Att vörda Herren är början till vishet, att känna den Helige är förstånd.
Ordspråksboken 9:10

Världen idag

Debattskribenterna anser att det är dags för Svenska kyrkan att på allvar satsa på grundläggande trosundervisning och evangelisation. Foto: Lightstock

Svenska kyrkan bör satsa på Alphakurser i sina församlingar

I ett läge där Svenska kyrkans gudstjänstfirare minskat kraftigt i antal, och forskningen betonat bristen av grundläggande trosundervisning som en viktig orsak, bör Alphakursen kunna vara ett viktigt redskap, skriver Susanne Engestad Clarke och Torbjörn Aronson.

Debatt · Publicerad 00:00, 25 sep 2019

Svenska kyrkan har kraftigt minskat i antal medlemmar och i andel av befolkningen i Sverige under 2000-talet. Kunskaperna i våra kristna grunder har drastiskt försvagats bland infödda svenskar, samtidigt som vi fått många nysvenskar med annan religiös bakgrund.

Vi tror att det är dags för Svenska kyrkan att på allvar satsa på grundläggande trosundervisning och evangelisation. Här är Alphakursen ett utmärkt redskap!

Därför föreslår vi i höstens kyrkomöte att kyrkostyrelsen får i uppdrag att göra en översyn av Alphakursens material i syfte att ta fram en studievägledning till hjälp för församlingar i Svenska kyrkan som önskar använda Alphakursen för undervisning av vuxna.

Alphakursen är en dialogorienterad introduktionskurs i kristen tro som tagits fram av den anglikanska församlingen Holy Trinity Brompton i London under det tidiga 1980-talet och som i dag finns i de flesta större kristna kyrkor.

Cirka 24 miljoner människor i över hundra länder har genomgått kursen varav cirka 100 000 i Sverige från starten 1996 till 2012 (www.alpha.org).

I Svenska kyrkan har bland annat Kummelby församling i Sollentuna och Luleå domkyrkoförsamling arbetat med Alphakursen. I Kummelby hade år 2016 antalet gudstjänstdeltagare fyrdubblats under den tid som Alphakursen hade använts (Dagen, 11 mars 2016). 

Alphakursen är uppbyggd av en serie föredrag som täcker grundläggande delar av den kristna tron. Varje kurstillfälle börjar med en lätt måltid, som följs av ett föredrag som kretsar kring ett grundtema relaterat till den kristna tron. Efter föredraget diskuterar man och ställer frågor i mindre grupper. 

I en situation när deltagare i Svenska kyrkans gudstjänster minskat kraftigt under en längre tid, och när forskningen betonat bristen av grundläggande trosundervisning som en viktig orsak, bör Alphakursen kunna vara ett viktigt redskap för Svenska kyrkans församlingar att använda sig av. 

Orsaken till varför en översyn av Alphakursen skulle behöva göras är att materialet därigenom skulle kunna bli mer tillgängligt för församlingar i Svenska kyrkan.

Alphakursen och dess material är framtaget i en engelsk kontext och översatt till svenska. Det finns en studieplan i Alphamaterialet, gjord av David Stone, men vad som skulle behöva göras är en anpassning till en svensk kontext samt Svenska kyrkans församlings- och gudstjänstliv.

Därför föreslår vi i höstens kyrkomöte att kyrkostyrelsen får i uppdrag att göra en översyn av Alpha-kursens material ...

Carola får en egen tv-serie

Julfirande. På första advent är det premiär för Carola Häggkvists första egna tv-serie, Carolas advent. Nu avslöjas hälften av gästartisterna. – Idén kommer från... torsdag 17/10 15:45

Högtiderna ger chans att utforska vårt ursprung

Israelkommentar Analys. De flesta av oss är ganska ovetande om högtiderna som pågår i Israel i dagarna. Man kan prata med allt­ifrån pastorer och teologistuderande till... onsdag 16/10 00:00