Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra.
Johannesevangeliet 13:34

Världen idag

Stoppa EU:s stöd till forskning som släcker liv

Skriv under ett upprop som syftar till att hindra EU-finansiering av forskning som utsläcker mänskligt liv. Det skriver tolv kristna ledare i Sverige i en debattartikel.

Debatt · Publicerad 15:26, 17 maj 2013

Sedan årsskiftet pågår ett medborgarinitiativ inom EU som genom en namninsamling syftar till att hindra EU-finansiering av forskning som utsläcker mänskligt liv. Organisationer i flertalet av EU:s medlemsländer, däribland Sverige, har ställt sig bakom initiativet, som ka­l-las ”One of Us” – ”En av oss”. Medborgarinitiativet går ut på att få upp EU-kommis­sionärer­nas ögon för det motstånd mot forskning på mänskliga embryon som finns i EU-länderna, och få kommissionärerna att införa förbud mot EU-finansiering av forskning som leder till att mänskliga embryon förstörs.
”En av oss” vill föra ut buskapet om att mänskliga embryon inte är någon vara eller objekt utan mänskligt liv med ett okränkbart och absolut värde, som måste respekteras och skyddas.

Som stöd för initiativet finns ett banbrytande fall i EU-domstolen från 2011, Oliver Brüstle v. Greenpeace, där det fastställdes att mänskligt liv börjar vid befruktningen och att ett embryo är början på människans utveckling.

Ett stort antal organisationer inom EU:s medlemsländer är aktiva i medborgarinitiativet, som, om det får en miljon underskrifter, resulterar i att EU- kommissionen måste överväga lagförslag i frågan. Medborgarinitiativ har förts fram av EU som ett nytt verktyg för att uppmuntra individer, organisationer och medborgare att engagera sig demokratiskt, och ”En av oss” är ett av de allra första sådana initiativ, vilket man kan tycka borde uppmuntras från politiskt håll. Sveriges EU-minister, Birgitta Ohlsson, har emellertid utmärkt sig som aktiv motståndare till ”En av oss” genom tidigare uttalanden.
”En av oss” har större politisk potential än något tidigare initiativ på europeisk nivå för att skydda människans liv och värdighet från befruktningen och har redan fått stöd av trossamfund, politiker, ledamöter i EU-parlamentet och samhällsledare. Förutom initiativets ansvariga utskott, som består av sju ledamöter från olika länder, finns en central kommitté med säte i Bryssel som samordnar kampanjen. Nu finns en unik möjlighet för enskilda medborgare att göra sin röst hörd och påverka vilka frågor som hamnar på EU:s agenda.

I Sverige har organisationerna Ja till livet, Provita och Respekt ställt sig bakom en namninsamling för att samla in 15 000 svenska namn. Du behövs! Gå in på www.oneofus.eu/sv och registrera ditt stöd. Skriv gärna även på de papperslistor, som skickats ut till många församlingar och som även kan tryckas ut från webbadressen ovan. Samla underskrifter från vänner, släktingar och bekanta – ditt stöd för initiativet har avgörande betydelse. Tillsammans kan vi nå målet!
Anders Arborelius
biskop Stockholms
katolska stift
Diascoros Benjamin Atas

ärkebiskop Syrianska ortodoxa kyrkan
Erika Cyrillus

kommunikations­sekreterare på EFS
Ulf Ekman

ordförande
Trosrörelsen
Biörn Fjärstedt

biskop em.
Svenska kyrkan
Abakir Gobran

biskop Koptisk
ortodoxa kyrkan
Stefan Gustavsson 

generalsekreterare Svenska evangeliska alliansen
Sten-Gunnar Hedin

fd. föreståndare
för Pingst FFS
Mor Julius Abdulahad Schabo

ärkebiskop i Syrisk ortodoxa kyrkan
Berit Simonsson

inspiratör i
Oasrörelsen
Stefan Swärd

fd. ordförande för Evaneliska frikyrkan
Marie Willermark

kommendör Frälsnings­armén i Sverige

 

Formuläret kan laddas ner och skrivas ut här: http://blogg.varldenidag.se/wp-content/uploads/2013/05/oneofus_paper_form_sweden.pdf

Israelisk student hjälpte Nasa – fann två asteroider

Astronomi. En arabisk-israelisk student har fått två asteroider uppkallade efter sitt namns initialer plus... fredag 16/4 14:50

Heligt Dackeuppror mot stängda kyrkor kan vara på väg

Ledare ”Jag tror att jag ska anmäla den där församlingen.” De orden fälldes helt nyligen av en ung kristen... torsdag 15/4 00:10

När allt blir mörkt finns det ändå någon där som leder framåt.

Inför söndag Ps 23 Psalmen om den gode herden är en av världens mest kända bibeltexter, och förmodligen har du... torsdag 15/4 00:00

KD: Vi prioriterar inte bort barnomsorgspeng

Politik. Kristdemokraternas barnomsorgspeng som ska göra det möjligt för föräldrar att, med ekonomisk... fredag 16/4 09:00

Senaste nytt

    Israelernas styrka: argumentation

    Israelkrönika Interna israeliska debatter, där de politiska ståndpunkterna ofta går i diametralt motsatta...
    Podcasts
    Följ Världen idag i sociala medier