Du älskar sanning i hjärtat, lär mig då vishet i mitt innersta.
Psaltaren 51:8

Världen idag

Morgan Johansson vill underminera Ebba Busch och Kristdemokraterna

Politikens uppgift är att skapa goda förutsättningar för alla invånare och medborgare att – oavsett trosuppfattning – kunna förverkliga sina liv i frihet, fred och trygghet, därav polisväsende, rättsväsende och försvar. Det skriver Per Landgren i en kommentar till den debatt som uppstått i efterdyningarna av påskupploppen.

Debatt · Publicerad 05:00, 6 maj 2022
Detta är en opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Sveriges justitieminister Morgan Johansson kände sig nog rätt nöjd med debatten efter påskens kravaller. Han lyckades, med flera mediers hjälp, få fokus på någonting helt annat än de våldsamma upploppen och de retirerande poliserna. Måltavlan blev i stället Kristdemokraternas partiledare, Ebba Busch.

Enligt Sveriges Radio har hittills över trehundra poliser gjort arbetsskadeanmälningar. Polisförbundet överväger att anmäla Polismyndigheten för brott mot arbetsmiljölagen.

Rikspolischefen Anders Thornberg menade i Svenska Dagbladet den 18 april att de våldsamma upploppen med stenregn och brinnande piketbussar handlade om ”kriminella gäng” och ”grov kriminalitet” med ”mordbrand och mordförsök”. Polischefen hävdade också att ”väldigt mycket talar för att polisen varit måltavla” och inte den dansk-svenske extremisten och provokatören Rasmus Paludan.

I detta kritiska läge, där polisen är den som är utsatt, tar landets justitieminister till den demagogiska släggan. Kristdemokraternas partiledare sägs till Ekot kritisera polisen ”för att de inte ställde till en massaker” i påskhelgen, vilket Ebba Busch varken har sagt eller menat.

Han avslutar med följande: ”Är hon inte riktigt klok?” Så uttrycker sig alltså landets justitieminister när polisers liv står på spel och polisens uppdrag, befogenheter och rättigheter offentligt behöver debatteras.

Så fungerar rikspolitik, när den är som minst relevant och mest populistisk.

Bakgrunden till attacken mot Ebba Busch var Ekots lördagsintervju den 23 april. I början av denna partiledarintervju visar Busch hur orolig hon är över att polisen inte klarade sitt uppdrag och hur illa berörd hon blev efter att ha besökt en barnavårdscentral och en grundskola som utsatts för förstörelse.

Lyssnar man på intervjun i sin helhet inser man också att det är illvilliga tolkningar som spritts och att hennes verkliga budskap är att polisen retirerade och gav upp sitt våldsmonopol. Av taktiska skäl, har polisen senare hävdat.

Faktum kvarstår att gärningsmännen fanns kvar som självutnämnda segrare.

Ett bekymmer när man lyssnar på eller läser nyheter som återger ordväxlingar mellan politiker är att det ofta handlar om tjyv och rackarspel. Som lyssnare är det viktigt att komma ihåg att målet för många politiker är att komma ut med trumf på hand och inte med Svarte-Petter.

När drevet går är det lätt som medborgare att dras med. Men när ett drev går om människosyn och etik, när det leds av en justitieminister i Sveriges regering, och när många medier dessutom hakar på, är det lätt att missuppfatta vad det verkligen handlar om.

Kristdemokraternas partiledare är som ett rött skynke för Morgan Johansson. Hon ska oskadliggöras till varje pris. Min erfarenhet av att utsättas för drev under min riksdagstid – då gällde det embryonala stamceller – är att det inte alls handlar om själva sakfrågan.

Det handlar snarare om att söka underminera en politisk motståndare med parti.

Efter att ha hört eller läst hela intervjun med Ebba Busch, och dessutom tagit del av polischefens åsikter att polisen i själva verket var måltavlan för de våldsamma demonstranternas vrede, kommer tanken: Kan någon på fullt allvar tro annat än att Kristdemokraternas partiledare verkligen var upprörd?

