Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd.
Johannesevangeliet 1:16

Världen idag

Tvåstatslösning är en obiblisk tanke som vår nya regering bör överge

Låt oss ropa till Gud att de nya politikerna som ska styra Sverige lämnar den katastrofkurs gentemot Israel som vårt land valt i Mellanösternfrågan. Det skriver bibelläraren och förkunnaren Dan Johansson.

Debatt · Publicerad 00:00, 6 okt 2022
Detta är en opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Sveriges och många andra länders politik har under många år varit på katastrofkurs gentemot Israel i Mellanösternfrågan. Fel vägval har vållat vårt land onödigt mycket lidande eftersom man bryter mot fundamentala lagar vad gäller sitt förhållande till Israel och Bibelns profetior (1 Mos 12:3). Det gäller företag, kristna organisationer och kyrkor såväl som privatpersoner. Man jobbar hela tiden i motvind om man väljer fel tillvägagångssätt.

Joel 3:1–2 säger: ”För se, i de dagarna och på den tiden, när jag gör slut på Judas och Jerusalems fångenskap, ska jag samla alla hednafolk och föra dem ner till Joshafats dal. Där ska jag hålla dom över dem för mitt folks skull, min arvedel Israel som de har skingrat bland hednafolken. De har delat mitt land ...”

Anklagelsepunkterna är solklara: förskingring och delning av landet. Låt oss ropa till Gud att de nya politikerna som ska styra Sverige undviker de utlagda fällorna. Låt oss be om att Israels arabiska befolkning får det som de längtar efter, nämligen fred och ro. I officiella rundfrågningar gör de klart för omvärlden att de önskar leva under israeliskt styre och inte arabiskt/palestinskt ledarskap.

Vi ser nu hur fler och fler arabiska nationer skriver samarbetsavtal med Israel, likaså en rad stater i Afrika. Från EU hör vi också signaler om att Israelfrågan behöver en ny positiv genomlysning. Om trenden fortsätter så är det snart bara Sverige som kommer att fortsätta underblåsa hatet. 

Enstatslösning var det löfte som Gud gav till de judiska patriarkerna. Gud, folket och landet var den treenighet som skulle garantera fred, säkerhet och harmoni i regionen. Ismael, Abrahams första son, fick också löften om att bli ett stort folk. Tittar vi på kartan över arabvärlden så ser vi att Ismael har fått det som Gud lovade honom: stora delar av Mellanöstern och norra Afrika är i dag arabiska stater.

Det sägs också om Ismael att han låg i strid med alla sina bröder. I Hesekiel 47:22–23 ser vi hur ”främlingarna” (läs gärna: araber) ska ha en naturlig inblandning bland Israels barn. De är ju också Abrahams barn. Det är ju detta som alla välmenande parter i sin okunskap och ovilja saboterar. Och för detta kommer man att dömas.

Men vi ser också hur Israel måste bjuda till: ”Ni ska dela ut det genom lottkastning till arvedel åt er själva och åt främlingarna, som bor och föder barn ibland er. De ska vara för er så som infödda bland Israels barn. De ska med er få arvslott bland Israels stammar. I den stam där främlingen bor ska ni ge honom hans arvedel, säger Herren Gud.”

Palestiniernas rättigheter finns noga förutsagda i Bibeln och de harmonierar med deras egna uttalanden och önskemål. I Sakarja bok ser vi hur de båda folken ska sitta vid samma förhandlingsbord och finna de absolut bästa lösningarna för bägge parter och som ger folken det som de önskar, nämligen lugn och ro.

”Men när jag ryckt blodmaten ur deras mun och det vidriga från deras tänder, då ska också de få bli kvar åt vår Gud. De ska bli som stamfurstar i Juda, och Ekrons folk ska bli som jebusiterna” (Sak 9:7). 

Trestatslösning är Guds plan för hela Mellanöstern. Profeten Jesaja beskriver i 19:24–25 hur Egypten, Syrien och Israel ska bilda en union som ska bli till välsignelse för hela mänskligheten. Då kommer dessa tre länders samlade ekonomier och kunskap att komma alla till del. Detta styre kommer att införas efter Jesu återkomst på Oljeberget.

Att följa det profetiska ordet visar och uppdaterar oss löpande hur Guds planer förverkligas. Låt oss under tiden be för och arbeta för att de berörda folkens lidanden redan nu kan lindras på alla sätt.

Artikeln finns som full version på Israels Vänners hemsida.

Enstatslösning var det löfte som Gud gav till de judiska patriarkerna

Enkla bedjare – inte bara teologer – kan tolka Bibeln

Ledare I den ständigt pågående, och nödvändiga, debatten om vad som är sann och sund kristen livsstil... tisdag 6/12 00:10

Jesuscentrerad predikan av ny ärkebiskop

Ledare Inom den svenska kristenheten ställer nog många frågan ifall det gick att skönja en ny ton i... tisdag 6/12 00:00