Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Världen idag den 8 januari 2014.

Lyssna till palestinska kristnas rop

Debatt · Publicerad 09:05, 17 jan 2014

Siewert Öholm tar då i så det förslår i sin inrikeskommentar den 8 januari: ”En julkampanj med dolt judehat”. Men när Öholm påstår att Svenska kyrkan bedriver en ”fanatisk kampanj mot staten Israel, dess existens och politik” så är detta  en helt grundlös anklagelse, som bottnar antingen i att han är helt oinformerad eller vränger fakta. Svenska kyrkan driver varken en kampanj eller bojkott mot Israel eller varor därifrån – men aktualiserar i sin julkampanj krav på ursprungsmärkning av varor från illegala bosättningar på ockuperad mark. I likhet med Sveriges regering, EU och USA anser inte Svenska kyrkan att de ockuperade områdena är del av Israel – men att ockupationen och utökade bosättningar utgör ett av de största hindren för en hållbar fred mellan Israel och Palestina. Detta engagemang grundar sig på internationell rätt, mänskliga rättigheter samt systerkyrkors och samarbetspartners uppmaningar, därför att de drabbas hårt av bosättningspolitiken.
Öholm slutar med att citera vår kommande ärkebiskop Antje Jackelen i Sveriges Radios lördagsintervju nyligen, där han tycker att ”hon var tydlig i att staten Israel ska få finnas och kritiseras”.  Där representerar hon Svenska kyrkans hållning. Det är värt att påminna om att kyrkomötet och dess demokratiskt förtroendevalda är de ytterst ansvariga för Svenska kyrkans ställningstaganden, inte den nuvarande eller kommande ärkebiskopen.

Vad gäller ”En vandring till Betlehem” – ”en av de grövsta propagandaskrifterna … vackert  men förrädiskt illustrerad”, så är det enkla syftet att slå följe med och lyssna till några palestinska medkristna i advent och dela deras verklighet och hopp i dagens Betlehem. En verklighet som ofta glöms bort eller undviks i julbetraktelser här hemma och av många pilgrimsgrupper som reser till Israel och Palestina, men på sin höjd gör ett snabbt besök i Födelsekyrkan. Adventshäftet ingår i ett samtalsunderlag till Kairos Palestina- dokumentet (KPD) som finns på Svenska kyrkans webbplats (länken öppnas i nytt fönster/flik). Där finns också referenser och länkar till bland annat Svenska kyrkans svar på KPD och Position för en långsiktig hållbar fred mellan Israel och Palestina samt till våra partners.
När Öholm i svepande ordalag misstror och ifrågasätter palestinska kristnas vittnesbörd så vill vi gärna hänvisa till exempelvis FN:s OCHA,  B’tselem-Israeli Center for Human Rights, Rabbis for Human Rights, och det Ekumeniska  följeslagarprogrammets SEAPPI:s rapporter  från Israel och Palestina. 

Att kritisera Israels politik på de ockuperade områdena är inte samma sak som att ifrågasätta Israels rätt till säkerhet och legitimitet som stat. Svenska kyrkan stöder fullt ut Israel som en suverän stat inom internationellt erkända gränser, liksom den fullt ut stöder en suverän palestinsk stat i Gaza och på Västbanken, inklusive östra Jerusalem.

Kjell Jonasson
Pelle Söderbäck
Redaktörer för ”En vandring till Betlehem”

Israeliska araber kan överge sin allians med vänsterkanten

Sedan staten Israels tillblivelse har de israeliska araberna identifierat sig med den politiska vänstern, för det mesta i egna arabiska partier, men...

Ännu ett förlorat tillfälle

I dag hålls en konferens i Bahrain, där de ekonomiska aspekterna av president Trumps fredsplan för Mellanöstern ska diskuteras. Trumps svärson, Jared...