilrättslig registrering av samlevnad och säkerställ på så sätt samfundens rätt att själva utforma sitt tänkande och sina ritualer i samlevnadsfrågor.

3. Garantera samvetsfriheten i vården! Det är tid för Sverige att följa Europarådets rekommendation att garantera vårdpersonalens samvetsfrihet. Det måste vara möjligt att få arbeta i vården och bli betraktad som en tillgång på arbetsplatsen med en konsekvent inställning att värna mänskligt liv från dess begynnelse, det vill säga konceptionen.

4. Öka religions- och livsåskådningskompetensen genom att införa en obligatorisk examen philosophicum!  I en allt mer pluralistisk tid ökar behovet av kunskap om och grundläggande förståelse av olika livsåskådningar och dess tillämpningar. En obligatorisk terminskurs i idéhistoria, vetenskapsteori, etik, religion- och livs-åskådningskunskap för alla som vill läsa på högskolan är ett steg att höja den nationella kompetensen på dessa områden. Det kan hjälpa oss att bättre leva tillsammans med våra olika övertygelser.

5. Gör en översyn av nuvarande abortlag! Under sommaren rapporterade tidningarna om statistik som visar att det sista barnet med Downs syndrom i Danmark kommer att födas 2030. Samma trend finns i Sverige. Vi tillåter utsortering av människor i det tysta på grund av kromosomavvikelser. Vi vet att utsortering också förekommer av flickor; barn aborteras på grund av sitt kön. Grundproblemet är att vi har en lagstiftning som bygger på utsortering utifrån välkommen respektive icke-välkommen. I ett demokratiskt land, med anspråk på en hög människosyn, måste detta problematiseras. Ett första steg är att göra en översyn av veckotalen. Gränsen mellan för tidigt födda barn som kan räddas till livet och den fria abortens 18-veckorsgräns sammanfaller i stort sett i dag. Det är inte rimligt.

Det var mina fem förslag. Vilka förslag hade du framfört?

Stefan Gustavsson är
generalsekreterare för Svenska evangeliska alliansen.

Förvirrande när kristna ledare kallar muslimer ”trossyskon”

Ledare I ett pluralistiskt samhälle med en mångfald av religioner och livsåskådningar sida vid sida blir... lördag 13/8 00:00

Vårt aktiva ja och nej är avgörande nycklar i Guds rike

Ledare ”Ert ord ska vara ’ja’ eller ’nej’. Allt därutöver kommer från den onde” (Matt 5:37). Jesu ord är... fredag 12/8 00:00

Allt fler vårdas för covid på sjukhusen

Pandemin. Spridningen av covid-19 fortsätter öka och allt fler smittade patienter vårdas på sjukhusen. Det... söndag 14/8 08:00

KD vill att polisen dna-testar vid utlänningskontroller

Politik. KD vill återuppliva Reva-projektet med skärpta inre utlänningskontroller, säger partiledaren Ebba... lördag 13/8 17:00

”Tack vare er har jag lärt känna Jesus”

Inför söndag När jag skriver detta är det mitt i semestern. Flera veckor av att få koppla av, uppleva saker,... torsdag 11/8 00:30

Saklig ideologisk debatt behövs inför valet

Ledare I dag är det exakt en månad kvar till valet. De gångna fyra årens rikspolitik har främst känts som... torsdag 11/8 00:20

V vill se ”svenska elpriser” – utmanar EU:s konkurrenslag

Energipolitik. Vänsterpartiet vill införa ett lägre pris för svenska elkonsumenter och behålla marknadspriset för... lördag 13/8 12:00

Den 9 Av – en positiv ballast

Israelkrönika Nu på lördag kväll inleder judarna den årliga markeringen av datumet den 9 Av (Tisha b’Av) – sorgen...
Följ Världen idag i sociala medier