Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Poäng kvar med historisk Jona

Debatt · Publicerad 00:00, 28 nov 2012

Greger Andersson hävdar i Världen idag 14 november att de debattörer som startat det aktuella samtalet om bibelsyn gör sig skyldiga till olika förenklingar. Eftersom våra artiklar och responsen på dem ledde till vår gemensamma temadag vill vi gärna ge vår syn på saken.
En förenkling var att vi skulle hävda att de teologiska förskjutningar som uppmärksammats till exempel vid Örebro Teologiska Högskola beror på att dess bibeltolkare anammat en sekulär världsbild. Här är det Andersson som gör sig skyldig till en förenkling. Vad saken i stället handlade om var huruvida man på den teologiska högskolan har svalt förklaringsmodeller med grund i sekulär världsbild i en sådan utsträckning att den evangelikala Lau­­sannedeklarationen inte längre gäller. Och det är ju en viss skillnad. Om vi menade att lärarna på ÖTH anammat en sekulär världsbild och alltså inte tror att Gud kan gripa in i historien skulle det saknas meningsfull grund att samtala om bibelsyn. Så illa är det nu inte och vi är mycket tacksamma att temadagen kom till stånd!
Under samtalsdagen kriti­serade Andersson Lau­san­nedeklarationens for­mulering att Bibeln är sann i allt den påstår. Detta eftersom både ordet "sann" och ordet "påstår" kan problematiseras. Men i stället för en bättre precisering av begreppet evangelikal vill han använda det som "en attityd, en vilja att på ett seriöst sätt lyssna till de heliga texterna" vilket leder till att man måste "försöka förstå texterna utifrån dess särskilda karaktär". Men därmed blir ju begreppet näst intill intetsägande. Det blir något som också varje liberal teolog skulle kunna skriva under på.

Det är intressant, som Andersson gör, att använda litterära utgångspunkter när man närmar sig Jona, men om det innebär att man frångår principen om att låta skrift förklara skrift så gör man en stor förlust. Litteraturvetenskapen har nämligen det gemensamt med bibelkritiken att den omöjligen kan låta ord i evangelierna, uttryckta i en annan tid, bestämma tolkningen av Jona bok, en flera hundra år äldre text. Den kristna tron däremot bygger på övertygelsen om att Gamla testamentet finner sin rätta tolkning i Nya testamentet. I den kristna trons kärna ligger också att Jesus är den som förutsägs i Gamla testamentet. Att Jesus är Herre borde därför innebära att han ges tolkningsföreträde också när det gäller småprofeter.
En poäng under Anders­sons anförande var att en förändrad syn på Gamla testamentet verkligen har ägt rum men att det har skett på goda grunder och inte utifrån en inomvärldslig syn på tillvaron. I fallet Jona för att syftet inte var att berätta något som har inträffat i verkligheten. Frågan blir då vad de bekräftade positionsförskjutningarna angående Jesaja och Daniel beror på och vad det innebär för en evangelikal pastorsutbildares möjlighet att förmedla passion för Bibelns relevans, trovärdighet och livsförvandlande budskap?

Stämmer det ens, som Andersson föreslår, att man missar den djupa poängen i Jona bok om man läser den historiskt och enligt honom gör ett genremisstag? Skulle berättelsens starka budskap om Guds kärlek och omsorg också om hednafolk förminskas om man betraktar Jona som en historisk person? Det innebär ju inte bara att förkunnare som John Ongman och Lewi Pethrus, från Anderssons egen tradition, har missat djupet i berättelsen utan också kyrko­fäder som Ireneus och Augustinus. Och när Kristus själv väljer bilden av Jona tecken när han förutsäger sin död och uppståndelse så har han enligt denna logik ändå missat den djupare poängen i berättelsen! Detta eftersom han betraktar Jona som en historisk person och Nineves omvändelse som en historisk händelse (Matt 12:40-41). För oss avgör det saken.

Anders Robertsson
informationsansvarig, Svenska Folkbibeln

Roger Gustavsson
copywriter

 

RELATERADE ARTIKLAR

Debatt: Vägar framåt i bibelsynsfrågan (23 november)
Debatt: Nya inlägg i bibelsynsdebatten (21 november)
Debatt: Bibelsyn handlar om mer än Jona (16 november)

Debatt: Vad är syftet med Jona bok? (14 november)

Debatt: Bibeldag väckte viktiga frågor (9 november)

Bibeln ämne för temadag (29 oktober)

Kristnas kallelse är inte att vara bekväma

Ledare Abortfrågan. Frågan om abort vill inte försvinna. Högljudda diskussioner är ett återkommande fenomen, men sällan med ökad klarhet som följd. Tvärtom är...