På Gud, vars ord jag prisar, på Gud litar jag och fruktar inte.Vad kan människor göra mig?
Psaltaren 56:5

Världen idag

En viktig förändring som inträffar i församlingar som startat Celebrate Recovery är att stigmat bryts.

Samhällskrönika · Publicerad 00:01, 17 aug 2016

De här raderna är skrivna från ett soligt Kalifornien där Celebrate Recovery nu har firat 25 år. Men det blev inget nostalgiskt tillbakablickande. Två nya satsningar lanserades med fokus på mental hälsa och sexuell exploatering.

Celebrate Recovery använder samma tolv steg som Anonyma Alkoholister (AA) men med en tydligare definition av ”den högre kraften” som Jesus Kristus och med en bredare målgrupp: alla med sår, ovanor och beroenden – alltså inte bara alkoholberoende.

För dem som är aktiva i Celebrate Recovery betoningen på mental hälsa inte som någon större överraskning. Många med drogproblem har en underliggande problematik med depression eller exempelvis ADHD. Många drogmissbrukare ”självmedicinerar” eftersom de inte fått någon annan adekvat hjälp.

Men även många av dem som ”bara” brottas med dålig självkänsla, vrede eller bitterhet uppvisar symptom på mental ohälsa.

Det var efter det att Rick & Kay Warrens son begick självmord som pastorsparet bestämde sig för att ägna sina krafter åt frågan om psykisk ohälsa i kyrkan. De tänkte först starta ett nytt arbete men insåg, efterhand som man planerade, att många av de människor man tänker på redan finns inom Celebrate Recovery.

En viktig förändring som inträffar i församlingar som startat Celebrate Recovery är att stigmat bryts, exempelvis för missbrukare, människor med humörproblem, bitterhet eller medberoende. På samma sätt tror man nu att det är dags att bryta stigmat kring mental ohälsa.

Det är absolut inte frågan om att man som ledare inom Celebrate Recovery ska ställa diagnoser eller trampa in på läkarnas kompetensområde. Men mycket kan göras för att stötta och lindra och komplettera vårdens insatser. Och mycket fortbildning behövs för att hantera den verklighet som redan finns.

Den andra nyheten från Celebrate Recovery var fokus på sexuell exploatering. Det handlar om kvinnor (och män) som suttit fast i traffickingindustrin och den långsiktiga rehabiliteringen av dessa, men också om ”kunderna” – de som står för efterfrågan på porr, sexuellt utnyttjande och trafficking.

Både satsning på mental hälsa och på sexuell exploatering stämmer obehagligt väl med de erfarenheter vi redan har efter att ha haft Celebrate Recovery i tre år i Sverige.

Vi möter en explosiv ökning av män som fastnat i porrberoende – inte bara som ett uttryck för allmänt slapp moral, utan ett beroende som är i klass med kemiskt missbruk.

Men vi har faktiskt också mött kvinnorna som varit involverade i sexhandeln och sargats svårt av sina erfarenheter där. Ofta finns det ett mönster av tidiga övergrepp.

Precis som på området mental hälsa är detta ett område som kräver kompetens och visdom. I USA kommer Celebrate Recovery att samverka med organisationen Treasure som startas av ex-strippan Harmony Dust. (www.iamatreasure.com)

Det är en öppen fråga hur snart dessa nya satsningar kan genomföras i det svenska arbetet, men det är ingen tvekan om att inbrytningen på områden som psykisk hälsa och sexuell exploatering ligger väldigt rätt i tiden.

Det är ingen tvekan om att inbrytningen på områden som psykisk hälsa och sexuell exploatering ligger väldigt rätt i tiden.

Skadligt när Försäkringskassan och 1177 manipulerar språket

Ledare 1177 Vårdguiden är ”invånarnas samlade ingång till den offentliga hälso- och sjukvården” och drivs... onsdag 12/5 00:10

Israel beskylls för apartheid 200 gånger i spridd rapport

Israelkommentar Human Rights Watch (HRW) är en ekonomiskt och partipolitiskt oberoende människorättsorganisation,...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier