Rättfärdighetens frukt ska vara frid, och rättfärdighetens verk vara ro och trygghet för evigt.
Jesaja 32:17

Världen idag

Vi behöver slå vakt om rätten till konfessionella skolor

Vi lever i ett mångkulturellt samhälle och integration kräver respekt för kulturella och religiösa särarter, bland annat genom att tillåta alternativa skolformer, skriver Sonia Lunnergård, kommunpolitiker för KD.

Debatt · Publicerad 12:05, 28 mar 2017

Gulan Avci, Maria Nilsson och Cecilia Elvings artikel med rubriken "Stäng de religiösa friskolorna" på Svenska Dagbladets Brännpunkt 19/3 kräver en kommentar. De tre ”liberalerna” förordar en skrämmande dogmatisk syn på delar av det svenska friskolesystemet. De religiösa skolorna utgör ett hot mot jämlikheten, hävdar man och vill ”stänga och förbjuda” dem. Det låter inte särskilt liberalt att behandla minoriteter på detta sätt.

Vi kan inte längre blunda för att vi lever i ett mångkulturellt samhälle. Lösningen är inte att förbjuda vissa grupper att komma till tals och stoppa vissa skolor vad gäller inriktning och huvudmannaskap. Integration kräver respekt för kulturella och religiösa särarter, bland annat genom att tillåta alternativa skolformer, som kan konkurrera med, utmana och sporra det offentliga skolsystemet.

Naturligtvis ska alla skolor följa läroplanen. Självfallet ska alla skolor inspekteras av Skolverket. Alla! En av skolans viktiga uppgifter är ju att medverka till att eleven finner sin identitet. Det borde det inte råda delade meningar om. Men uteslut inte religionens roll, det är brist på empirisk insikt. Ska vi människor lära oss att respektera andras identitet måste vi vara trygga i vår egen.

Artikelförfattarna blandar ihop två saker. Den svenska skollagens jämlikhetstanke är naturligtvis något positivt så länge det handlar om rätten för alla barn att få en likvärdig undervisning, Men den blir farlig i samma stund den gör anspråk att på att alla ska ha samma undervisning oavsett barnets förutsättningar och föräldrarnas önskemål. Då övergår den från mänsklig rättighet till kulturellt förtryck och förmynderi.

En värderingsfri skolundervisning är en utopi. Är det ansvarsfullt att låta barn på egen hand treva sig fram till rätta värderingar? Även barn som växer upp i en religiös miljö utsätts hela tiden för påverkan från olika håll. Var ligger värdet i att tvinga på barn värderingsmodeller som krockar med kärnan i föräldrarnas livsåskådning? Nej, låt oss vara tacksamma att föräldrar genom friskolereformen förklarats myndiga att fritt välja skola och inriktning i samråd med sina barn.

Att upprätthålla en värdegemenskap mellan hem och skola kan inte nog värdesättas. Låt oss slå vakt om föräldrarätten att välja skola enligt FN:s och Europarådets konventioner som också lyfts fram i läroplanen. Oavsett om tankarna på en planstyrd skola kommer från vänster- eller högerpopulister eller skrivs med ”liberala” förtecken så riskerar de att undergräva vår demokratiska trovärdighet.

Jämför Donald Trump, som vill ”stänga och förbjuda” de medier, som inte säger rätt saker i hans tycke!

Hårdgranskningar av flera konfessionella skolor har inte resulterat i någon stängning. I stället yttrade skolinspektören från Skolverket efter ett besök i Livets ords skola i Uppsala: ”Tänk om alla landets skolor kunde erbjuda en så lugn och kreativ skolmiljö!”

I stället för att jaga konfessionella skolor bör vi på alla sätt värna våra minoriteters rättigheter och lyfta fram omistliga värden som människovärde, yttrande-, religions- och samvetsfrihet, ytterst grundade i den kristna etiken.

Är det ansvarsfullt att låta barn på egen hand treva sig fram till rätta värderingar?

SKR uppvaktade Migrations- verket med 18 400 namn

Aktion. Lyfte fram konvertiternas situation På torsdagen möttes Sveriges kristna råd (SKR) och Migrationsverket för samtal om hantering av asylärenden som rör konvertiter. Samtidigt...

Vad kan förklara de ökade sexualbrotten?

Ledare Eskalerande statistik enligt Brå-rapport Så har då Sverige till slut fått en statsminister. Socialdemokrater och Miljöpartister kan nu regera vidare med Vänsterpartiets och nu även de två...