Rättfärdighetens frukt ska vara frid, och rättfärdighetens verk vara ro och trygghet för evigt.
Jesaja 32:17

Världen idag

UR fortsätter visa antisemitisk dokumentär – trots anmälan

Välkända antisemiter och förintelseförnekare kommer till tals i en dokumentär som UR publicerat. Programmet spelar på antisemitiska konspirationsteorier om judisk makt och illegitimt inflytande, skriver Israels ambassadör Isaac Bachman, som fyra månader efter sin anmälan till Granskningsnämnden för radio och tv fortfarande väntar på svar.

Debatt · Publicerad 11:28, 7 apr 2017

Den 9 november 2016 visade Utbild­nings­radion en dokumentär med originaltiteln "The Occupation of the American Mind" – översatt till "Israels mediastrategi i USA". Dokumentären är ett skrämmande exempel på anti-israelisk propaganda, där välkända antisemiter och även förintelseförnekare kommer till tals. Alla ansatser till balans saknas fullständigt och programmet i fråga spelar på antisemitiska konspirationsteorier om judisk makt och illegitimt inflytande.

Israels ambassad i Sverige gjorde den 30 november 2016 en anmälan till Myndigheten för press, radio och tv. Fortfarande, fyra månader senare, är anmälan inte färdigbehandlad.

För nästan en månad sedan skrev jag artikeln ”När ska ni sluta ignorera oss, UR?” UR valde då att svara med konstaterandet: ”Då programmet är anmält till Granskningsnämnden för radio och tv avvaktar UR dess bedömning.”

Problemet med denna ofattbart långsamma process är att medan ambassaden väntar på ett svar, fortsätter dokumentären att göra skada.

Programmet finns tillgängligt på UR:s hemsida (urskola.se) vilket också innebär att det fortsätter att utnyttjas som undervisningsmaterial av svenska skolor.

Man begår en verklig, påtaglig orätt mot Israel genom att fortsätta göra dokumentären tillgänglig online, inte minst för skolbruk, och efter månader av ansträngningar är det lätt att misströsta om hur denna orättvisa ska kunna rättas till.

Om ärendet endast rörde ett missgrepp i det förflutna vore naturligtvis ett avgörande mindre brådskande. Nu har emellertid denna avskyvärda anti-israeliska dokumentär, där debattörer med antisemitiska kopplingar får komma till tals, under fyra månaders tid varit tillgänglig online och kunnat ses av svenska skolungdomar.

Ambassaden har mycket aktivt försökt komma till tals med UR, SVT och Granskningsnämnden, något som också är enda anledningen till att vi över huvud taget fått något svar: att vänta. Efter att inte ha mötts av något tillmötesgående från statstelevisionen har ambassaden också direkt vänt sig till offentliga företrädare med våra klagomål. Vi har dock inte ens fått svar per e-mail.

Hur är det möjligt att det ska ta mer än fyra månader att kunna bedöma ett program som är mindre än en timme långt?

Då det knappast går att se några andra möjligheter för att korrigera den orätt som här begåtts, vänder vi oss nu till allmänheten. Min förhoppning är att så många som möjligt ska kontakta Myndigheten för press, radio och tv för att framföra sin kritik.

Jag hoppas att Myndigheten för press, radio och tv ska skynda på vårt ärende och uppmana UR att ta bort dokumentären från sin hemsida. Den har redan åsamkat Israel betydande skada – låt oss därför få ett slut på detta genom att man inte längre tillgängliggör en dokumentär som från första början över huvud taget aldrig borde ha sänts.

Min förhoppning är att så många som möjligt ska framföra sin kritik.

SKR uppvaktade Migrations- verket med 18 400 namn

Aktion. Lyfte fram konvertiternas situation På torsdagen möttes Sveriges kristna råd (SKR) och Migrationsverket för samtal om hantering av asylärenden som rör konvertiter. Samtidigt...

Vad kan förklara de ökade sexualbrotten?

Ledare Eskalerande statistik enligt Brå-rapport Så har då Sverige till slut fått en statsminister. Socialdemokrater och Miljöpartister kan nu regera vidare med Vänsterpartiets och nu även de två...