Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Lägg en röst på en kristen röst

Att lägga sin röst på ett större parti, som ändå får stark representation, såsom Moderaterna, Centern, Social- eller Sverige­demo­kraterna, kan de facto leda till att den kristna rösten helt kommer att döljas eller tystas. Det skriver Kjell O. Lejon, professor och fritidspolitiker.

Debatt · Publicerad 00:10, 30 jul 2018

Samtidigt som vi ser en allt påtagligare mångkulturell och multireligiös samhällssituation växa fram har vi sett prov en rad sekulär-humanistiskt präglade politiska anspråk formulerade av representanter för stora riksdagspartier, ibland med närmast kristofobiska inslag.

Vi ser allt oftare även exempel på en allt större okunskap om de (i luthersk tappning) kristna värden som vår välfärdsdemokrati vuxit fram ur och fortfarande vilar på också på ledade politiskt håll. Inom flera partier har därmed talet om vårt lands kristna värdegrund alltmer tonats ner eller helt tagits bort (vilket bland annat har tydliggjorts i ett modernhistoriskt studium av partiprogram). Detta får naturligtvis konsekvenser i den sakpolitiska debatten. Men det är av stor betydelse att ett kristet perspektiv presenteras i riksdagsdebatterna.

Det gäller inte minst den kristna människosynen, inklusive den betydelse den måste få ha i den moderna debatten om livets början och livets slut. Vi ser exempel på såväl komplexitet och som moralisk godtycklighet utifrån svajande människosyn när det gäller nyframtagna riktlinjer för för tidigt födda barn och sena aborter. Vi ser ett moraliskt sluttande plan på flera håll där dödshjälp tillämpas, som väcker etisk problematik. Vi ser våld och dödsskjutningar där människovärdet förminskats till intet. Vi ser hur människovärdet koppas till prestation och utseende, som lägger kravribban på ett sätt att många far illa, inte minst unga. Nåden känner de inte till, bara inre och yttre krav.

Det finns i dag i huvudsak endast ett riksdagsparti i vilket en kristet motiverad röst får göra sig hörd i riksdagens utskott och plenisal. Kristdemokraterna. Att lägga sin röst på ett större parti, som ändå får stark representation, såsom Moderaterna, Centern, Social- eller Sverige­demo­kraterna, kan de facto leda till att den kristna rösten helt kommer att döljas eller tystas bakom det som betraktas som viktigare partifrågor eller en partilinje i riksdagsdebatterna. Låt oss därför rösta, ja, kanske stödrösta – oavsett vilken politisk färg du har – på KD, på de kristdemokrater som tydligt representerar en kristen värdegrund och som för sitt parti tydligt får göra sin röst hörd i utskott och plenisal.

Jag känner väl till att många lyfter fram enskilda misstag från partiföreträdares sida, exempelvis som deltagande i pridefestivaler, där beteenden som ligger långt från traditionella kristna värderingar glorifieras, och tänker låta det fälla avgörandet i hösten val. Men det vore mycket olyckligt om den kristna rösten därmed tystnar. Förslaget är därför att personrösta på någon du finner vara en tydlig representant för en traditionell värdegrund inom kristdemokratin i hösten val. Ett parti som låter en tydlig kristen röst höras behövs i riksdagen.

Exempel på vad en röst kan betyda ser vi även prov på i Europa­parla­mentet, nämligen Lars Adaktussons, som bland annat drivit frågan om erkännandet av folkmordet på kristna i nuvarande Turkiet för hundra år sedan, och som lyfter frågan om förföljelse på kristna i Mellersta Östern.

Låt oss rösta – ja, kanske stödrösta – på KD och på de kristdemokrater som tydligt representerar en kristen värdegrund.

Evangelisation – nej tack?

Ledare Forskningsinstitutet Barna Group har på uppdrag av Alpha USA gjort en undersökning av kristnas tankar kring evangelisation. Det mest omskakande...

Efter Strandhälls Orbán-attack – får brev från ungersk minister

Familjepolitik. Vi respekterar er politik – kan inte ni respektera vår? Det skriver Ungerns familjeminister till Sveriges socialförsäkringsminister Annika Strandhäll...