HERRENS namn är ett starkt torn, den rättfärdige skyndar dit och får skydd.
Ordspråksboken 18:10

Världen idag

För mig är det grundläggande att vi värnar familjen, samtidigt som vi erkänner att familjer kan se olika ut, skriver Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor. Foto: Sue Ogrocki / AP / TT

Striden står om familjen

Debatt · Publicerad 08:58, 11 sep 2015

Det kan tyckas vara en självklarhet. Att familjen som gemenskap ska värnas och stärkas. Att varje familj är unik och därför måste få möjlighet att välja det som passar just dem, utan pekpinnar och politiska ovanifrånlösningar. Men så är det inte. Både inom vänstern och borgerligheten finns de som vill använda politiken för att styra och ställa.

En och annan har säkert läst om att det pågår en diskussion om familjen i vårt parti. Jag välkomnar den debatten. För mig är det grundläggande att vi värnar familjen, samtidigt som vi erkänner att familjer kan se olika ut.

Mot bakgrund av den diskussion som varit vill jag påminna om att den stora skiljelinjen inte går inom vårt parti. Den går mellan partier. Kristdemokraterna är, och kommer fortsatt att vara, det enda parti som över hela den politiska linjen erkänner familjens betydelse.

Familjen är nu satt under press. Under alliansregeringens åtta år drev Kristdemokraterna igenom ökad valfrihet inom barnomsorgen genom att införa möjligheten till vårdnadsbidrag. Vi var då ensamma om att förorda en sådan möjlighet. I dag erbjuds vårdnadsbidrag i 100 kommuner. Många är de kristdemokrater som slitit hårt för att detta skulle bli verklighet. Det ska vi känna stolthet över även om vi vill uppnå betydligt mycket mer.

Vi har också envist stått upp för familjers rätt att bestämma över fördelningen av föräldraförsäkringen, trots att inte minst Folkpartiet drev motsatt linje.

Den lilla valfrihet som vårdnadsbidraget och en flexibel föräldraförsäkring utgör, tar nu Socialdemokraterna och Miljöpartiet bort. I höst läggs förslag från regeringen om att skrota vårdnadsbidraget och att utöka tvångskvoteringen i föräldraförsäkringen. Men fler öronmärkta mamma- respektive pappamånader kommer knappast öka familjers möjlighet att klara vardagspusslet och möjliggöra mer tid för barnen. För att ytterligare underlätta för familjer vill vi i stället stärka småbarnsföräldrars rätt till tjänstledighet och införa en barnomsorgspeng. Men så länge vi har en regering som bedriver familjefientlig politik kommer det inte bli av.

Vi kristdemokrater drev också under våra år i regeringsställning igenom en rad förbättringar för ekonomiskt utsatta barnfamiljer. Vi höjde barntillägget i bostadsbidraget och införde en fritidspeng så att barn ska kunna delta i fritidsaktiviteter om familjen inte hade råd. Vi har också höjt den lägsta ersättningen i föräldraförsäkringen, inte minst en viktig åtgärd för unga föräldrar. Oro för ekonomin ska inte vara ett hinder för en ung människa att fullfölja en graviditet.

Vi vill också ge stöd till familjer i kris. Jag tror att alla äktenskap och familjerelationer någon gång sätts på prov. Att då i rimlig tid få hjälp genom familjerådgivning kan vara avgörande för att hålla samman familjen. Och även om ett par skulle välja att gå skilda vägar så kan familjestödet vara en hjälp för att få föräldrarollen att fungera och därmed omsorgen om barnen. Därför är familjerådgivning och familjecentraler viktiga stödjepunkter.

I dagarna har vi sett fruktansvärda bilder på hur tusentals människor flyr från krig och förtryck. Familjer splittras och söndras. Även i flyktingpolitiken behöver vi därför värna familjen, något som inte är självklart inom alla partier. Det är viktigt att kunna möjliggöra familjeåterföreningar så att barn kan få växa upp med sina föräldrar. När vi kristdemokrater nu föreslår att vi ska harmonisera våra asylregler och som regel ge tillfälliga uppehållstillstånd till asylsökande, är det under förutsättning att vi kan fortsätta att möjliggöra att barn får återförenas med sin mamma och pappa.

Detta är bara några exempel på hur vi kristdemokrater konsekvent tar striden för familjen. Vår utgångspunkt är att varje politiskt beslut måste analyseras utifrån vilka konsekvenser det får för familjer och nära relationer. Barnens bästa ska vara styrande i all familjepolitik och i alla beslut som rör barn.

Vår omsorg om familjen grundar sig i insikten om att varje människa föds in i ett sammanhang. Vi har ett djupt behov av andra människor och vi är alla i olika faser av våra liv så svaga att vi är helt beroende av andra. I den lilla gemenskap som en familj utgör får familjemedlemmarna möjlighet att möta kärlek, omtanke och förståelse, men också ställas inför krav och ta ansvar. I de flesta fall består familjen av en mamma, pappa och barn, men i vårt samhälle finns andra familjebildningar som ska ha samma respekt och stöd. Stabila och väl fungerande familjer är bra för både barn och vuxna och en förutsättning för ett gott samhälle. Familjen är en naturlig gemenskap som förtjänar samhällets stöd och uppmuntran.

Denna syn på familjen ger uttryck för vår unika värdegrund och människosyn i svensk politik. Den är vi ensamma om och tänker ta strid för. Och vi kallar den för kristdemokrati.

Ebba Busch Thor
Partiledare, Kristdemokraterna 

Koalitionsbildande – ett spel Netanyahu behärskar bäst av alla

Israelkommentar Formellt sett börjar koalitionsbildandet nästa vecka, men i praktiken har den pågått sedan den dag då Benjamin Netanyahu utlyste nyval i december. Nu...

Trollkonstnären Netanyahu

Det israeliska valet är över och resultatet blev som förväntat en seger för högersidan. Netanyahu lyckades till och med leda Likud till att bli det...

Judisk ortodox lärarinna blev populär på arabisk skola

Hon heter Ital Levy och är en ortodox judinna som undervisar i hebreiska. Det som är speciellt är att hon gör detta på en arabisk skola i Umm...