Du älskar sanning i hjärtat, lär mig då vishet i mitt innersta.
Psaltaren 51:8

Världen idag

Kyrkan kan bli nyckeln till att det rysk-ukrainska kriget får ett slut

Samhörighetskänslan mellan den ryske och den ukrainske soldaten är något som Putin helt förbisåg, som bygger på religiös samhörighet i mer än tusen år tillbaka. Det skriver David Fischer, som menar att det är varje kyrkas plikt att stötta de krafter i Ryssland som kämpar mot kriget.

Debatt · Publicerad 00:00, 30 mar 2022
Detta är en opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Min pappa och hans bror tjänstgjorde under andra världskriget i Ukraina i ungerska arbetskompanier, från krigets början midsommar 1941 till senhösten 1944. De hade båda god inblick i hur ryssar och ukrainare levde sina liv, tyckte och tänkte i stort som i smått.

Nu i dessa fruktansvärda tider har jag ofta tänkt: Vad hade de sagt om detta vansinniga krig som nu pågår? Båda två hade varit lika chockade och inte för ett ögonblick kunnat komma på tanken att här är två broderfolk som förgör varandra i ett krig, där storebror vill utplåna lillebror.

De talade mycket om de slaviska folkens gemensamma rötter och den i deras folksjäl inneboende viljan att hjälpa varandra. Ett krig mot den principen strider mot allt förnuft.

Pappa nämnde ofta hur tjeckiska soldater i den österrikiska-ungerska armén under första världskriget i stora mängder vägrade följa order då de kommenderades ut i krig mot Ryssland. Även hur Bulgarien, trots att de var i förbund med Tyskland under andra världskriget, vägrade att med egna soldater överträda gränsen mot Sovjet.

I båda fallen var den slaviska gemensamhetskänslan mycket stark.

Är då planslavismens känsla död bland dagens ryssar, när man nu går i krig mot sina ukrainska bröder?

Svaret är nej, och det visar sig nu tydligt i utvecklingen på slagfältet. Den promenadseger som Putin drömt om har krossats. Hans arméer har kört fast och i stället för anfall, väljer de att gräva ner sig.

I denna – för Putins del olyckliga – utveckling ligger i grunden en total felbedömning av de egna soldaternas stridsmoral. Där allt fler av pojkarna på slagfältet innerst inne känner att detta krig är ett orättfärdigt krig, ett krig mot ett broderfolk som man motsätter sig.

Samhörighetskänslan mellan den ryske och den ukrainske soldaten är något som Putin helt förbisåg. I denna känsla finns också en underliggande religiös samhörighet, som sträcker sig mer än tusen år tillbaka i tiden, där Ukraina och de äldsta församlingarna kring Kiev var urkraften för hela rysk-ortodoxa kyrkan och sammanhållningen folken emellan.

Gemensamma helgon, gemensamma urkunder och kyrkotillhörighet står över alla Putins politiska ambitioner, slagord och paroller.

Kan då kyrkan bli den som kan visa fram till en väg mot fred?

Tidigare i den ryska historien har vi sett flera exempel på hur den politiska makten vädjat om kyrklig hjälp. Då tyskarna i december 1941 stod blott 30 kilometer utanför Moskvas portar, vaknade Stalin i sista stund och vädjade om kyrkans hjälp i kampen mot nazisterna och slöt ett fredsavtal med kyrkan.

I denna socialistiska mylla är Putin uppväxt och därför väl medveten om att kyrkan kan bli ett allvarligt problem för honom om inte segern snabbt är vunnen, innan allt fler ryska mödrar får hem sina söner i arméns liklådor.

Liksom kyrkan i gamla DDR kom att spela en stor roll i befrielsekampen mot den socialistiska statsapparaten kommer vi nu att få se denna utveckling även i Ryssland och precis som i DDR kommer emigrantförsamlingarna att driva på och leda kampen.

Det är nu varje kyrkas och samfunds plikt att stötta de krafter i Ryssland som kämpar mot detta vansinniga krig, där en okontrollerad handling kan utlösa ett atomkrig från vilket det inte finns någon återvändo.

Gemensamma helgon, gemensamma urkunder och kyrkotillhörighet står över alla Putins politiska ambitioner, slagord och paroller.

Trovärdiga löften avgörande för långsiktigt förtroende i politiken

Ledare SCB:s stora partisympatiundersökning kom i veckan och visar på tapp för Sverigedemokraterna och... lördag 3/12 00:10

Kristna engelsmän för första gången i minoritet

England. Färre än hälften av invånarna i England och Wales betecknar sig själva som kristna. Det är första... måndag 5/12 10:00

Svaren på de verkligt stora frågorna finns inte i naturvetenskapen

Ledare Sommaren 2021 dog Steven Weinberg, en av vår tids ledande naturvetare. Han var professor i fysik... fredag 2/12 00:10