Var och en som tror att Jesus är Kristus är född av Gud. Och den som älskar Fadern älskar också den som är född av honom.
1 Johannesbrevet 5:1

Världen idag

Lägg en röst på en kristen röst

Att lägga sin röst på ett större parti, som ändå får stark representation, såsom Moderaterna, Centern, Social- eller Sverige­demo­kraterna, kan de facto leda till att den kristna rösten helt kommer att döljas eller tystas. Det skriver Kjell O. Lejon, professor och fritidspolitiker.

Debatt · Publicerad 00:10, 30 jul 2018

Samtidigt som vi ser en allt påtagligare mångkulturell och multireligiös samhällssituation växa fram har vi sett prov en rad sekulär-humanistiskt präglade politiska anspråk formulerade av representanter för stora riksdagspartier, ibland med närmast kristofobiska inslag.

Vi ser allt oftare även exempel på en allt större okunskap om de (i luthersk tappning) kristna värden som vår välfärdsdemokrati vuxit fram ur och fortfarande vilar på också på ledade politiskt håll. Inom flera partier har därmed talet om vårt lands kristna värdegrund alltmer tonats ner eller helt tagits bort (vilket bland annat har tydliggjorts i ett modernhistoriskt studium av partiprogram). Detta får naturligtvis konsekvenser i den sakpolitiska debatten. Men det är av stor betydelse att ett kristet perspektiv presenteras i riksdagsdebatterna.

Det gäller inte minst den kristna människosynen, inklusive den betydelse den måste få ha i den moderna debatten om livets början och livets slut. Vi ser exempel på såväl komplexitet och som moralisk godtycklighet utifrån svajande människosyn när det gäller nyframtagna riktlinjer för för tidigt födda barn och sena aborter. Vi ser ett moraliskt sluttande plan på flera håll där dödshjälp tillämpas, som väcker etisk problematik. Vi ser våld och dödsskjutningar där människovärdet förminskats till intet. Vi ser hur människovärdet koppas till prestation och utseende, som lägger kravribban på ett sätt att många far illa, inte minst unga. Nåden känner de inte till, bara inre och yttre krav.

Det finns i dag i huvudsak endast ett riksdagsparti i vilket en kristet motiverad röst får göra sig hörd i riksdagens utskott och plenisal. Kristdemokraterna. Att lägga sin röst på ett större parti, som ändå får stark representation, såsom Moderaterna, Centern, Social- eller Sverige­demo­kraterna, kan de facto leda till att den kristna rösten helt kommer att döljas eller tystas bakom det som betraktas som viktigare partifrågor eller en partilinje i riksdagsdebatterna. Låt oss därför rösta, ja, kanske stödrösta – oavsett vilken politisk färg du har – på KD, på de kristdemokrater som tydligt representerar en kristen värdegrund och som för sitt parti tydligt får göra sin röst hörd i utskott och plenisal.

Jag känner väl till att många lyfter fram enskilda misstag från partiföreträdares sida, exempelvis som deltagande i pridefestivaler, där beteenden som ligger långt från traditionella kristna värderingar glorifieras, och tänker låta det fälla avgörandet i hösten val. Men det vore mycket olyckligt om den kristna rösten därmed tystnar. Förslaget är därför att personrösta på någon du finner vara en tydlig representant för en traditionell värdegrund inom kristdemokratin i hösten val. Ett parti som låter en tydlig kristen röst höras behövs i riksdagen.

Exempel på vad en röst kan betyda ser vi även prov på i Europa­parla­mentet, nämligen Lars Adaktussons, som bland annat drivit frågan om erkännandet av folkmordet på kristna i nuvarande Turkiet för hundra år sedan, och som lyfter frågan om förföljelse på kristna i Mellersta Östern.

Låt oss rösta – ja, kanske stödrösta – på KD och på de kristdemokrater som tydligt representerar en kristen värdegrund.

Hizbollah försöker skapa ett nytt Gaza på Golan

Det israeliska försvaret (IDF) följer just nu noggrant med i vad som händer på den syriska delen av Golanhöjderna. Israelisk tv har rapporterat...

Israels största utmaning

Israelkommentar Israel är ett enormt mångfacetterat land. Man bör inte förvänta sig något annat av ett folk som har varit omkringspritt i världen under århundraden,...

Påsk i Jerusalem

Den judiska påsken började i fredags och pågår i en vecka. Många tar ut semester i mellandagarna, och nationalparker, muséer, stränder, nöjesparker...