Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Barnen som växer upp i vårt land behöver få uppleva kraften hos en levande Gud, menar debattskribenterna. Foto: Istockphoto

”Viktigt att vi står tillsammans om vi ska nå nästa generation”

För att nästa generation barn ska kunna hitta en tro på Jesus, behöver vi utrusta vuxna som kan leda barnen till Jesus – barnledare, församlingsanställda och föräldrar. Det skriver planeringsgruppen för den stora Barnledarkonferensen i Uppsala 15-17 mars där stort fokus kommer att ligga på samarbetet mellan kyrka och hem.

Debatt · Publicerad 14:36, 22 feb 2019

Alltför många barn växer i dag upp utan att få höra om Guds stora kärlek och vilja till gemenskap med varje barn. Vi tror att evangeliet om Jesus Kristus är gott för alla, och Jesus visar tydligt att barnen står högt upp på hans prioriteringslista. Barnen ska få komma hela vägen fram, och barnen kan fungera som förebilder för oss vuxna. Hur ser våra församlingar ut i dag? Brinner våra hjärtan för att nå nästa generation? Hur bereder vi i så fall plats för barnen i våra gemenskaper?

Gud kallar oss att låta varje generation få tag på kärleken till Gud och våra medmänniskor. Barnen som växer upp i vårt land behöver få uppleva kraften hos en levande Gud. Men till detta behövs det vuxna människor som tar sig tid för barnen – som tar sig tid att visa barnen vem Jesus är. Dessa människor brukar vi kalla för barnledare, och det arbete de utför är oerhört viktigt.

Vecka ut, vecka in, ger barnledare ut – ofta i det fördolda. De möter barnen i entrén, håller ordning på namn och listor, delar bibelberättelser och erfarenheter av vem Gud är, lyssnar till barnens frågor, blandar saft och brer mackor. Barnledare är församlingens hjältar och de behöver uppmuntras, utrustas och få all den uppbackning som de förtjänar. De investerar sin tid och sin kärlek i nästa generation.

Men detta uppdrag gäller också hela församlingen. Hela gemenskapen behöver välkomna barnen, och barnen behöver bli delaktiga på riktigt. De kan inte bara placeras i källaren samtidigt som de vuxna ägnar sig åt det ”verkligt viktiga”. Kyrkans uppdrag är att göra alla åldrar delaktiga och bemyndigade, och att ge alla möjlighet att växa i sina gåvor. Detsamma gäller barnen. Bjud in dem mitt i församlingens uppdrag, räkna med dem och låt dem få vara med och bidra på riktigt! Det räcker inte att säga att ”barnen är alltid välkomna hit” eller ”vi sätter barnen främst”. Att forma en gemenskap tillsammans med barnen är ett ansvar för alla i församlingen.

Även kyrkan och hemmet behöver samarbeta. Som kyrka kan vi ge stöd, råd och tips till alla de föräldrar som vill forma varma, kärleksfulla hem, där de kan dela det bästa de har av tro och livserfarenheter med sina barn. Årets ekumeniska barnledarkonferens har stort fokus just på detta samarbete mellan kyrka och hem. Talare från organisationen Orange (USA) kommer att dela med sig av sina erfarenheter av den glädje och kraft som kommer av samarbetet mellan kyrkan och hemmet.

Fredagen innan konferensen är därtill avsatt för dig som är präst/pastor eller som på annat sätt är ansvarig för kyrkans barnverksamhet. Syftet är att ge fördjupad kunskap, nya verktyg och fler strategier kring detta, som en av gästtalarna, norskan Linda A. Johannesen, uttrycker det: ”Jag drömmer om församlingar som utrustar föräldrar och andra vuxna med goda verktyg till att leva ut tron på ett naturligt och integrerat sätt, så att nästa generation kan finna en tro på Jesus som varar livet ut. Detta är för viktigt för att lämna över åt slumpen. Därför brinner jag för församlingar som planerar och strukturerar sig för att detta ska ske.”

För att nästa generation barn ska kunna hitta en tro på Jesus, behöver vi utrusta vuxna som kan leda barnen till Jesus – barnledare, församlingsanställda och föräldrar. Barnledarkonferensen är ett ypperligt tillfälle för alla dessa att få uppmuntran och inspiration, liksom att lära känna andra som gripits av samma passion.

För att verkligen lägga en grund för nästa generation är detta även ett tillfälle att påbörja eller fördjupa ett strategiskt arbete runt kyrkan och hemmet. Vi som bjuder in till konferensen kommer från hela bredden av Sveriges kristenhet och vill tillsammans ge nästa generation en chans. Vi vill ge Jesus till barnen och barnen till Jesus!

Planeringsgruppen för Jesus till barnen:

Gud kallar oss att låta varje generation få tag på kärleken till Gud och våra medmänniskor.

Hon läste Staksets bok – kom till tro på Gud

Vittnesbörd. En av dem som kommit till tro genom Sebastian Staksets bok är Linda Eriksson. Hon hade alltid lidit av ångest och tyckte att livet var meningslöst,...

Valdeltagandet avgör inriktning

Israelkommentar Det är uppenbart att valdeltagandet avgör valen i demokratiska nationer, men i Israel är procentandelen som röstar särskilt avgörande. Detta beror på...

Väktare sätts in efter prideuppståndelse

Sölvesborg. Väktare sätts in i Sölvesborgs kommunhus efter uppståndelsen kring kommunens stopp för användning av prideflaggan. Kommunchefen Lars Ericsson anser...