Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat.
Hebreerbrevet 10:36

Världen idag

Västbanken borde bli en del av Israel

Debatt · Publicerad 08:47, 26 apr 2010
Detta är en opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
För en tid sedan tog Coop-Väst beslutet att inte sälja israeliska produkter, eftersom Israel "ockuperar palestinskt territorium – Västbanken". Jag tror att en kortfattad historielektion kanhända är nödvändig för att reda ut begreppen!
Vid San Remo-konferensen 1920 skapades det engelska mandatet för det dåvarande området Palestina. Det delades upp två år senare och området öster om floden Jordan, kallat Transjordanien, tilldelades araberna medan området väster om Jordan, Palestina, tilldelades judarna.
I maj 1948 bildades landet Israel. Beslutet togs i FN om Israels och det nybildade landet Jordaniens gränser på samma sätt, som tidigare gjorts under det engelska mandatets tid. Samtidigt anfölls Israel av flera arabiska grannländer. Det nybildade landet Jordanien intog därvid det område, som vi i dag kallar "Västbanken". Jordaniens överhöghet över "Västbanken" godkändes endast av två av världens länder: Pakistan och Storbritannien. Med andra ord, Jordanien ockuperade under nitton år – mellan 1948 och 1967 – det område som FN tilldelat Israel 1948!

Under sexdagarskriget 1967 anfölls återigen Israel av sina arabiska grannländer, men landet återerövrade ändå Västbanken från Jordanien. I den separata fredsöverenskommelsen efter sexdagarskriget mellan Israel och Jordanien, övergav Jordanien sina tidigare anspråk på Västbanken. Området kom därmed återigen att tillhöra Israel utan anspråk från något enda annat land i världen.
Att därför i dag säga att Israel "ockuperar Västbanken" är totalt nonsens! Västbanken bör naturligtvis omgående officiellt införlivas med Israel.
Huruvida man ska sluta göra sina egna matinköp på Coop för att markera deras helt felaktiga beslut, är sedan upp till var och en att avgöra.

Bengt Winroth
Huddinge

Har S nog med idékraft för en förnyad samhällsanalys?

Ledare Ett land behöver inte bara en bra regering, det behöver också en bra opposition. Av flera skäl.... torsdag 30/3 00:10

Av honom, genom honom och till honom är allting

Inför söndag Många av oss har fått frågan: ”Om Jesus hade kommit i dag, utifrån hur allt är i dag, skulle han... torsdag 30/3 00:00