På Gud, vars ord jag prisar, på Gud litar jag och fruktar inte.Vad kan människor göra mig?
Psaltaren 56:5

Världen idag

Vi måste börja plantera fler församlingar i Sverige, menar insändarskribenterna. Foto: Pixabay

Prioritera församlingsplantering

"Som kristna i Sverige lägger vi ner dubbelt så många församlingar som vi planterar. Så kan det inte fortsätta. Det behövs många nya församlingar över hela Sverige. Behoven är enorma, inte minst i våra storstäder. Vårt uppdrag är att sprida evangeliet, göra lärjungar och plantera församlingar." Det skriver tre ledare från Svenska Alliansmissionen.

Debatt · Publicerad 11:32, 6 jul 2016

Sverige är ett missionsfält. Många människor i vårt land har inte någon kristen gemenskap i sin närhet och inte någon större kunskap om vad det kristna budskapet handlar om.

Den kristna kyrkan har fått ett uppdrag, men hur går det egentligen? Rapporten ”Frikyrkokartan ritas om” visar att det under perioden 2011–2015 lades ner 336 församlingar i vårt land. Under samma tidsperiod planterades 179 nya. Det är visserligen en förbättring i jämförelse med tidigare undersökningar, men det är fortfarande inte bra.

Som kristna i Sverige lägger vi ner dubbelt så många församlingar som vi planterar. Så kan det inte fortsätta. Det behövs många nya församlingar över hela Sverige. Behoven är enorma, inte minst i våra storstäder. Vårt uppdrag är att sprida evangeliet, göra lärjungar och plantera församlingar. Det finns många intressanta och viktiga frågor att diskutera, men det här är en fråga som borde engagera alla.

Vi är övertygade om att den nuvarande situationen kräver att vi satsar fullt ut på mission och församlingsplantering i Sverige. Det handlar inte främst om att vi vill rädda något samfund, utan om att vi vill att Jesus Kristus ska bli förkunnad, känd och efterföljd i vårt land.

Jesus är den enda vägen till Gud och han blir känd genom lokala församlingar som lever ut Guds rike och gör honom synlig. Vi håller med Bill Hybels när han säger att den lokala församlingen är världens hopp, och därför är ett av Alliansmissionens övergripande mål att intensifiera församlingsplantering.

Församlingsplantering är en del av missionsuppdraget och ett av de mest effektiva sätten att nå en nation med evangeliet. Vi vill utmana hela den svenska kristenheten att prioritera församlingsplantering. Vårt första gemensamma mål bör vara att vi ska plantera fler församlingar än vi lägger ner. Det finns förklaringar till att en och annan församling läggs ned, men det är inte okej att vi inte planterar nya.

Behövs det verkligen nya församlingar? Är det inte bättre att satsa på dem som redan finns? Vi tror att vi ska göra både och.

Gud verkar givetvis i etablerade församlingar, men här vill vi ge ett par av de viktigaste skälen till att vi också måste plantera nya.

• Målet med nya församlingar är att nå nya människor. Erfarenheten visar att nya församlingar når nya människor effektivare än etablerade församlingar, eftersom de är mer kreativa, mer missionsinriktade och har mer öppna sociala strukturer. Även i Jönköping, där Alliansmissionen har sitt centrum, finns det ca 100 000 människor som inte berörs av kyrkornas verksamhet. Om vi ska nå dem behövs nya församlingar också i Jönköping.

• Nya församlingar utvecklar nya sätt att vara kyrka för vår tid. Nya församlingar har lättare att utveckla nya modeller och strategier, och kan inspirera och utmana etablerade församlingar så att en hel rörelse förnyas och förändras. Det samfund som satsar på församlingsplantering kommer att få positiva effekter även i de etablerade församlingarna.

Var ska vi plantera dessa nya församlingar? Vi är övertygade om att nya församlingar behövs på platser och i sammanhang där det kristna vittnesbördet är svagt. Det kan vara städer, mindre orter, förorter eller bostadsområden. Det kan även vara i subkulturer och folkgrupper som inte nås av befintliga församlingar.

Nya församlingar kan se ut på många olika sätt, men de måste vara gemenskaper där man följer Jesus Kristus och delar sina liv med varandra i tjänst för världen.

Det har hänt en hel del när det gäller församlingsplantering under de senaste fem åren, men inte tillräckligt. Församlingsplantering är fortfarande något som sker i marginalen och bara engagerar ett fåtal.

Nu vill vi utmana både samfund och församlingar att göra detta till en huvudfråga. Var finns de församlingar som vågar ta steget att bli moderförsamlingar och var finns pionjärerna som är beredda att gå ut på skördefältet och bryta ny mark?

Det handlar inte främst om att vi vill rädda något samfund, utan om att vi vill att Jesus Kristus ska bli förkunnad, känd och efterföljd i vårt land.

Kristna nordbor utvisades från Sibirien

Ryssland. Resan till kristna vänner i Sibirien slutade på ett chockartat sätt för tre kristna nordbor. Efter... lördag 15/5 09:00

Antisemitismen Göran Persson bekämpade har ätit sig in i (S)

Ledare För femtio år sedan låg medlemsantalet i Malmö judiska församling stabilt över tvåtusen personer.... lördag 15/5 00:10

300 på högskoleprov – max 8 i kyrkan

Ledare Förra lördagen, den 8 maj, skrev 35 000 personer högskoleprovet på 120 olika orter i landet. I... lördag 15/5 00:00
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier