Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Stärk de kristna i Mellanöstern

För att lyckas väcka hoppet hos dem som flytt Nineveslätten måste nu kraftfulla insatser till och världssamfundet ställa upp. Städer och byar i regionen måste återuppbyggas och de förföljda kristna få hjälp att kunna flytta tillbaka hem, skriver Tuve Skånberg, riksdagsledamot (KD).

Debatt · Publicerad 11:34, 11 apr 2018

Nyligen tillfrågades utrikesministern i riksdagen om hur hon ser på att i större utsträckning än i dag stödja kristna i Mellanöstern. Utrikesministerns svar var ingalunda annorlunda mot vad hon brukar ge: FN-maskineriet, som hittills inte lyckats lösa krisen, är det organ som ska lösa krisen.

Samtidigt uteblir svaret från regeringen på frågan hur vi ska skydda kristna som flytt till Sverige men trots detta fortfarande utsätts för hot och våld.

I slutet av förra året tillkännagav USA att landets biståndsmedel till Irak skulle riktas om. I stället för att, som i dag, kanalisera biståndet genom FN, ska en större andel riktas om och i stället gå direkt till organisationer som jobbar för att hjälpa förföljda kristna i landet.

Att stärka återuppbyggnaden på Nineveslätten skulle kunna väcka hoppet hos de människor som inte bara mist sina hem, utan i många fall sina nära och kära och dessutom sitt land. För att lyckas måste nu kraftfulla insatser till och världssamfundet ställa upp. Städer och byar i regionen måste återuppbyggas och de förföljda kristna få hjälp att kunna flytta tillbaka hem.

Det civila samhället, lokala kyrkor, givarorganisationer i Sverige liksom mottagarorganisationer i Irak gör ett fantastiskt arbete för att både stödja i kris och långsiktigt arbeta för att återuppbygga samhället. Skulle dessa aktörer få större del av biståndet än i dag skulle de också kunna hjälpa långt många fler kristna. Människor som inget hellre vill än att flytta tillbaka hem.

Kristdemokraterna anser därför att det, likt i Danmark och Norge, är dags att bygga upp en egen struktur för att kanalisera hjälpinsatser, vid sidan av FN, till flyktingar. Då FN-strukturen tenderar bli både stelbent och kostnadsdrivande, måste vi söka alternativa vägar för att nå dem som verkligen behöver stöd. Även om FN:s flyktingorgan, UNHCR, är och ska förbli den centrala aktören för att hjälpa människor på flykt.

Men mer måste göras för att även på sikt skydda de människor som under lång tid förtryckts och levt under förskräckliga förhållanden. Dessa människors elände stannar sällan vid gränsen när de flyr. Många är rapporterna om att kristna som kommer till Sverige inte anländer till den trygga tillvaro de trodde sig fly till, utan i stället till en ny mardröm.

Organisationen Open Doors i Sverige genomförde förra året en undersökning bland asylsökande. Av resultatet kan vi utläsa att 123 individer har utsatts för religiöst motiverad förföljelse i Sverige. Dessa individer möts alltså av samma hot och hat som de flytt från. Detta uppmärksammade Jacob Rudenstrand, biträdande generalsekreterare för Svenska evangeliska alliansen, och Peter Paulsson, generalsekreterare för Open Doors Sverige nyligen i en artikel, publicerad i National Review.

I höstas ställde en riksdagskollega, Desirée Pethrus, just den frågan till migrationsministern, hur vi kan hjälpa dem som flytt hit men ändå inte lever i säkerhet. Ett svar på frågan uteblev. Ministern konstaterade i stället att ”boenden för asylsökande ska vara trygga för alla.”

De åtgärder vi hittills sett från rättsväsendet har lett till dagsböter. Trots mycket grova dödshot för att den hotade var kristen. Regeringen väljer alltså att inte se problemet att kristna är särskilt utsatta för hatbrott i Sverige, liksom varifrån de flydde.

Att vi har ett bistånd som inte alls når de behövande i tillräcklig utsträckning och att vi inte erbjuder ett tillräckligt starkt skydd mot hatbrott, är under all kritik.

Kristdemokraterna har under de senaste tio åren drivit frågan om att inrätta en ambassadör för religionsfrihet. Vi har drivit frågan om skyddat boende för utsatta individer och vi vill se ett mer effektivt bistånd som faktiskt når dem som är i verkligt behov av stödet.

Demokrati måste byggas på fasta värden om människors okränkbara och absoluta värde och rätt till liv, egendom, åsikt, yttrande och religion. Då måste detta också speglas i våra handlingar. Vi vet av erfarenhet, inte minst från vår egen del av världen, att en demokratisk process kan ta lång tid.

Men en demokrati kan aldrig bygga på extremistiska krafters agenda, vars mål är oförenliga med demokratiska värden och principer.

Att vi har ett bistånd som inte alls når de behövande i tillräcklig utsträckning och att vi inte erbjuder ett tillräckligt starkt skydd mot hatbrott, är under all kritik.

Valdeltagandet avgör inriktning

Israelkommentar Det är uppenbart att valdeltagandet avgör valen i demokratiska nationer, men i Israel är procentandelen som röstar särskilt avgörande. Detta beror på...

Sötpotatis – en gröda med svensk potential

Visst älskar sötpotatisen värme, men kan Kanada så kan vi. Den svenska sötpotatisen har potential, enligt Sveriges lantbruksuniversitet.