HERRENS namn är ett starkt torn, den rättfärdige skyndar dit och får skydd.
Ordspråksboken 18:10

Världen idag

Mikael Oscarsson, Laurent Leksell och Johan Lilja kritiserar regeringen för skattehöjningen på gåvor till ideella verksamheter.

Slopat gåvoavdrag ett svek

Debatt · Publicerad 00:00, 18 sep 2015

Just nu pågår den värsta flyktingkatastrofen sedan andra världskriget. Krig har tvingat 60 miljoner människor på flykt. Vi har alla sett de fasansfulla bilderna. Men vi har glädjande nog också sett ett stort och växande engagemang.

Istället för att uppmuntra allmänhetens hjälp gör nu regeringen tvärtom. I en tid där allt engagemang behövs, försvårar regeringen enskildas givande till människor i nöd genom att ta bort den relativt lilla möjligheten till skattereduktion på gåvor.

När gåvoskatteavdraget infördes för snart 4 år sedan, var det en efterlängtad reform som hade diskuterats i riksdagen sedan början av 50-talet. Idag är 73 organisationer godkända som gåvomottagare. Reformens resultat imponerar. Flera hundra miljoner extra har kommit fattiga, flyende och förföljda till del via hjälporganisationer.

Sverige var det näst sista landet i EU att införa gåvoskatteavdraget. Nu ska vi bli det första landet att avskaffa avdraget – och istället dra in de blygsamma 250 miljoner kronor som gåvoskatteavdraget kostar statskassan. Detta innebär en betydande förlust för de 73 organisationerna men framförallt för alla de behövande som gåvorna i dag kommer till del.

Riksdagens utredningstjänst har på vårt uppdrag gjort en gjort en undersökning bland de 15 största ideella organisationerna för att tar reda på betydelsen av avdragsgilla gåvor. Låt mig ta några exempel: UNICEF och Frälsningsarmén fick 2014 in 4,1 respektive 4,6 miljoner extra tack vare avdraget för gåvor. Både Plan Sverige och Stockholms stadsmission ser ca 15 miljoner kronor årligen i nya intäkter på grund av gåvoskatteavdraget.

Hur ska då regeringen kompensera detta bortfall?

Den ideella sektorn varnar för konsekvenserna av att ta bort reformen.

Cancerfonden säger attSkattereduktionen är en viktig fråga för att vi ska ha en stark ideell sektor i Sverige.” och Unicef menar attAtt privatpersoner eller företag ger av sina egna medel för att bidra till en bättre värld är något som ska uppmuntras. Skattereduktionen är en mycket viktig fråga för oss och om man skulle ändra på den regeln skulle det drabba oss som organisation och bortfall i insamlade medel som går till utsatta barn.”

Röda Korset är av samma uppfattning: ”Det är mycket angeläget att avdragsrätten får behållas. Den har redan idag en mycket positiv effekt på givandet i både gåvobelopp och även hur många som väljer att skänka pengar. Intäkterna är avgörande för finansiering av vår verksamhet”

Rapporten från riksdagens utredningstjänst visar att det är vi svenskar som sticker ut med vårt snålt tilltagna avdrag om max 1 500 svenska kronor per år, räknat på maxbelopp om 6 000 kronor. I Norge har maxbeloppet i år höjts från motsvarande 13 000 svenska kronor till 20 500 och i Danmark har maxbeloppet höjts till motsvarande nivå. 

Dessutom är reglerna kring vilka verksamheter som har rätt till gåvoskattavdraget alldeles för snäva. Sverige bör följa Norges exempel där avdragen även omfattar gåvor till nästan all idell verksamhet. Exemelvis gåvor till hälsofrämjande arbete för barn och ungdom, kultur, idrott och kyrkornas barn och ungdomsarbete.

När det gäller svenska företags möjlighet att ta socialt ansvaroch bidra till allmännyttigt samhällsengagemang, visar rapporten dessutom att Sverige ligger ännu mer på efterkälken. Dra av för konferenser, firmafester eller segelbåtar som skickas runt jorden går utmärkt. Däremot inte om man istället vill hjälpa hemlösa flyktingar eller bidra tilldemokrati- och biståndsarbete.

Av EU:s 28 medlemsländer är det i dag bara Sverige och Slovakien som inte ger företag möjlighet till avdrag för gåvor till allmännyttiga gåvor. Flertalet svenska företag vill ta ett ökat socialt ansvar, men motarbetas kraftigt av dagens regler.

Regeringen Lövfen säger sig vilja stärka den ideella sektorn. Av alla skattehöjningar i den kommande budgeten framstår därför skattehöjningen på gåvor till hjälporganisationer som den allra märkligaste.

Faktum är att ingen annan socialdemokratisk regering inom EU har minskat eller tagit bort avdragsgilla gåvor. Tvärt om. I Danmark höjde den socialdemokratiska regeringen avdragsgilla gåvor till motsvarande 19 500 svenska kronor i början på året.

Att i dessa tider avskaffa den lilla uppmuntran som gåvoavdraget är – trots att frivilligsverige vädjar om motsatsen – är inte bara okänsligt utan också ett svek.

 

Mikael Oscarsson (KD)
riksdagsledamot

Laurent Leksell
ekon dr och styrelseordförande Elekta AB (ordförande Stockholms Stadsmission 2006-2015)

Johan Lilja
direktor Läkarmissionen

Koalitionsbildande – ett spel Netanyahu behärskar bäst av alla

Israelkommentar Formellt sett börjar koalitionsbildandet nästa vecka, men i praktiken har den pågått sedan den dag då Benjamin Netanyahu utlyste nyval i december. Nu...

Trollkonstnären Netanyahu

Det israeliska valet är över och resultatet blev som förväntat en seger för högersidan. Netanyahu lyckades till och med leda Likud till att bli det...

Judisk ortodox lärarinna blev populär på arabisk skola

Hon heter Ital Levy och är en ortodox judinna som undervisar i hebreiska. Det som är speciellt är att hon gör detta på en arabisk skola i Umm...