Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Blommor och handskrivna meddelanden utanför Kölns centralstation efter massövergreppen på nyårsafton. Foto: Oliver Berg / DPA / AP / TT

Vem vill se förändring?

Debatt · Publicerad 13:38, 1 feb 2016

I Göteborgs-Posten den 19 januari (2016) skriver Alice Teodorescu, under rubriken ”På spaning efter samtidens man”, hur ”demokratisering, liberalisering, globalisering, liksom teknisk utvecklingen har förbättrat livet för miljarder människor.” Hon menar att ”det är viktigt att påminna sig om dessa framsteg, som många tar för givna. Samtidigt får vi inte glömma förlorarna, inte minst i våra egna relativt sett framgångsrika samhällen.” Det som här tas upp är viktigt och hon sätter fingret på en oerhört öm punkt.

Teodorescu nämner, bland förlorarna, männen och att vi av historien vet ”vad som kan inträffa när marginaliserade män, som förlorat sin plats i hierarkin, försöker återerövra fornstora dagars position.”

Och många är de skribenter, redaktörer och opinionsbildare som, inte minst sedan nyårsnatten i Köln, debatterat manlighet, mäns beteende mot kvinnor etcetera; en debatt som i stort kommit att handla om olika uppfattningar om huruvida det vi ser utspelas framför våra ögon ska hänföras till kön, kultur eller etnicitet.

Delvis parallellt diskuterar andra skribenter och opinionsbildare bristen på lagar och regler i samhället; att det är dags för hårdare tag och fler ”nollvisioner”.

Det tycks mig som att vi någonstans, gemensamt, kan dela känslan av att ha förlorat såväl grepp som fotfäste och att det samhälle vi skapat är på väg in i en, om inte osäker, så väl en okänd och svåröverblickbar framtid.

En minsta gemensamma nämnare för de många röster som hörs i debatten är att de flesta tar utgångspunkt i politik och/eller tilltron till myndighetsutövning. Ytterligare en gemensam nämnare är analyser som till stor del bygger på den liberala modernismen, vilken avfärdade just det som nu saknas.

Vad etablissemanget i dag bortser ifrån är att den så kallade upplysta samtiden, i sin iver att slänga ut den kristna läran, samtidigt gjorde sig av med det kitt; den uppsättning värden som en gång byggde vår civilisation. Därmed offrades inte bara det skelett som är omistligt för att bära upp en samhällskropp, utan också människovärdigheten på trolöshetens altare.

Och nu vill man ha tillbaka ordningen. Och det är ställt utom allt rimligt tvivel att det kyrkan står för och en gång tillförde enskilda människor och samhället, på nytt kan befrukta oss. Helt visst finns den kyrka kvar som en gång reste människan, såväl män som kvinnor, ur förnedring och träldom. Problemet i dag är dock att man gärna tar emot frukterna men helst slipper både rotsystem och bärande stammar.

Men man kan, som bekant, inte både äta upp kakan och ha den kvar, vilket lämnar oss med den, för många, obehagliga frågan: Vem är inte bara för förändring utan också beredd att förändra sig?

Vad etablissemanget i dag bortser ifrån är att den så kallade upplysta samtiden, i sin iver att slänga ut den kristna läran, samtidigt gjorde sig av med det kitt; den uppsättning värden som en gång byggde vår civilisation.

Kristnas kallelse är inte att vara bekväma

Ledare Abortfrågan. Frågan om abort vill inte försvinna. Högljudda diskussioner är ett återkommande fenomen, men sällan med ökad klarhet som följd. Tvärtom är...