På Gud, vars ord jag prisar, på Gud litar jag och fruktar inte.Vad kan människor göra mig?
Psaltaren 56:5

Världen idag

Mer måste hända med skolan

”Den svenska skolan har en lång väg kvar att gå för att nå upp i andra, jämförbara, länders resultat, och för att komma till de nivåer vi hade år 2000”, skriver här KD:s gruppledare i riksdagen tillsammans med partiets skolpolitiske talesperson, Annica Eclund. Lugn och ro i klassrummen och fler engagerade föräldrar är viktigare än statistik och organisationsformer, menar de bland annat.

Debatt · Publicerad 00:01, 9 dec 2016

Lättnadens suckar drogs i veckan. Svensk skola återhämtar sig i Pisaundersökningen och resultaten vänder uppåt. Det är förstås positivt. Men vi kristdemokrater är långt ifrån nöjda. Nu krävs fler åtgärder som möter skolans verkliga utmaningar och gör att vi i den politiska debatten slipper inlägg som skjuter över målen med förslag att förbjuda skolavslutningar i kyrkan och stoppa konfessionella friskolor.

Pisaundersökningen visar att både matematik och läsförståelse har förbättrats, medan naturvetenskap visar tecken på en positiv utveckling, som dock inte är statistiskt säkerställd. Men med tanke på att Sverige sedan 2000 haft fallande resultat är detta ett positivt trendbrott.

2011 var ett stort reformår i svensk skola. Kristdemokraterna sjösatte då tillsammans med Alliansen en ny skollag, ny läroplan, nya kursplaner, ny lärarutbildning och ny gymnasieskola. Dessa stora förändringar tar tid att arbeta in och vi är glada att resultaten nu vänder uppåt, men vi nöjer oss inte med detta. Den svenska skolan har en lång väg kvar att gå för att nå upp i andra, jämförbara, länders resultat, och för att komma till de nivåer vi hade år 2000.

Skoldebatten handlar ofta om frågor som vinster i välfärd, styrelseform, friskolor eller icke, samt huruvida konfessionella skolor ska få finnas. Men det är inte där debatten borde ligga. Inte heller om skolavslutningar i kyrkan ska förbjudas. Den frågan finns det nu en majoritet för i riksdagen så att skolor kan ha kvar sina avslutningar i kyrkor. För att möta skolans utmaningar krävs andra åtgärder. Kristdemokraterna har en rad förslag som skulle leda till bättre resultat i skolan:

• Lugn och ro i klassrummen. Lärare måste få mandat och stöd från skolledningen i sitt arbete att skapa en god lärandemiljö. Kristdemokraterna vill också lyfta vikten av ett gott samarbete med föräldrarna för att skapa lugn och ro i klassrummen, genom ett ansvarskontrakt som ska precisera vad som är skolans och lärarens uppdrag och vad som är föräldrarnas dito. Det är inte skolans uppgift att lära barnen saker som att komma i tid, sitta still och lyssna eller visa respekt för vuxna och barn.

• Särskilt stöd till fler. Alla barn kan vid något tillfälle behöva särskilt stöd i skolan. Det kan gälla långvarigt stöd, men också kortare insatser för att komma igen efter en sjukfrånvaro, eller för att förstå ett svårt moment. Det ska inte vara stigmatiserande med särskilt stöd, utan en naturlig del i undervisningen. Vi menar att man måste våga nivågruppera, både för barn med särskilda behov och för barn som behöver extra stimulans för att utvecklas. Skolan måste se till barns individuella behov snarare än till inkludering till varje pris. Därför gör vi i Kristdemokraterna en stor satsning i vårt budgetförslag; 230 miljoner kronor extra till en speciallärarsatsning.

• Utveckla elevhälsan. En elev som inte mår bra har sämre förutsättningar att ta till sig kunskaper. En bra skolmiljö och elevhälsa är därför A och O för utvecklingen. Något som också har stor effekt på barns skolresultat är hur mycket de rör på sig. Kristdemokraterna föreslår därför att antalet idrottstimmar utökas från dagens 500 till 700.

• Fler vuxna i skolan. För att lärarna ska får mer tid att ägna åt undervisning krävs fler vuxna i skolan. Vi vill därför se fler lärarassistenter och en större samverkan med det civila samhället. Fler trygga vuxna i skolan kan ge den avlastning i klassrummet, i korridorerna och på skolgården som gör att skolans lärare kan ägna tid åt undervisning.

• Gör skolan till en attraktiv arbetsplats för fler. En utmaning vi står inför är att locka tillbaka några av de 40 000 lärare som i dag arbetar som något annat. Det skulle vara utvecklande för skolan om den som har examen i ett relevant ämne eller yrkeskunskap ska kunna nå lärarexamen genom en förkortad, kompletterad utbildning i pedagogik. Dessutom krävs högre löner och tydliga karriärvägar.

• Förbättra lärarutbildningen. Lärarutbildningens status måste höjas och bli mer likvärdig. Sverige får kritik av OECD för att lärarutbildningarna skiljer sig för mycket åt. Därför vill vi att ämneslärarutbildningen ska centraliseras till de högskolor och universitet som har en gedigen ämneskunskap.

Skolan är på rätt väg. Vi har lång väg att gå, men med dessa insatser tror vi att Sverige framgent kan nå ännu bättre resultat i Pisaundersökningen.

Alla barn kan vid något tillfälle behöva särskilt stöd i skolan.

Skadligt när Försäkringskassan och 1177 manipulerar språket

Ledare 1177 Vårdguiden är ”invånarnas samlade ingång till den offentliga hälso- och sjukvården” och drivs... onsdag 12/5 00:10

Israelambassadör: Vänstern bidrar till judehatet

Antisemitism. Både det importerade hatet från Mellanöstern och den tradition av hat, uppvigling och fientlighet... torsdag 13/5 09:00

Israel beskylls för apartheid 200 gånger i spridd rapport

Israelkommentar Human Rights Watch (HRW) är en ekonomiskt och partipolitiskt oberoende människorättsorganisation,...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier