Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Sexuella trakasserier och övergrepp är ett folkhälsoproblem

Om vi verkligen menar allvar med att samhället måste förändras när det gäller sexuella trakasserier och övergrepp och mäns våld mot kvinnor, så måste vi ta itu med och begränsa pornografins lättillgänglighet och skadeverkningar, skriver Marianne Gustafson.

Debatt · Publicerad 00:00, 8 dec 2017

Vi kan inte bara hoppas att det ska bli bättre. Pornografi är ett folkhälsoproblem. De tusentals berättelser vi har lyssnat till den senaste tiden är en spegelbild av det som visas inom porrindustrin, där kvinnor framställs som någon man ska härska över genom våld.

Det uttrycker sig som slag i ansiktet, på händer, dragande i håret och stryptag, och där ett nej inte längre är ett nej utan betyder ja. I boken Visuell drog om barn, unga och nätporr kan man läsa om Magdalena Mattebos studier, som visar att 96 procent av alla tonårspojkar har någon gång konsumerat porr. För tonårstjejer är motsvarande siffra 54 procent.

Medelåldern i Sverige för unga killar att aktivt söka efter pornografi på nätet är 12,3 år.

De flesta unga människors första möte med porren sker genom skolans datorer. För en tid sedan ställde jag frågan till Skövde kommuns IT-avdelning om det finns spärrar på kommunens datorer för åtkomst till sidor med bland annat pornografi. Men är det så att det inte finns spärrar kommer jag i kommunfullmäktige driva den frågan. För mig är det helt oacceptabelt att barn och vuxna kommer i kontakt med porr på kommunens egna datorer.

Elisabeth Hätting, verksamhetschef på kvinnohuset Tranan i Skövde, skriver i sin debattartikel i Skaraborgs Allehanda att det går att stoppa våldet mot kvinnor. Hon talar om vikten av sexualundervisningen i skolan och att den, och de som undervisar, ska ha ett kunskapsunderbyggt och kritiskt förhållningssätt till porr och prostitution och motverka sexuella tjänster. Hon talar också om att, "Barn har rätt till en porrfri barndom".

Det som många troligtvis inte har så stor kunskap om är att det finns organisationer som RFSL och RFSU som landsting och kommuner använder sig av vid sexualundervisningen i skolor och hbtq-certifieringar. Dessa organisationer står för, så som jag uppfattar det, en gränslös sexualitet.

I RFSL:s principprogram kan man bland annat läsa läsa att, ”Individens sexuella läggning och sexualiteter ska respekteras av omgivningen, oavsett hur detta kommer eller har kommit till uttryck”, och de "motverkar alla tecken på att människors sexualiteter osynliggörs och förminskas och att människor fråntas rätten att själva definiera och praktisera sin sexualitet”.

Min uppfattning är att en sådan syn på sexualitet skulle kunna innebära att vi framöver får en debatt om att avskaffa åldersgränsen för sexuella relationer, vilket skulle innebära att sex med barn blir legalt.

Man är för pornografi, man anser att sexuellt våld får utövas om det finns samtycke, man anser att det ”finns ingen anledning för samhället att ha synpunkter eller ingripa. I alla frivilliga relationer är det de som deltar som bäst kan bedöma om relationen är värdefull”.

Jag anser att inget våld kan accepteras, även om man påstår att det är frivilligt. De vill avskaffa sexköpslagen, vilket skulle leda till att prostitution legaliseras. Årligen får de ekonomiskt stöd genom skattemedel från stat, landsting och kommuner för att kunna driva sin sexualpolitik. En sexualpolitik som jag uppfattar, efter att ha läst artiklar, litteratur, verksamhetsplan och principprogram, inte har sin grund i vetenskap och biologi.

Det borde vara dags att på djupet granska dessa organisationer. Vi kan inte acceptera att porr sprids via skolan och bidrar till en dysfunktionell syn på relationer och sex, och där problemen som uppstår överlämnas till RFSU och RFSL – som är en del av problemet.

Vi kan inte acceptera att porr sprids via skolan och bidrar till en dysfunktionell syn på relationer och sex.