Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

En kvinna ber i en kyrka i Lahore, Pakistan. En av många platser där kristna får utstå förföljelse och svårigheter. Foto: K M Chaudary / TT / AP

Tre saker som EU kan göra för förföljda kristna

Debatt · Publicerad 00:00, 16 maj 2014

Nu på lördag manifesteras Jesus i centrala Stockholm. För sjunde gången kan tusentals kristna öppet bekänna sin tro, utan risk för trakasserier, hot om våld eller fara för livet. Kristna i andra delar av världen har ofta långt ifrån samma frihet. I länder som Nordkorea, Somalia, Syrien, Paki­stan, Indien och Irak – för att bara nämna några – kan den som skyltar med sin kristna tro räkna med förföljelse. 80 procent av all religiös förföljelse drabbar i dag troende kristna, enligt International Society for Human Rights.
Helgen efter är det på söndagen den 25 maj valdag till Europaparlamentet. EU har som internationell aktör ett stort ansvar när det gäller arbetet för mänskliga rättigheter, men jag tvingas konstatera att unionen inte har agerat tillräckligt tydligt för religionsfriheten. Jag kräver krafttag och ett mer intensivt arbete, och jag ser tre tydliga områden där EU kan agera.

För det första behöver kraven för biståndet bli hårdare. EU är världens största biståndsgivare och det land som tar emot bistånd från EU måste arbeta mot religiös förföljelse.

För det andra ska motsvarande krav gälla unionens samarbetsavtal. EU med sina 28 medlemsländer och 500 miljoner invånare är större i befolkningsmängd än USA och Ryssland tillsammans. EU kan erbjuda en stor marknad, men dess handelsparterners måste respektera mänskliga fri- rättigheter.

För det tredje måste EU använda sina medel i utrikes- och säkerhetspolitiken. Genom sina diplomatiska förbindelser har man som aktör stora möjligheter att betona vikten av att skydda kristna på utsatta platser.

De kristdemokrater som under 1950-talet lade grunden till det vi i dag kallar EU var noga med att understryka vikten av värderingar som människovärde, frihet, demokrati, jämlikhet och respekt för de mänskliga rättigheterna. När liberaler och socialdemokrater nyligen röstade ner Europaparlamentets betänkande om religiös förföljelse med motiveringen att kristna specifikt nämndes i texten, var det ett skamligt svek mot dessa värderingar.

Ingen ska behöva bli trakasserad, hotad, misshandlad eller dödad för sin religiösa tillhörighet. Det gäller muslimer, ateister och kristna likaväl som företrädare för andra livsåskådningar. Ett ställningstagande för religionsfrihet borde vara grundläggande, inte bara för oss kristdemokrater. Den 25 maj har vi möjlighet att ta ställning för ett Europa som aktivt arbetar för rätten att fira Jesus oavsett om man bor i Sverige, Syrien eller Somalia.

Yusuf Aydin (KD)
Botkyrka, kandidat nr 11 till Europaparlamentet

Yusuf Aydin (KD), Botkyrka. Foto: Privat

KD:s fall från tydlighet till förvirring

Ledare Väljarnas val av parti avgörs främst av två faktorer: Antingen uppskattar man partiets ideologi och politiska förslag, eller också har man förtroende...

En riskfylld årstid för människans bästa vän

En halväten kryddig korv, giftiga alger och varma bilar. Sommaren är härlig, men kan också bli farlig för våra fyrfota vänner. Det här ska du som...