Var ständigt vakna och be om kraft att undfly allt som ska ske och kunna bestå inför Människosonen.
Lukasevangeliet 21:36

Världen idag

Protestanter måste fortsätta ”protestera”

Öppnas vägen till gemenskap mellan katoliker och lutheraner endast genom att de evangeliskt troende tvingas anpassa sig till romersk-katolska kyrkan? Den frågan ställer Ola Nilsson, ordförande för stiftelsen Reformedia, när han sammanfattar vad påvebesöket i Sverige innebär i praktikens enhetssträvanden. Mycket återstår efter ”enhetskramarna”, menar han.

Debatt · Publicerad 00:01, 2 nov 2016

Så kom då den historiska dag när påve Franciskus kom till Sverige, och katoliker och lutheraner tillsammans firade gudstjänst i Lunds domkyrka. Gudstjänsten ingick i ett tvådagarsbesök, som tyvärr orsakade fler frågetecken än det rätade ut.

Tydligast blev detta i hur olika måndagens och tisdagens aktiviteter var. På måndagen talades visserligen välmenande om att beträda en väg mot djupare gemenskap, men det var på tisdagen som Franciskus firade mässa. Det skedde då med Sveriges katoliker – utan lutheraner, protestanter eller andra evangeliskt troende vid nattvardsbordet.

Visserligen deltog många av de sistnämnda på måndagen, och gudstjänsten präglades av en försonlig anda. Men några egentliga – eller nya – utfästelser gjordes inte. Allt som sades var redan sagt sedan tidigare, främst i det gemensamma dokumentetFrån konflikt till gemenskap.

Däremot framfördes många fint avvägda formuleringar; vid en första anblick tilltalande, men vid närmare eftertanke ganska avslöjande. Så bad påve Franciskus exempelvis: ”förbered oss för att omvända oss …”, i stället för att verkligen omvända sig.

Kanske blir det så när alla rör sig likt katten kring het gröt.

Alldeles uppenbart blev detta när påven talade väl om Martin Luther och hans sökande efter en barmhärtig Gud, men inte berörde själva kärnfrågan: Är Martin Luther en kristlig sökare (som påven tycks mena 2016) eller är Martin Luther en kättare som påven slog fast 1521? Borde påve Leo X ha lyssnat på Luther redan 1517 eller borde Luther ha slutat sina dagar som föregångaren Jan Hus – på bål?

Detta är ju också skälet till att ingen lutheran tilläts (eller ville) fira nattvard dagen efter att påven talat så väl om Luther. Inte bara Luther, utan alla ”lutheraner” – det vill säga kristna som förstår den kristna tron på samma sätt som Martin Luther – är ju bannlysta.

Detta slog Leo X fast 1521 i den påvliga bullan Decet Romanum:

”[Att de] likaledes ska dela hans straff och hans namn, genom att överallt bära med sig namnet ’lutheraner’ och det straff som därmed följer.

Över alla dessa uttalar vi bannlysningens straff, straffet att vara anathema, med vår fortgående fördömelse och förkastelsedom […] och vi uttalar att dessa och andra domar […] har fallit på alla dessa män till deras fördömelse.”

1521 lindade man inte heller in sina ord, utan påve Leo avslutar:

”Ingen annan kan på något sätt inkräkta på detta vårt skrivna beslut […]. Om någon skulle våga sig på ett sådant försök, låt honom veta att han kommer att ådra sig vreden från Allsmäktig Gud och apostlarna Petrus och Paulus.”

Kan då påven i dag verkligen ”rehabilitera” den reformator som gett upphov till det 500-årsjubileum han kom till Lund för att uppmärksamma? Är han beredd att öppna den ”Pandoras ask” det skulle innebära att erkänna attDecet Romanum – tillsammans med bullan Exsurge Domine och besluten på kyrkomötet i Trient (som också riktade sig mot Luther och hans efterföljare) – var felaktiga?

Vad händer då med synen på läroämbetet och traditionen som en del av Guds talade ord?

