En dag i dina gårdar är bättre än tusen andra. Jag vill hellre vakta dörren i min Guds hus än bo i de gudlösas tält.
Psaltaren 84:11

Världen idag

Den som gifter sig med tidsandan blir snabbt änka

Samhällskrönika · Publicerad 00:01, 7 apr 2017

Trender kommer och trender går. För en tid kan en viss fråga eller en viss inställning i en fråga verka avgörande och därmed lägga annat i skugga. Så springer man på den bollen – bara för att snabbt få se sig överspelad. Som någon sagt: Den som gifter sig med tidsandan blir snabbt änka.

Jag började läsa teologi 1982. Då hade 70-talets vänstervåg redan börjat klinga av i samhället och yuppien – från engelskans young urban professional – skulle snart göra entré. Men inom universitetsteologin var befrielseteologi och kristen marxism fortfarande hett. Den var en av trenderna.

Sedan dess har teologiska trender sköljt över oss: feministteologi, ekoteologi, postmodern teologi, queerteologi med mera. Kristen marxism har svalnat betänkligt.

De flesta trender fångar upp något betydelsefullt och ställer väsentliga frågor. Samtidigt förvrider trender perspektiven genom att renodla en sida av saken på bekostnad av andra. Det blir endimensionellt och i förlängningen falskt. Som när postmodernt tänkande understryker det subjektiva i vår kunskap och sedan drar det till sin spets och underkänner alla sanningsanspråk.

Den kristne kan helhjärtat instämma i orden "Inget mänskligt är mig främmande" – vilket förövrigt var Karl Marx motto i livet. Inga frågor och inga dimensioner av det mänskliga livet ska ignoreras. Gud är skaparen av tillvaron i dess helhet. Rättvisa och frihet, skapelse och miljö, manligt och kvinnligt, kön och sexualitet, allt är viktiga frågor.

Samtidigt förstår den kristne dessa frågor utifrån ett helhetsperspektiv: Gud är ju skaparen av hela tillvaron! Hans uppenbarelse i Skriften och i Sonen visar oss hur han ser på sin egen skapelse och vad som är hans vilja med mänskligt liv. I stället för att fladdra hit och dit och följa trendernas vågskvalp är den kristne kallad att utveckla ett kristet tänkande utifrån en kristen världsbild. Som Paulus skriver:

Vi skall inte längre vara barn och låta oss drivas omkring av alla lärovindar, inte vara lekbollar för människorna, som vill sprida villfarelse med sina bedrägliga påfund. Nej, låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden så att vi förenas med honom som är huvudet, Kristus.” Ef 4:14-15

Detta handlar om mer än att bara självständigt gå sin egen väg. Kallelsen är större. Den innebär också att dekonstruera och avslöja de falska tankesystemen. Trender kan ju vara mer än överbetoningar av delsanningar; de kan också vara ett uttryck för människans uppror mot Gud och mot hans vilja med skapelsen. Som Paulus säger: ”Jag bryter ner tankebyggnader och allt som trotsigt reser sig mot kunskapen om Gud”, 2 Kor 10:5.

I grunden handlar detta om kristet självförtroende, att följa Kristus oavsett om man har vinden i ryggen eller om det blåser kylig motvind.

Lukas ger oss en kort karakteristik av den kulturella mentaliteten i lärdomsstaden Athen med orden om att befolkningen ägnade ”all sin tid åt att tala om och lyssna på det som var nytt för dagen”, Apg 17:21. Trendkänslighet är uppenbarligen inget nytt – den är själv ingen trend – utan följer den mänskliga naturen. Desto viktigare då att söka förankring i sanningen.

I grunden handlar detta om kristet självförtroende, att följa Kristus oavsett om man har vinden i ryggen eller om det blåser kylig motvind.

Vårtecken för oföddas rätt till liv en utmaning till Sverige

Ledare Det finns tecken som låter ana en växande förståelse för kritiken mot abortsituationen i världen.... torsdag 17/6 00:10

Försoningen är viktigare än orsakerna som krävde försoning.

Inför söndag Söndagen den 6 juni fick vi äntligen fira gudstjänst på plats i kyrkan igen! Det var faktiskt svårt... torsdag 17/6 00:00

Senaste nytt

    Podcasts
    Följ Världen idag i sociala medier