Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Eurokrisens normlöshet

Gästkrönika · Publicerad 00:00, 14 nov 2011

Moral har varit tabu i Sverige under lång tid. Men frågor om normer har börjat smyga sig tillbaka i det socialpolitiska och kriminalpolitiska området. Nu står vi inför dygdernas återkomst också i ekonomisk politik.
Eurokrisen är ett symptom på att människor och politiker inte trott sig behöva upprätthålla ett ekonomiskt ansvarstagande. I menar bröderna Nima Sanandaji, vd vid tankesmedjan Captus, och Tino Sanandaji, dr i offentlig ekonomi vid Chicagouniversitetet, i senaste numret av magasinet Axess
De skriver att normlösheten förklarar krisen och att en djup politisk klyfta håller på att skapas mellan skötsamma länder som Sverige, Finland och Tyskland och ansvarslösa medlemmar i EU, framförallt Grekland. Euron har möjliggjort för de mindre skötsamma att låna på samma villkor som de skötsamma. Men det har bara inneburit att de kunnat fortsätta att leva över sina tillgångar.

Jag skulle vilja tillägga att den opinion mot nedskärningar som vi nu ser i dessa länder bevisas hur verklighetsfrånvända uppfattningar fått stor spridning i takt med att dygder och normer urholkats. Det ligger något paradoxalt i detta mitt påstående. Under 1900-talet hette det att de kristna värderingarna var överspelade och förmedlade världsfrånvända åsiktsmönster. Den moderna marknadsekonomin skulle inte behöva dygder och moral. Nu ser vi att det är tvärtom. Ekonomin behöver starka normer för att fungera.
De låga räntorna, som kom tillbaka för ett årtionde sedan, hanterades nu inte alls lika ansvarsfullt som på 1950-talet. Nu såg både politiker och medborgare de billiga lånen som en chans att konsumera utan att tänka på morgondagen.

Ansvarskänslan har urholkats. Man räknar med att någon annan ska betala om man själv hamnar i kris. Medborgare räknar med att politiker som Håkan Juholt ska rycka ut med bidrag, och politiker har räknat med att om landet hamnar i kris ska EU rycka ut med räddningspaket och nedskrivna lån.
Dygderna, den över lång tid ackumulerade visdomen, har lagts åt sidan till förmån för den kortsiktiga hedonismen.
Och nu har man vaknat upp till baksmällan.

Det är extremt viktigt att de ansvarslösa nu inte kommer undan sitt ansvar. Om krishanteringen skulle innebär att de slipper undan, kommer nya och allt värre kriser att avlösa varandra till dess vår civilisation kollapsar. De ansvariga måste betala tillbaka varenda euro, om de så får sälja ut allt man äger. Allt annat vore extremt oansvarigt av de som hittills tagit ansvar.
För ekonomer börjar det nu gå upp att normer är väsentliga också för deras gebit. Att leva upp till det man avtalar är fundamentalt för att ekonomin ska fungera. Helt enkelt behövs de kristna värderingarna för att uppnå tillväxt i ekonomin.

Dick Erixon är
debattör och bloggare.

Rätt ska vara rätt om mänskliga rättigheter

Ledare Det talas mycket om mänskliga rättigheter i dag. Det är bra. FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna har precis firat 70 år, och de 30 punkter...

Nytt projekt: Trampar på spannmål för ökad skörd

Forskare i Lund undersöker om spannmålsskörden kan bli större om grödorna trampas ner. På ett försöksfält utanför Lomma trampas sädesstråna...