Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar.
Hebreerbrevet 10:24

Världen idag

Ohederligt av Joakim Lundqvist att köra nazistkortet mot SD

"Lundqvists påståenden om SD bygger inte på en andlig profetisk klarsyn utan på direkt okunnighet och felaktiga fakta". Det skriver böneledaren Lars Enarson i en kommentar till Livets ord-pastorn Joakim Lundqvists uttalande om SD.

Debatt · Publicerad 13:57, 31 jul 2018

Med anledning av Joakim Lundqvists politiska utspel under Livets Ords sommarkonferens och eftersom jag gått ut med ett upprop till bön inför valet om en ny regering bestående av SD, KD och Moderaterna där SD blir största parti, vill jag göra följande bemötande.

Lundqvists påståenden om SD bygger inte på profetisk klarsyn utan på direkt okunnighet och felaktiga fakta. Det handlar om en kalkylerad kyrkopolitisk populism med bakgrund i det tragiska pastorsuppropet mot SD efter förra valet, som välkomnades både av Sveriges avkristnade media och vår liberalteologiska ärkebiskop, bland annat. 

Alla riksdagspartierna har en bakgrund som är mer eller mindre influerad av nazism. Det gäller framför allt Socialdemokraterna med deras rasbiologiska institut, Centern med deras öppna rasism på 30-talet, KD där en av grundarna varit en ledande nynazist och Vänsterpartiet som stödde Hitlers Nazityskland under Andra världskriget.

Men alla riksdagspartierna, inklusive SD, har i dag tagit klart avstånd från nazismen. Då är det både bedrägligt och ohederligt att köra med nazistkortet mot SD som Lundqvist gjorde i sin predikan. Lundqvist försöker skrämma okunniga människor med direkta felaktigheter om SD:s politiska ideologi. 

SD:s partiprogram bygger på en demokratisk, socialkonservativ, politisk ideologi, inte på nazism. Björn Söders uttalanden om samer och judar handlar varken om rasism eller antisemitism, utan om respekt för olika folks särart. Bibeln betonar att Gud skapat det judiska folket till att vara skilt och annorlunda från jordens alla andra folk. Judar flyr i dag från Sverige på grund av invandringen av hundratusentals våldsbejakande antisemiter från Mellanöstern, inte på grund av SD.

I en typisk demagogisk stil målar Lundqvist först upp en förljugen bild och attackerar sedan alla som inte delar hans politiskt korrekta åsikt om SD. Han sa:

”Kristna ledare som talar om att Gud har sagt att man ska rösta på Sverigedemokraterna och det profeteras att man ska rösta på dem och att Sverigedemokraterna är enda hoppet för den här världen. Låt mig säga: Inget parti är hoppet för det här landet! Jesus är hoppet för det här landet!”

Jag har aldrig gjort några sådana uttalanden och jag känner heller inte till någon annan som gjort det. Detta är självklarheter för alla troende kristna.

Nationalism utgör inte den stora faran i dag. Det har aldrig funnits någon demokrati utan nationalism. Demokrati förutsätter nationalism. Det är det avkristnade EU:s ökade överstatlighet som leder oss allt längre mot en diktatur där Sverige i slutändan förlorar sin demokratiska frihet. Då vill jag kunna se mina barnbarn i ögonen och säga att jag gjorde allt jag kunde för att förhindra detta.

Detta betyder inte att SD är ett perfekt parti. Och SD är inte Sveriges hopp. Det har jag aldrig någonsin påstått. Men Jesus har inget politiskt parti i riksdagen. Ändå är det min övertygelse att Gud vill att vi både ska ta vårt demokratiska ansvar och rösta och framför allt att vi också ska be för valet och för vårt land. Vårt hopp står inte till någon politiker eller till något politiskt parti utan enbart till Gud.

Däremot fick jag redan från början av min kallelse till förbön lära mig att be så konkret som möjligt, efter att först söka Gud om vad som är hans vilja. Det tilltal Gud gav mig den 12 januari handlade bland annat om att SD är det enda politiska partiet i riksdagen i dag som erbjuder ett alternativ till den nedbrytande politiska utveckling vi haft i Sverige under de senaste dryga 20 åren sedan Sverige gick med i EU. Detta tilltal har väglett mig i min bön sedan dess.

I ett diagram som gjordes i TV4 för en tid sedan där man jämförde alla politiska partier i Sverige både på en höger–vänsterskala och en konservativ–progressiv skala, fanns det tre partier som klart urskilde sig från de övriga, nämligen KD, SD och M. Det bekräftar det jag och även andra förkunnare i Sverige har upplevt att vi ska be om just en sådan regering efter valet i höst. 

Vi befinner oss nu i en situation i Sverige där alla de gamla partierna mer eller mindre tappat kontakten med verkligheten, vilket inte minst hanteringen av bränderna denna sommar är ett bevis på. Det svenska folket har nu fått nog av vanskötsel av vårt land. Att utesluta SD som förmodligen blir Sveriges största politiska parti i valet från allt regeringssamarbete kommer att vara förödande för svensk demokrati. De populistiska uttalanden Lundqvist gjorde mot SD är inte representativa för ett moget och ansvarsfullt andligt ledarskap.

Alla riksdagspartierna har en bakgrund som är mer eller mindre influerad av nazism.

En öppen debatt kritiskt för vår framtid

Ledare I veckan publicerades ett uppmärksammat öppet brev i tidningen Harper Magazine. Brevet är... lördag 11/7 00:00

Vill se svensk protest mot moskébeslutet för Hagia Sofia: ”Skymf”

Turkiet. Hagia Sofia ska bli moské, det meddelar Turkiets president Recep Tayyip Erdogan. Den välkända... fredag 10/7 21:38

Att vara sänd är att inte underskatta rollen som ”god granne”.

Inför söndag Mark 3:7–19 Just den här söndagen, den 12 juli, avslutar vi Hönökonferensen med en... fredag 10/7 12:00

Svag svenska kan ha påverkat covidvård

Äldrevård. Bristande språkkunskaper hos personal i äldreomsorgen kan ha bidragit till problem under... fredag 10/7 20:48

Kan en kristen bära vapen?

Mot väggen Kan en kristen med gott samvete bära vapen i egenskap av polis eller militär och när så behövs även...

Hans Sundberg – min bakgrund

John Wimber och Vineyard i Sverige (del 2/10). På Fjellstedtska skolan blev Hans andedöpt och började lära känna Andens liv. Han låter vuxendöpa...