Ingen är som du, Herre. Du är stor, och stort och mäktigt är ditt namn.
Jeremia 10:6

Världen idag

Otäck jakt på avvikelser

Debatt · Publicerad 07:20, 24 mar 2010
Efter att ha läst och hört talas en hel del om kubtester och fostervattensprover den senaste tiden måste jag uttrycka min sorg över detta så kallade framsteg inom vården i Sverige. Genom att uppmuntra kvinnorna i vårt land att göra kubtestet och avsluta livet i magen vid en kromosomavvikelse, visar Sveriges regering att den inte tar den så omtalade jämställdheten på allvar.

Att kvinnor och män är lika värda har de flesta av Sveriges politiker länge framfört. Trots de genetiska skillnaderna som finns mellan dem har i princip alla godkänt och tagit för givet att de är likvärdiga, för vilken av X- och Y-kromosomerna de än har, är de människor.
Kromosomskillnader är just det man söker efter med testet i fråga, vilket är absurt då vi kommit överens om att de båda könen har samma värde trots deras olika kromosomer. Sorgligt nog ses inte de ofödda barnen med en extra kromosom likvärdiga andra ofödda barn endast för att de har en avvikande diagnos eller ett handikapp. Detta gör mig mycket upprörd.

Tänk dig att Sveriges befolkning år 2025 sedan länge accepterat abortering av foster med Down"s syndrom. Forskningen har nu avancerat och nya undersökningsmetoder har framställts som med säkerhet visar vilka foster som har ett svagt hjärta, dyslexi och adhd. Landets sjukvårdare rekommenderar alla gravida att undersöka om deras ofödda baby har någon av dessa diagnoser. I sådana fall råder de på kliniken henne att hon genast avslutar sin graviditet av det skälet att barnets liv troligtvis kommer att bli svårare än andras.
Detta exempel tycker du förmodligen är löjligt och lite väl överdrivet. Varför? För att människor med dessa åkommor har män och kvinnor tagit in i sina umgängeskretsar och märkt att personen med en sådan diagnos är en vanlig människa med vissa svårigheter.

Det är också högst troligt att någon du känner, eller kanske även du, har något liknande skrivet i journalen. Skulle dina vänner eller familjemedlemmar vara sämre eller mindre värda för det?

Jag tycker att vi svenskar behöver en tankeställare om mänskliga rättigheter. Vi gnäller över länders regeringar och över barn i u-länder. Orsaken till klagovisorna är att de inte har samma standard och livskvalitet som vi. Ofta hör man folk beklaga sig över att de mänskliga rättigheterna inte upprätthålls i dessa länder. Detta är värt att diskuteras och en sak väl värd att göra något åt.

Men, så är även de liv som inte ens får chansen att andas eller känna en kärleksfull kram värda att höja sin röst för. Kan vi klaga över Afrikas fattiga för att de inte kan leva ett människovärdigt liv, när vi inte ens ger barnen i vårt eget land rätt att födas? Är det rätt att vi lägger oss i andra länders människosyn, när barnen som blir till här inte blir tillåtna att födas på grund av att de skiljer sig från mängden? Är detta mänskligt? Vill du att det ska fortsätta kan du strunta i allt du nyss läst men har du däremot svårt att godkänna det så kallade humana samhället vi lever i, uppmuntrar jag dig att våga säga emot och göra en skillnad.

Emilia Gustafsson
Studerande, Uppsala. Syster till Christopher, född med Down"s syndrom.

Ny ”tv-skatt” kan drabba döda

Politik. Att riksdagen inför en "tv-skatt" utan att samtidigt öka kraven på public service, och som till och med kan drabba döda, väcker stark kritik. En av...

Trettio år i fängelse för ett förlorat barn

Ledare Lagstiftning Trettio år är en lång tid för den som sitter i fängelse. I Sverige är det ett straff som så gott som aldrig utdöms. Snitt-tiden i fängelse för så...

Ringrostig på engelska? Här är tipsen

Språk. Do you understand this? Bra, men du kanske känner dig lite ringrostig och upplever att din engelska har haft bättre dagar. Språkforskaren Pia...