Stor frid har de som älskar din undervisning, inget kan få dem på fall.
Psaltaren 119:165

Världen idag

Sverigedemokraterna behövs som ett värdekonservativt alternativ

Att det finns ett socialkonservativt parti som är på väg att bli ett av de största partierna som samtidigt säger att kristendomen ska få ha en positiv särställning i Sverige borde snarare glädja kristna ledare, skriver tre företrädare för Sverigedemokraterna.

Debatt · Publicerad 19:55, 8 sep 2018

Situationen i Sverige är allvarlig och detta val är på flera plan ett ödesval. Kriminaliteten måste hejdas, vi behöver sammanhållning i stället för segregation och splittring, människor ska inte längre behöva dö i väntan på vård, och små barn med funktionshinder ska inte behöva flytta till institution i brist på stöd från samhället. 

Sverige, som under lång tid historiskt varit ett land som vilar på kristen grund både vad gäller våra värderingar, vår kultur och våra traditioner, är pressat från flera håll. Å ena sidan från en ökning av extrema våldsbejakande islamister som befinner sig i landet, kombinerat med naiva politiker som inte förstår riskerna med att exempelvis tillåta böneutrop där islam proklameras över en stad. Å andra sidan har vi socialliberala politiker som inte förstår värdet av vår kristna kulturhistoria. 

Ska Sverige ha någon chans att bevara sitt kristna kulturarv och den kristna etiken i Sverige behövs Sverigedemokraterna i svensk politik. Många kristna har insett detta och vi kan tydligt se att stödet för Sverigedemokraterna har ökat bland kristna väljare. Tyvärr görs det dock inför detta val desperata försök från olika håll och från olika ledare inom svensk kristenhet att svartmåla Sverigedemokraterna som ett dåligt alternativ att rösta på.

Givetvis måste man få tycka vad man vill i ett fritt Sverige, och som kristen måste man få rösta på det som känns rätt i sitt hjärta. Däremot är det djupt beklagligt om kristna ska skuldbeläggas med skam och skuld för att de vill rösta på ett parti som just står upp för en kristen värdegrund. Att det finns ett socialkonservativt parti som är på väg att bli ett av de största partierna och som samtidigt säger att kristendomen ska få ha en positiv särställning i Sverige, borde snarare glädja kristna ledare.

I vårt principprogram står det tydligt: ”Varje människa har ett grundläggande och okränkbart värde och varje människa har rätt till frihet, självbestämmande, trygghet, gemenskap samt de basala andliga och materiella grundförutsättningar som krävs för att kunna leva ett värdigt liv.” Där framgår också att vår syn på nationen är öppen för människor från andra länder att bli en del av den då vi definierar den i termer av kultur, språk, identitet och lojalitet men aldrig i termer av genetisk grupptillhörighet.

Vi kritiserar socialismens och liberalismens syn på människan som en konturlös lerklump och lyfter i stället fram varje människas unika värde, vilket också gör att vi är det enda parti som vågar lyfta de svåra etiska dilemman som uppstår exempelvis när ett foster vid sen abort lämnas att självdö, trots att vindarna blåser hårt från socialdemokraterna. 

Sverigedemokraterna vill att Sverige återigen ska vara ett land som präglas av trygghet och tradition. Sverigedemokraterna vill verka för en familjepolitik som värnar familjers självbestämmande och motverka tvångskvotering i föräldraförsäkringen. Vi vill fortsatt belysa viktiga etiska frågor och är det enda parti som röstat för en förändring av abortlagstiftningen vad gäller sena aborter. 

Vi vill med vår politik hjälpa långt fler utsatta flyktingar i krisens närområde jämfört med dagens ohållbara migrationspolitik. Vi vill även se en generös biståndspolitik, som arbetar långsiktigt och hållbart med fokus på de mest utsatta människorna och de minst utvecklade länderna.. 

Det är dags att Sverige får en regering som värnar relationen till Israel i stället för att grusa den och som tydligt försvarar och stöttar världens förföljda och utsatta kristna. Vi måste stoppa socialdemokraternas planer på att stänga ner fullt fungerande kristna friskolor som håller bland den högsta kvalitén i landet.  

Om detta ska vara möjligt hoppas vi att moderaterna och kristdemokraterna tar sitt förnuft till fånga och sätter Sveriges bästa framför sin egen stolthet. Sverige gynnas inte av en splittring inom svensk kristenhet och därför har vi sträckt ut handen till samarbete. Det är dags för en ny regering i Sverige. Den 9 september gäller det.

Ska Sverige ha någon chans att bevara sitt kristna kulturarv och den kristna etiken i Sverige behövs Sverigedemokraterna i svensk politik.

Minister vill införa vigseltvång

Vigseltvång. Jämställdhetsministern Åsa LIndhagen (MP) vill frånta alla de samfund vigselrätten som inte viger... måndag 3/8 20:00

Pastor Roland Hellsten har fått flytta hem

Pastorn och bibelläraren Roland Hellsten har avlidit efter en tids sjukdom. Han arbetade som pastor... måndag 3/8 19:00

Polisprofil: ”Kan polisen ställa upp i marsch för livet?”

Pride. Ännu en gång har landets polismyndighet valt att delta i Pride. Tidigare polismannen Olavi... måndag 3/8 17:00

Förblindad woke-kultur trasar sönder kultur

Ledare Med nya tider kommer nya ord, som det importerade ordet woke. Det har sin bakgrund i... tisdag 4/8 00:00

Varför visar sig inte Gud tydligare?

Mot väggen Varför visar sig inte Gud tydligare?/Bengt