Vem har jag i himlen utom dig? Och har jag dig, söker jag inget på jorden.
Psaltaren 73:25

Världen idag

Svenska kyrkans internationella avdelning formar en ny religion

"Svenska kyrkan är i sin största kris någonsin. Då är det inte bara mycket som blir fel. Det blir också konstigt”, skriver prästen Bo Brander, bland annat med anledning av den bön som församlingarna föreslogs be på Missionsdagen. Med tomma flumord beskrivs i cirkuläret det nya missonsuppdraget.

Debatt · Publicerad 00:01, 30 maj 2016
Detta är en opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Kollektcirkuläret Svenska kyrkan skickade ut inför Heliga trefaldig­hets dag, (22 maj) slutade med en ”bön” som inleds: ”Gud, Heliga Treenighet, Fader och Moder, Son – Syster och Broder, och Ande – livgiverska och inspiratör …”. I stället för en bön, blev det tyvärr en trotsig örfil till Jesus, som i just denna söndags evangelium säger: ”döp dem i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn, lär dem att hålla allt vad jag befallt.”

Med detta är det trosmässiga paradigmskiftet från kyrkoledningens sida genomfört. Tidigare var det enskilda biskopar som hävdade att ”gud-är-bortom-alla-religioner” och att ”gud-är-bortom-alla-ord.” Det är inte sant: Bibeln är Guds Ord. Nu skickades en bön från kyrkokansliet ut, med en förvrängning av Treenigheten, avsedd att bedjas i alla kyrkor. Vi talar i praktiken om en ny religion.

Jag har varit tveksam till hur väl det nya post-kristna paradigmet tas emot i många församlingar. Av reaktionerna på bönen ser man att denna har tagits emot till och med mer negativt än kyrkohandboksförslaget.

”Svenska kyrkans internationella avdelning” har länge haft ett praktiskt taget obefintligt förtroende bland kyrkans medlemmar. Lite förtroende har rotts tillbaka, när avdelningen knutits till ett internationellt hjälpnätverk, ACT-alliansen. Nu är det förtroendet bortblåst. Det är många som aldrig mer kommer att lägga en krona till någon form av Svenska kyrkans hjälpverksamheter. Det är vi som tillsammans med de flesta kristna i världen är exkluderade av det nya paradigmets treenighetsformel.

När det inte går att samtala, när sorgen över förstörelsen av Svenska kyrkans bekännelse inte når fram, får vi nöja oss med att tala med det enda argument som kyrkoledningen förstår: pengar. Heliga trefaldighets dag kallas också Missionsdagen. I gångna tider togs då väldiga summor upp i kollekt till Svenska kyrkans mission. Det var efter en sådan kollekt omkring 1960 jag första gången såg en 1 000-lapp.

Kyrkoledningen vet nog att den nya religionen inte har gehör bland kyrkans medlemmar. I en slags fanatism håller man ändå fast vid den. Därför har också det nya paradigmets kyrkohandbok sådana bekymmer.

När vår kulturbärande elit kritiserar handboken bör det vara en ”wake up call” för kyrkoledningen. Kungliga musikaliska akademin, Vitterhetsakademin och Svenska akademin är institutioner med hög kvalitet, men också med djupa rötter i det som är vår gemensamma identitet. När dessa tre sågar handboken borde detta ovilkorligen tas på allvar.

En kyrka med det nya paradigmet kan naturligtvis inte missionera. En gud bortom och alla religioner är lika. Med tomma flumord beskrivs i cirkuläret det nya missonsuppdraget som att ”dela tro, gemensamma resurser och liv med varandra.”

Mitt i allt detta bedriver Svenska kyrkans makthavare en annan diktatorisk mission, när de tvingar på sina medlemmar trosformuleringar och liturgier som medlemmarna inte vill ha.

Den gångna vecka har vi fått ett exempel på konsekvensen av Svenska kyrkans nya mission. En kyrkopolitiker har funderat på om nutidens homokultur är en trend. Han fick löpa gatlopp, förnedras och tvingas till avgång från sitt uppdrag och ingen kan säga om förkastelsedomarna över honom var mest salvelsefulla från Växjöbiskopen eller homolobbyisterna.

Det är samtidigt märkligt att notera hur noga biskoparna är med sina egna ritualer, kräklor, kors, mantlar och mössor. Dessa är för församlingarna enormt laddade med kristen och Jeuscentrerad symbolik. Jag har undrat över hur dessa symboler, liksom vigningsakten, kan relateras till de vaga och allmänna bekännelserna.

Åke Bonnier skriver på sin blogg den 18 april: ”När jag biskopsvigdes den 26 augusti 2012 avlade jag den Nicaenska trosbekännelsen. Den är en av de två urkyrkliga bekännelserna som Svenska kyrkan använder i det gudstjänstliv som regleras av kyrkohandboken. De första orden i trosbekännelsen fick jag deklamera högt på egen hand: ”Jag tror på en enda Gud”. För mig var det en stark bekännelse. Just så tror jag.”

Bonnier låter oss veta att han primärt tror på Gud, sekundärt, då tillsammans med kristna, på Jesus. Det är en svag kristen bekännelse.

Svenska kyrkan är i sin största kris någonsin. Då är det inte bara mycket som blir fel. Det blir också kontigt. Man kan undra vad syftet är med att en biskop lägger ut mängder med bilder på sig själv, där han hoppar, gapskrattar och vinkar med armarna.

Eller när en annan biskop i samband med mördandet i Trollhättan i höstas lade ut en bild, som beskriver att han i sympati med de drabbade, flyttat två leksaksdjur närmare varandra i ett fönster i biskopsgården. Den ena leksaken kände sig ensam och behövde tröst … Tanken infinner sig om en finasminister som vid svår ekonomisk kris skulle lägga ut en bild som berättar att hon under dagen byggt om sin lego-bank i barnkammaren.

Det är under dessa sorgens mörka moln som Svenska kyrkan går in i sommaren. Låt oss be det som verkligen behöver bedjas: Herre Jesus Kristus förbarma dig över oss.

När vår kulturbärande elit kritiserar handboken bör det vara en ”wake up call” för kyrko-ledningen.

Pressade abortliberaler framför radikala förslag

Abort I USA riktas nu skarp kritik mot president Joe Biden sedan Vita Huset, enligt kritiker, uppmuntrat... onsdag 18/5 15:00

Natobeslut kan få oväntad effekt på riksdagsvalet

Ledare Medborgarna har fått en lektion i hur den politiska makten fungerar i Sverige. Efter en sluten... onsdag 18/5 00:10

Terrorister dödade journalisten

Israelkrönika Något som alla insatta och sanningssökande personer borde kunna enas om är att den... onsdag 18/5 00:10

Nässprej mot PTSD utvecklas i Israel

PTSD. Ett nytt medicinskt nässprej för behandling av posttraumatisk stress har framtagits av israeliska... onsdag 18/5 12:00

Nyhems förkunnare bör stå för bibeltrohet

Ledare Samtal är bättre än stängda dörrar. Att lyssna med respekt på motståndarens argument är viktigt.... onsdag 18/5 00:00

Krav på abort för ukrainska kvinnor – väcker motstånd

Abort. Ukrainska kvinnors tillgång till abort har seglat upp som en prioriterad fråga för flera... onsdag 18/5 07:00

Reaktionerna på Paludan illustrerar värderingsglapp

Nyhetskommentar När jag satt på en parkbänk i Stadsparken i Borås ett par timmar innan Rasmus Paludan skulle dyka...
Följ Världen idag i sociala medier