Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Kyrkan tar ställning där människovärdet kränks

”Jesus lyfter fram barnen som föredöme och han pekar på deras okränkbara värde. Annika Borg, det var det vi gjorde", skriver Fredrik Modéus i ett svar till Annika Borg, "vädjade för barnens skull. Enligt evangelierna. Enligt barnkonventionen", fortsätter biskopen, som var initiativtagare till biskoparnas öppna brev i DN.

Debatt · Publicerad 11:39, 1 jul 2016

Med storslagen retorik frågar sig Annika Borg ”Vad vill ni biskopar?” i Världen idag den 27 juni. Frågan har sitt ursprung i det inlägg som Svenska kyrkans biskopar publicerade på DN Debatt inför riksdagens omröstning om ”tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige”. Svaret på Annika Borgs fråga är enkel. Vi vädjade till riksdagens majoritet att ompröva sina ställningstaganden så att barnens rättigheter inte riskerar att kränkas. Flera barnrättsorganisationer, till exempel UNICEF och Barnombudsmannen, menar att den lag riksdagen röstade igenom strider mot Sveriges åtaganden enligt FN:s barnkonvention. Evangelierna innehåller flera berättelser där Jesus lyfter fram barnen som föredöme och han pekar på deras okränkbara värde. Annika Borg, det var det vi gjorde: Vädjade för barnens skull. Enligt evangelierna. Enligt barnkonventionen.

Vid alla biskops-, präst- och diakonvigningar läses en och samma uppmaning till dem som ska vigas som en del av inledningsordet till själva vigningshandlingen: ”Möt era medmänniskor med varsamhet och aktning. Sök Guds viljas väg tillsammans med dem och sträva efter att låta tro, lära och liv bli ett.” Att tro, lära och liv blir ett betyder för mig att företrädare för kyrkan ibland behöver ta ställning. Ta ställning mot orättvisor. Ta ställning då människovärdet kränks. Ta ställning då det görs skillnad på människor. Men också ta ställning när olika utsatta grupper ställs mot varandra i försåtlig retorik.

I Svenska kyrkans församlingar och i de internationella utvecklingsprojekt som Svenska kyrkan stödjer sker ett imponerande arbete att försvara människors rättigheter. Svenska kyrkans medarbetare, och kanske särskilt kyrkans diakoner, uppsöker, hjälper och stödjer dem som är i kroppslig och själslig nöd och är på så sätt ett barmhärtighetens tecken i Kristi efterföljd. Jag lovar att fortsätta ta ställning. Jag lovar att inte göra skillnad på människor. Jag lovar att fortsätta hävda barnens rättigheter. Jag lovar att fortsätta tolka Jesu ord och handlingar utifrån dagens samhälles utmaningar och möjligheter.

Hela familjer kan lösa samhällsproblemen

Ledare Familjen är en grundsten i både samhället och den kristna församlingen. Stabila och väl fungerande familjer leder till såväl stabila och väl...

Många klagar på störande måsar om sommaren

Klagomålen om störande fåglar har ökat med åren, enligt skadedjursföretaget Rentokil. – Problemet är ganska stort, säger skadedjursexpert Andreas...