Att vörda Herren är början till vishet, att känna den Helige är förstånd.
Ordspråksboken 9:10

Världen idag

En kvinna ber i en kyrka i Lahore, Pakistan. En av många platser där kristna får utstå förföljelse och svårigheter. Foto: K M Chaudary / TT / AP

Tre saker som EU kan göra för förföljda kristna

Debatt · Publicerad 00:00, 16 maj 2014

Nu på lördag manifesteras Jesus i centrala Stockholm. För sjunde gången kan tusentals kristna öppet bekänna sin tro, utan risk för trakasserier, hot om våld eller fara för livet. Kristna i andra delar av världen har ofta långt ifrån samma frihet. I länder som Nordkorea, Somalia, Syrien, Paki­stan, Indien och Irak – för att bara nämna några – kan den som skyltar med sin kristna tro räkna med förföljelse. 80 procent av all religiös förföljelse drabbar i dag troende kristna, enligt International Society for Human Rights.
Helgen efter är det på söndagen den 25 maj valdag till Europaparlamentet. EU har som internationell aktör ett stort ansvar när det gäller arbetet för mänskliga rättigheter, men jag tvingas konstatera att unionen inte har agerat tillräckligt tydligt för religionsfriheten. Jag kräver krafttag och ett mer intensivt arbete, och jag ser tre tydliga områden där EU kan agera.

För det första behöver kraven för biståndet bli hårdare. EU är världens största biståndsgivare och det land som tar emot bistånd från EU måste arbeta mot religiös förföljelse.

För det andra ska motsvarande krav gälla unionens samarbetsavtal. EU med sina 28 medlemsländer och 500 miljoner invånare är större i befolkningsmängd än USA och Ryssland tillsammans. EU kan erbjuda en stor marknad, men dess handelsparterners måste respektera mänskliga fri- rättigheter.

För det tredje måste EU använda sina medel i utrikes- och säkerhetspolitiken. Genom sina diplomatiska förbindelser har man som aktör stora möjligheter att betona vikten av att skydda kristna på utsatta platser.

De kristdemokrater som under 1950-talet lade grunden till det vi i dag kallar EU var noga med att understryka vikten av värderingar som människovärde, frihet, demokrati, jämlikhet och respekt för de mänskliga rättigheterna. När liberaler och socialdemokrater nyligen röstade ner Europaparlamentets betänkande om religiös förföljelse med motiveringen att kristna specifikt nämndes i texten, var det ett skamligt svek mot dessa värderingar.

Ingen ska behöva bli trakasserad, hotad, misshandlad eller dödad för sin religiösa tillhörighet. Det gäller muslimer, ateister och kristna likaväl som företrädare för andra livsåskådningar. Ett ställningstagande för religionsfrihet borde vara grundläggande, inte bara för oss kristdemokrater. Den 25 maj har vi möjlighet att ta ställning för ett Europa som aktivt arbetar för rätten att fira Jesus oavsett om man bor i Sverige, Syrien eller Somalia.

Yusuf Aydin (KD)
Botkyrka, kandidat nr 11 till Europaparlamentet

Yusuf Aydin (KD), Botkyrka. Foto: Privat

Tack, Uppdrag Granskning, för samtalet ni öppnat för

Ledare SVT:s Uppdrag Granskning lät sig inte kväsas. Trots att de under Stockholm Pride fick ta emot den negativa utmärkelsen ”Rosa tisteln” av RFSL för... lördag 12/10 00:00

Stefan Salmonsson blir pastor i Norge

Församling. Reseevangelisten Stefan Salmonsson, som tidigare varit pastor inom Trosrörelsen i Sverige, har nu installerats som pastor i Sarpsborg i Norge. Han... söndag 13/10 15:00

Förbud är den nya liberala friheten

Ledare Sveriges skolväsende vilar på en nära tusenårig kristen grund. Det senaste halvseklet har suddat ut det mesta av kristet innehåll, men... torsdag 10/10 11:55
Senaste nytt
Mest lästa just nu

Alltså är det livsviktigt att alla troende inser att det är vad livet handlar om, att berätta om Jesus.

Inför söndag 1 Kung 17:17–24Upp 2:8–11Luk 7:11–17Ps 107:18–22 Denna helg i kyrkoåret har den enorma titeln: Döden och livet. Det är en titel som väcker känslor...