Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Skattemedel utan kontroll till antiisraeliska föreningen Grupp 194

Malmö stad har till varje pris försökt försvara Grupp 194 trots att de inte har något underlag om vad denna organisation står för, skriver Nima Gholam Ali Pour (SD), ledamot i Malmö stads Arbetsmarknads- och socialnämnd. Detta apropå att gruppen fått kommunala bidrag för nattvandring trots att den pekats ut som både pro-palestinsk och antisemitisk.

Debatt · Publicerad 00:00, 29 dec 2017

Det har aldrig funnits någon konsensus omkring förslaget om att Trygg Malmö skulle få ekonomiskt stöd för att nattvandra. SD, L och M reserverade sig när beslutet togs. Då det inte funnits konsensus omkring det ekonomiska stödet till Grupp 194 så är det märkligt att en tjänsteperson från arbetsmarknads- och socialförvaltningen skriver en replik till Världen Idag, istället för de rödgröna politiker som lade fram förslaget i arbetsmarknads- och socialnämnden.

Att tre partier reserverade sig mot detta beslut beror delvis på att nattvandrarverksamhet inte brukar kosta 132 000 kr men också på grund av att Grupp 194 främst är en pro-palestinsk organisation och har tydliga åsikter angående Israel-palestina-konflikten. Själva namnet, Grupp 194 kommer från FN:s generalförsamlings resolution 194, som berör Israel-Palestina-konflikten. Aktörer som nattvandrar ska vara politiskt neutrala så de kan inleda dialog med så många människor som möjligt.

I sin replik så menar Malmö stads representant att uppgifter som framkommer i sociala medier är svåra att värdera. Om det är så att någon har kapat Grupp 194:s Facebook-grupp och lägger upp antisemitiska bilder, varför har Grupp 194 inte kommit ut och berättat om detta? Dessutom är det märkligt att Malmö stad refererar till samma Facebook-grupp som lagt upp antisemitiskt innehåll när man vill berätta att Grupp 194 fördömer attentatet mot synagogan i Göteborg. Det känns som om Malmö stad väljer ut ett visst innehåll från denna Facebook-grupp och väljer att bortse från annat innehåll.

Grupp 194 har flera kanaler och plattformar och det är inte svårt att ta reda på vilka åsikter de har. För att ta reda på detta så krävs inte det som Malmö stad kallar ”legala förutsättningar” för ”underrättelsearbete”. Tio minuter framför datorn räcker för att ta reda på att Grupp 194 har extrema åsikter om Israel-Palestina-konflikten samt ett nära samröre med den paramilitära organisationen Demokratiska Fronten för Palestinas Befrielse (DFLP), som stödjer Syriens diktator Bashar Al-Assad. Dessa uppgifter är inte några hemligheter. Om Malmö stad hade frågat Grupp 194 så hade man fått dessa uppgifter.

Det är just därför Sveriges främste terrorforskare Magnus Ranstorp på Twitter kommenterade Malmö stads ekonomiska stöd till Grupp 194 med orden ”vilket haveri”. Har Malmö stads rödgröna politiker mejlat Ranstorp för att fråga varför han oroar sig för detta?

När jag fick reda på uppgifterna om Grupp 194 och vilka värderingar de hade så ringde jag arbetsmarknads- och socialförvaltningens förvaltningsdirektör, i min roll som ledamot i arbetsmarknads- och socialnämnden, för att be om att få stadgarna för Grupp 194 Malmö. I stadgarna kan man vanligen läsa om föreningens syfte. Från förvaltningsdirektören fick jag höra att Malmö stad inte hade krävt att få några stadgar från Grupp 194 Malmö. Jag fick även höra att arbetsmarknads- och socialförvaltningen inte hade ett enda dokument som berättade om vilka värderingar Grupp 194 Malmö har.

Det innebär att när arbetsmarknads- och socialnämnden beviljade ekonomiskt stöd till Grupp 194 så hade de inte ett enda dokument som berättade vilka värderingar Grupp 194 hade eller vad föreningens syfte var. Handläggningen av detta ärende har varit skandalöst illa förberett.

Om Malmö stads rödgröna politiker verkligen ville ta avstånd från antisemitism och våldsbejakande ideologier så skulle man presenterat det underlag man haft om Grupp 194. Var är stadgarna? Vad har Grupp 194 skickat in till förvaltningen för att berätta om sin förening och vad dess syfte är? Man skulle samtalat med de experter som kommenterat detta ärende, som Magnus Ranstorp, istället för att avfärda dem. Man skulle bett Grupp 194 uttala sig och förklara om Facebook-gruppen som publicerar antisemitiskt innehåll var deras grupp eller inte.

Malmö stad har inte gjort något av detta utan försökt till varje pris försvara Grupp 194 trots att de inte har något underlag om vad denna organisation står för. Att allt detta händer efter den senaste tidens antisemitiska uttryck i Malmö är inget mindre än en skandal.

Grupp 194 har extrema åsikter om Israel-Palestina-konflikten samt ett nära samröre med paramilitära organisationen Demokrat-iska Fronten för Palestinas Befrielse (DFLP)

Rätt ska vara rätt om mänskliga rättigheter

Ledare Det talas mycket om mänskliga rättigheter i dag. Det är bra. FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna har precis firat 70 år, och de 30 punkter...