Du älskar sanning i hjärtat, lär mig då vishet i mitt innersta.
Psaltaren 51:8

Världen idag

Vädjan till kristna ledare: Samla folket till bön i denna tid

Med utgångspunkt i Bibelns profetior skriver Claes-Göran Bergstrand i denna debattartikel om att förstå tidens tecken och om behovet av att en samlad kristenhet nu ber för det som sker i omvärlden.

Debatt · Publicerad 00:00, 8 mar 2022
Detta är en opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Nyligen var jag tillsammans med ett team bedjare på Gotland i Sverigebönens regi. Uppdraget var att be om ökad andlig beredskap hos de kristna och om beskydd för öns och landets gränser vid Östersjön. Med 50 års erfarenhet som pastor och förebedjare vet jag att vi måste ha Israel och Bibelns profetiska ord i fokus då vi tolkar tidens händelser.

År 2022 är ett judiskt sabbatsår, ”det sjunde året”, en markör för Israel som bör observeras även bland oss kristna. När det gäller Israel har man hittills haft tre perioder som självständigt rike.

Den första var under Davids och Salomos regering åren 1040–967 f Kr och pågick i 73 år. Därefter splittrades riket i norra Israel och södra Juda, och förblev splittrat i drygt 800 år (2 Sam 5:4–5; 1 Kung 11:42).

Den andra inföll under mackabéernas styre 140–67 f Kr då landet var självständigt i 73 år! Därefter splittrades riket i en maktkamp och romarna tog över i Judéen.

Israel har nu haft en tredje period med frihet efter segern i försvarskriget 1949, en 73-års­period som löper ut 2022!

Vad ska hända nu? De senaste svårigheterna att få till en regering visar att Israel är en splittrad nation, vilket märks i parlamentet.

Vad betyder år 2022 för icke judar i kontext till händelserna i Ukraina? Vladimir Putin har en agenda som följt ett visst mönster sedan han blev president i mars 2000 samtidigt som kriget i Tjetjenien pågick.

År 2005 kallade han Sovjetunionens upplösning för ”århundradets största geopolitiska katastrof”, och 2007 höll han ett ”avgörande tal” i Säkerhetskonferensen i München riktat till USA och västmakterna.

2001 (ett sabbatsår) var början på Putins erövringsstrategi i syfte att återupprätta det forna ryska imperiet. Därefter har han ”satt ner foten” med ett särskilt avtryck cirka vart sjunde år.

År 2008-08-08 invaderade ryska trupper Georgien och samma år krävde Putin att NATO inte fick utvidga sitt ”revir” öster ut.

Våren 2014 annekterade han Krimhalvön, fortsatte in i östra Ukraina där pro-ryska separatister utropade Donbas-regionen som självständig enklav.

2015 gick ryska trupper in i Syrien.

I år 2022-02-22 har Putin invaderat broderlandet Ukraina till stor förfäran och oro för oss alla. För mig var det ändå inte förvånande att så skedde, även om jag inte trodde att det skulle hända så snart detta år.

Putins syfte är att ta över kontrollen av landets styre i enlighet med hans syn på ryska väldets maktsfär där Ukraina ingår som en självklar del, enligt honom.

De områden som Putin nu inriktar sig på har historisk koppling till biblisk profetia som talar om den sista tiden. Dessutom har han skaffat sig ett inflytande på Irans, Syriens, Turkiets, Libyens och vissa afrikanska länders ledare, något han strävat efter under sitt presidentskap.

Dessa områden och länder ingår i Hesekiels beskrivning av Gogs fälttåg mot Israel som ska ske ”i kommande år” (Hes 38:1–9).

Om det är vad som nu sker är jag inte klar över. Klart är dock att världen inte kommer att fortsätta som ”vanligt” efter 2022.

Därför är det hög tid att vi kristna i Sverige går samman och ödmjukt böjer våra knän i åkallan och bön till Gud i hänförelse över vår frälsare Jesus Kristus och ber för våra ledare och vårt folk att de ska omvända sig till den levande Guden.

Petrus uppmanar till nykterhet och klokskap så att vi kan be, då den sista tiden är nära (1 Petr 4:7).

Som en medarbetare i Guds rike vädjar jag till alla präster, pastorer och andliga ledare i olika funktioner, att samla folket i bön och tillbedjan inför Herren Jesus, han som är vårt enda hopp i tiden och i evigheten!

Om det är vad som nu sker är jag inte klar över. Klart är dock att världen inte kommer att fortsätta som ”vanligt” efter 2022.

Trovärdiga löften avgörande för långsiktigt förtroende i politiken

Ledare SCB:s stora partisympatiundersökning kom i veckan och visar på tapp för Sverigedemokraterna och... lördag 3/12 00:10

Kristna engelsmän för första gången i minoritet

England. Färre än hälften av invånarna i England och Wales betecknar sig själva som kristna. Det är första... måndag 5/12 10:00

Ukraina: Minst 10 000 soldater har stupat

Krig. Mellan 10 000 och 13 000 ukrainska soldater har dödats sedan Rysslands fullskaliga invasion... måndag 5/12 07:00

Svaren på de verkligt stora frågorna finns inte i naturvetenskapen

Ledare Sommaren 2021 dog Steven Weinberg, en av vår tids ledande naturvetare. Han var professor i fysik... fredag 2/12 00:10