När min kropp och mitt hjärta ger upp, är Gud mitt hjärtas klippa och min lott för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Fem förslag för förändring

Samhällskrönika · Publicerad 00:00, 18 nov 2011

Förra veckan var jag, tillsammans med företrädare för olika religiösa trossamfund, inbjuden till Moderaternas kulturkommitté. För mig ett exempel på styrkan i vår demokrati; det dominerande regeringspartiet tar ett initiativ att bjuda in religiösa företrädare – kristna, judar och muslimer – för att lyssna till deras synpunkter.

En fråga vi var ombedda att besvara var: "Vilka fem politiska förändringar skulle ni vilja genomföra om ni hade möjlighet?" En intressant utmaning. Här är mina fem förslag:

1. Utvidga reformen med avdragsgilla gåvor! Det är bra att det i Sverige, från årsskiftet, införs avdragsrätt för privatpersoners gåvor till den ideella sektorn. Efter femtio års kamp i riksdagen är det ett viktigt steg. Vi behöver ett starkt och självständigt civilsamhälle. Vår långa historia av underdånighet – under staten, kyrkan, partiet – gör detta extra angeläget. Nu behöver vi fortsätta i reformens riktning genom att både höja nivån och ge företag samma avdragsrätt som privatpersoner.

2. Inför civilrättslig registrering av samlevnad! Moderaternas nedläggning av kyrkopolitiken är att gratulera; det är en naturlig konsekvens av åtskillnaden mellan kyrka och stat. Av samma anledning bör staten gå vidare och slopa vigselrätten för samfunden. Staten ska inte reglera hur trossamfunden ska tänka om äktenskapet. Inför i stället en civilrättslig registrering av samlevnad och säkerställ på så sätt samfundens rätt att själva utforma sitt tänkande och sina ritualer i samlevnadsfrågor.

3. Garantera samvetsfriheten i vården! Det är tid för Sverige att följa Europarådets rekommendation att garantera vårdpersonalens samvetsfrihet. Det måste vara möjligt att få arbeta i vården och bli betraktad som en tillgång på arbetsplatsen med en konsekvent inställning att värna mänskligt liv från dess begynnelse, det vill säga konceptionen.

4. Öka religions- och livsåskådningskompetensen genom att införa en obligatorisk examen philosophicum!  I en allt mer pluralistisk tid ökar behovet av kunskap om och grundläggande förståelse av olika livsåskådningar och dess tillämpningar. En obligatorisk terminskurs i idéhistoria, vetenskapsteori, etik, religion- och livs-åskådningskunskap för alla som vill läsa på högskolan är ett steg att höja den nationella kompetensen på dessa områden. Det kan hjälpa oss att bättre leva tillsammans med våra olika övertygelser.

5. Gör en översyn av nuvarande abortlag! Under sommaren rapporterade tidningarna om statistik som visar att det sista barnet med Downs syndrom i Danmark kommer att födas 2030. Samma trend finns i Sverige. Vi tillåter utsortering av människor i det tysta på grund av kromosomavvikelser. Vi vet att utsortering också förekommer av flickor; barn aborteras på grund av sitt kön. Grundproblemet är att vi har en lagstiftning som bygger på utsortering utifrån välkommen respektive icke-välkommen. I ett demokratiskt land, med anspråk på en hög människosyn, måste detta problematiseras. Ett första steg är att göra en översyn av veckotalen. Gränsen mellan för tidigt födda barn som kan räddas till livet och den fria abortens 18-veckorsgräns sammanfaller i stort sett i dag. Det är inte rimligt.

Det var mina fem förslag. Vilka förslag hade du framfört?

Stefan Gustavsson är
generalsekreterare för Svenska evangeliska alliansen.

Ärkebiskopen riktar kritik mot Katolska kyrkan

Abort. – Vissa kyrkor är fortfarande en del av problemet. Det sade Svenska kyrkans ärkebiskop, Antje Jackelén, i ett tal nyligen vid en internationell... lördag 14/12 14:00

Katolska kyrkan tillbakavisar bojkottpåstående

Kritik. Flera länder, däribland USA, valde att markera mot Nairobikonferensen, inte minst på grund av att man anser att abort ”smygs in” genom begrepp som... lördag 14/12 13:50

Sparkade Ann-Sofie Hermansson får nytt jobb

Samhälle. Den tidigare ordförande i Göteborgs kommun, Ann-Sofie Hermansson, får ett nytt uppdrag som statlig utredare. Hon sparkades från sin post efter valet... lördag 14/12 08:00

Skolverket väljer sexualhistoria före minoritetskunskap

Utbildning. Förslagen till ny läroplan som Skolverket tagit fram har kantats av hård kritik. Nu går regeringens egen utredare till storms mot hur kunskap om de... fredag 13/12 14:39

Min man drar sig undan vid konflikter, vad ska jag göra?

Familjefrågan Familjefrågan. Jag och min man är så extremt olika. Vid konfliktfyllda situationer drar han sig undan och vill vara i fred. Han pratar inte gärna om vad han känner... torsdag 12/12 00:00
Senaste nytt
Mest lästa just nu

Mission uppe på världens tak

Missionsglimten Jag är uppe i tunn luft. Det känns verkligen, speciellt när man promenerar i motlut. Och inflygningen vi gjorde ...! Den anses vara en av världens...