Ingen är som du, Herre. Du är stor, och stort och mäktigt är ditt namn.
Jeremia 10:6

Världen idag

Måste böneutrop tillåtas?

Sverige, stackars arma land som har så okunniga och aningslösa politiker när det gäller religion och människors tro. Ska man tillstyrka eller avslå begäran om böneutrop från moskén i Fittja. Till synes en teknisk/juridisk fråga för dem. Främst är det en fråga av religiös och praktisk art, menar Claes-Göran Bergstrand.

Debatt · Publicerad 00:00, 15 okt 2012

Vad säger moskéns företrädare?
Böneutropet är för oss ungefär vad klockringning är för kristna, säger Hassan Alp, vice ordförande för Botkyrka islam­iska kulturföreningen, till Metro (28 september).
Är han okunnig om vår kristna tradition, eller är det ett taktiskt uttalande för att vilseleda sekulariserade svenskar. I Koranen finns ingen uppmaning som kräver böneutrop. Man måste inte ha böne­utrop från en minaret. Det finns andra sätt för dem att kalla till bön.

Historiskt har det varit en praktisk åtgärd att påkalla muslimers uppmärksamhet för bönetiden. Där det förekommer i den västerländska kulturen är det mer av en symbolhandling. Samtidigt är böne­utropets innehåll: "Allah är stor. Jag vittnar om att det inte finns någon annan gudom än Allah", av en missionerande karaktär. Visserligen sker det på arabiska, som få svenskar förstår, men utropets budskap är tydligt.

Här finns en religiös aspekt. Islamsk tro vill ställa sig över allt annat. Dess ideologi är dominant, det vittnar de höga minareterna om (32 meter i Fittja). Att förvandla en pingstkyrka till moské, som man gjort i Flen, är också ett sätt att erövra andlig mark för islam.

I Fittja ansöker den islam­iska kulturföreningen om att få ha ett böneutrop i veckan.
Vi börjar med att ansöka om tillstånd på fredagar. Kanske blir det mer någon gång i framtiden, vi får se, säger Hassan Alp.
Självklart kommer inte muslimska församlingar att nöja sig med böne­utrop i en moské i Fittja en gång i veckan. De inväntar lägligt tillfälle att begära ett utökat tillstånd för fler dagar och i fler moskéer.

Det blir ett praktiskt problem. Då böneutrop är ett främmande inslag i vår svenska kultur, får man troligen räkna med irritation när det sker från moskéer i mer tätbefolkade områden. Det kan innebära att hat och våld mot muslimer och deras egendom eskalerar, något som de flesta inte vill ska hända.

Låt mig understryka att dessa åsikter inget har med islamofobi att göra. Jag har haft kontakt med muslimer till och från sedan sextiotalet. Må kommun­politikerna fatta ett klokt beslut. Låt oss slippa böneutrop för det goda samhällets sak.

Claes-Göran Bergstrand

Prisade evangelister hyser hopp för Sverige

Prisceremoni. För elfte gången har Evangelistfonden delat ut stipendier till Årets evangelister. – Ingen kan ensam förändra hela världen. Men om vi alla vinner en...