Vem inser inte att polisen behöver mer resurser att kunna hantera våldsamma upplopp? Den som upplevt våldsamma upplopp vet att ondskan i sådana lägen tycks sakna gränser.

När kristna häpnar, och till och med förfasar sig, över att Kristdemokraternas ledare frågar varför polisen inte sköt skarpt, så är det som om de ser Kristdemokraterna som en församling och inte som ett politiskt parti. Politikens uppgift är att skapa goda förutsättningar för alla invånare och medborgare – oavsett trosuppfattning – att kunna förverkliga sina liv i frihet, fred och trygghet.

Därav polisväsende, rättsväsende och försvar.

Enligt aposteln Paulus är överheten insatt av Gud. En tjänstgörande polis ska inte vända andra kinden till för en våldsverkare som ger sig på polisen eller någon annan. Jesus krävde inte det av de romerska centurioner han träffade och samtalade med. Men han fordrade rätt och rättfärdighet.

På samma sätt är en kristen politiker skyldig att verka för att frihet och fred samt lag och ordning upprätthålls i samhället. Det görs inte genom att blunda för polisens bristande resurser i kampen mot såväl extremister i ytterlighetspartier som våldsverkare i parallella samhällen.

På kort sikt tycks Sveriges justitieminister ha vunnit debatten. På längre sikt kommer han visa sig vara både populistisk och oklok. Så även de som hellre lyssnade på en demagogisk minister än en rak och tydlig oppositionspolitiker.

På kort sikt tycks Sveriges justitieminister ha vunnit debatten. På längre sikt kommer han visa sig vara både populistisk och oklok.

Utdrag ur Ekots intervju med Ebba Bush lördagen den 23 april

Ebba Busch:

”Vi har alltså minst hundra skadade poliser och den stora frågan som borde ställas nu är: Varför har vi inte minst hundra skadade islamister, hundra skadade kriminella, hundra skadade upprorsmakare? Vi har personer som tog till sten i syfte att döda svensk polis, i syfte att döda räddningstjänst, i syfte att döda – i vissa fall – sjukvårdspersonal. De borde vara de som är skadade, inte svensk polis.”

Henrik Torehammar (Dagens eko):

”Skulle det ha varit ett bra resultat om polisen hade skadat fler som begick dom här upploppen?”

Ebba Busch:

”Om det är det som krävs för att upprätthålla lag och ordning, om det är det som krävs för att säkerställa att i alla bostadsområden i Sverige så är det ytterst svensk polis som bestämmer, inte enskilda personer. Inte upprorsmakare, inte stenkastande våldsverkare, inte islamister. Där gäller svensk lag och de som är satta att upprätthålla den ordningen, de som är satta att ha det våldsmonopolet, det är svensk polis.

Så frågan som borde ställas, det är ju: Varför sköts det inte skarpt? Och det är en fråga som svensk polisledning är svaret skyldig, och inte minst de regionala polisledningarna, som nu tog beslutet på vissa håll att inte gå tillbaka in, som gjorde att vi nu har en situation där svensk polis tvingades retirera när det borde ha varit våldsverkarna som borde ha kapitulerat under handen utav svensk polis. Och det har diskuterats kring eskalering, men i ett läge där någon vill döda den som står för att upprätthålla lag och ordning, för att skydda oss alla, oavsett vem och vilka vi är, då måste det vara möjligt för polisen att ytterst sett eskalera till den nivån som krävs.”

https://sverigesradio.se/avsnitt/ebba-busch-kd-varfor-skot-inte-polisen-skarpt?

Trovärdiga löften avgörande för långsiktigt förtroende i politiken

Ledare SCB:s stora partisympatiundersökning kom i veckan och visar på tapp för Sverigedemokraterna och... lördag 3/12 00:10

Kristna engelsmän för första gången i minoritet

England. Färre än hälften av invånarna i England och Wales betecknar sig själva som kristna. Det är första... måndag 5/12 10:00

Svaren på de verkligt stora frågorna finns inte i naturvetenskapen

Ledare Sommaren 2021 dog Steven Weinberg, en av vår tids ledande naturvetare. Han var professor i fysik... fredag 2/12 00:10