Nej, det är inte troligt att vägen till gemenskap öppnas på något annat sätt än att de evangeliskt troende tvingas anpassa sig till romerska kyrkan, i stället för tvärtom eller i ömsesidighet.

För lutheraner – och andra protestanter – finns det anledning att inte svepas med i enhetssträvanden som riskerar den evangeliets skatt som Luther började offentliggöra den 31 oktober 1517.

”Protestanter” är för övrigt en benämning som började användes om de olika reformrörelser som motsatte sig den tysk-romerske kejsarens beslut 1529. Själva protesten gällde romersk-katolska kyrkans anspråk på överhöghet och att vara den enda sanna kristna kyrkan.

Låt oss moderna ”protestanter”, under det år som ligger framför oss, i ödmjukhet och kärlek, sätta oss in i vad det var reformatorerna faktiskt återupptäckte. Lutherjubileet kan hjälpa oss och inspirera till att lyfta fram den ”upprättelse” av den kristna tron som Martin Luther startade för snart 500 år sedan. Men det blir också viktigt att följa om Martin Luther själv, tillsammans med de som burit eller bär namnet ”lutheran”, får någon ”upprättelse” från romersk-katolska kyrkans sida.

Vår bestämda uppfattning är att, om det krävs att man kompromissar med det första, för att få det andra, bör det erbjudandet avvisas. Hur godmodig påve Franciskus än framstod i Lund och Malmö.

Stiftelsen Reformedia, grundades 2014. En nystartad hemsida www.protestanter.se ger information och argument kring enhetsfrågan.

Är han [påven] beredd att öppna den ”Pandoras ask” det skulle innebära att erkänna att Decet Romanum – tillsammans med bullan Exsurge Domine och besluten på kyrkomötet i Trient – var felaktiga?

Kristen Idol-artist fick leda stjärnjury i bön

Nyheter USA. En av de tävlande i det amerikanska tv-programmet American Idol fick be med juryn efter sin känslosamma audition nyligen. I ett klipp på Youtube ser...

Vad gör jag åt min självupptagna väninna?

Familjefrågan Familjefrågan Jag har en väninna som bara talar om sig själv när vi ses. Hon frågar inte ett dugg om mig. Jag blir så trött varje gång vi har träffats för att allt...

KD vill att försörjningsstödet trappas ner

Politik. Kristdemokraterna vill att staten tar över försörjningsstödet från kommunerna för personer som är arbetslösa. Partiet vill också införa en gräns för...

Min fru lämnade mig för en annan man, hur går jag vidare?

Familjefrågan Familjefrågan Min fru lämnade mig för en annan man för tre år sedan. Vi hade varit gifta i 22 år. Jag har mått väldigt dåligt sedan dess och anklagar mig själv....

Vi slänger mindre – men förvarar grönsakerna fel

Vardag Livsmedel. Om gurkan fick ligga framme i rumstemperatur och löken hamnade i kylen så skulle de hålla längre. Att förvara maten rätt är en viktig del i att...

Ny debatt om samkönade äktenskap väntar EFK

Teologi. Vid sin kongress i maj kommer Evangeliska frikyrkan att behandla ett förslag om rörelsens syn på homosexuella relationer. Fyra profiler inom EFK med...

Vad gör jag åt min självupptagna väninna?

Familjefrågan Familjefrågan Jag har en väninna som bara talar om sig själv när vi ses. Hon frågar inte ett dugg om mig. Jag blir så trött varje gång vi har träffats för att allt...

Min fru lämnade mig för en annan man, hur går jag vidare?

Familjefrågan Min fru lämnade mig för en annan man för tre år sedan. Vi hade varit gifta i 22 år. Jag har mått väldigt dåligt sedan dess och anklagar mig själv....

”Gud leder våra steg när vi söker honom”

Missionsglimten Jag har nu kommit tillbaka till huvudstaden efter att ha varit i en annan del av landet. Det var en fantastisk resa där Gud beskyddade oss och ledde...