Att vörda Herren är början till vishet, att känna den Helige är förstånd.
Ordspråksboken 9:10

Världen idag

Sveriges familjer behöver inte ges sämre förutsättningar

Visst måste bidragssystemet och familjepolitiken ses över, men att slopa barnbidraget för vissa kommer inte att hjälpa, skriver Samuel Klippfalk, kommunalråd i Solna och framhåller att barn – trots kostnader – är en långsiktig vinst för samhället.

Debatt · Publicerad 12:08, 6 feb 2019

Familjer i Sverige är både högt beskattade och politiskt styrda. En betydande del av inkomsten försvinner i skatt och familjer har inte möjlighet till frivillig sambeskattning. Dessutom är en majoritet av riksdagspolitikerna klåfingriga nog att lägga sig i vem som ska vara hemma med barnen och hur länge.

Med den nya regeringen är risken stor att klåfingrigheten ökar ännu mer för att presentera jämställdhet på papperet.

Att det ens pågår en diskussion om hur länge någon får vara föräldraledig och hur länge mamman respektive pappan får stanna hemma, beror på att ersättningen betalas ut av staten. Det är så det svenska systemet fungerar, vare sig man gillar det eller inte. Politikens målsättning måste dock vara att skapa så goda förutsättningar som möjligt för landets barnfamiljer.  

Nyligen gick några politiker från Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna ut och påtalade att barnbidraget borde behovsprövas. Det ligger förvisso någonting i att familjer med hög inkomst inte har samma behov av barnbidraget på 1 250 kronor i månaden som en familj med liten marginal.

Men tyvärr kommer inte detta krav om behovsprövande med några förslag om hur staten i stället kan underlätta för barnfamiljer.

Samma röster, som kritiserar att barnbidraget betalas ut utan föregående behovsprövning, brukar också vara kritiska till flerbarnstillägget. Ett vanligt argument brukar vara att de som skaffar många barn också får se till att skaffa sig en inkomst som möjliggör detta.

Hela denna diskussion missar poängen och har ett ytterst kortsiktigt perspektiv. Trots att barn kostar mycket pengar – inte minst för föräldrarna själva – är det en långsiktig vinst för samhället. I Sverige flyttar mormor sällan in i hemmet på äldre dar, utan det löses genom en plats på ett äldreboende. Det är dagens barnfamiljer som är garanten för att det kommer att finnas skattebetalare när dagens vuxna blir äldre.

Föräldrarna tar en betydande del av kostnaden att försörja och uppfostra ett barn under 18 år. Det barnbidrag föräldrarna får utbetalt bör snarare ses som en återföring av barnfamiljens egna resurser, som redan betalats in i skatt.

Kristdemokraterna vill i stället förbättra familjens förutsättningar. Bland annat vill vi helt slopa kvoteringen i föräldraförsäkringen och lämna över makten till föräldrarna – där den hör hemma.

Vi vill också sänka skatten för föräldrar ytterligare på 500 kronor per förälder och månad.

För de föräldrar som föredrar en annan barnomsorg än förskolan, vill vi erbjuda en barnomsorgspeng om 6 000 kronor i månaden för föräldrar med barn i åldrarna ett–tre år, en peng som dessutom ska vara pensionsgrundande.

Sverige behöver inte ännu mer politik som försvårar för barnfamiljerna. Visst måste bidragssystemet kunna ses över och familjepolitiken omformas, men att slopa barnbidraget för vissa grupper kommer varken att hjälpa Sveriges familjer eller för den delen höja den för framtiden så viktiga nativiteten.

Med den nya regeringen är risken stor att klåfingrigheten ökar ännu mer för att presentera jämställdhet på papperet.

Netanyahu lyckas inte bilda regering – kan Gantz lyckas?

Regeringsbildning. Det finns ett användbart uttryck på hebreiska som heter ”achrei ha'chagim”. Det betyder ”efter högtiderna” och syftar på den månads­långa period som... onsdag 23/10 12:10

Ett argument emot en palestinsk stat

Israelkommentar Analys. Ett av de stora beslut som nästa israeliska regering står inför är hur man ska förhålla sig till president Trumps förslag till fred i regionen; en... onsdag 23/10 00:00

Judiska extremister angrep soldater

Brott. I söndags vaknade israelerna till upprörande bilder på nyheterna. I reportaget såg man unga män med maskerade ansikten som kastade stenar mot... onsdag 23/10 06:00

Vi har fått en ny sorts åsiktsinkvisition

Ledare Efter den nästan två år långa krisen är Svenska Akademien tillbaka, åtminstone i så motto att man delar ut Nobels litteraturpris, dessutom för två år... onsdag 23/10 00:00