Sök Herren medan han låter sig finnas, åkalla honom medan han är nära.
Jesaja 55:6

Världen idag

Kroppens teologi istället för begreppet underlivsteologi

Debatt · Publicerad 00:00, 2 sep 2013
Detta är en opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

I den intensiva debatt som följt på ett bibelstudium av Niklas Piensoho på Nyhemsveckan skriver densamme på Twitter den 16 augusti: "Det är bara för märkligt att en del alltid fastnar i underlivsteologi". Bakgrunden var nog en debattartikel av Peter Abramsgård i Dagen den 15 augusti: "Vad menar Piensoho egentligen?" som vill ha svar på hur Filadelfiapastorn ser på homosexualitet. Jag går inte närmare in på diskussionen kring bibelstudiet på Nyhem än att säga att Piensohos tolkning av Abraham och Sodom där är äventyrlig. Han vill den teologiska tyngdpunkten ska ändras från ett exodusperspektiv där man går ut ifrån världen till ett Abrahamsperspektiv där vi välsignar. Vad han exakt menar har varit föremål för intensiv diskussion, eftersom hans exempel rörde Pride och homosexuella relationer – här skulle Piensoho vinna på en tydlig ståndpunkt. Ibland talar tystnaden högre än det som uttalas.
För Abraham välsignade inte Sodom och Gomorra utan bad Gud om ett exodus (!) för de rättfärdiga innan staden skulle förstöras. Han var införstådd med att Guds vrede över synden inte var förhandlingsbar. Men Abraham ville rädda de rättfärdiga. Piensoho har senare sagt att "som kristen kan jag välsigna människor utan att välsigna allt de säger, tänker och gör" (Twitter, 19 aug). Sant. För att grunda den teologiska tyngdpunktsförskjutning som Piensoho vill se, krävs ett mer seriöst teologiskt grundarbete där man väger in alla texter och sammanhang.
Men att tala om att "fastna i underlivsteologi" är ett retoriskt knep som faktiskt inte har täckning i Bibeln. Guds skapelse och frälsning gäller alla livets aspekter och Gud förpassar inte sex till "underlivet", ett ord som i vår kultur är lite nedsättande, något privat man inte pratar om. Gud är mer mänsklig än vi och förstår hur stor del av livet sex och relationer är och detta förpassas aldrig till en oviktig periferi man "fastnar i". Man kan och måste prata både om frälsning och sex.

Gud börjar tala om sex på Bibelns tredje blad: "Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru och de två ska bli ett kött", en kropp, med tydlig syftning på sex. Och han gör det sedan genom hela Skriften. Höga Visan besjunger brudens och brudgummens förening och otvetydigt i sexuella termer och här finns ingen viktoriansk prydhet. I Israels lag finns detaljerade regler för äktenskap och sex, inklusive fördömanden av incest, olika otillåtna relationer och homosexualitet. Det finns ingen anledning att tro att Jesus lämnade denna grundsyn; i Bergspredikan skärper Jesus förbudet mot äktenskapsbrott. Inte bara handlingen utan till och med intentionen fördöms. Och detta är lagar som inte ska förgås förrän himmel och jord förgås, enligt Jesus (Matt 5:18).

Men Jesus själv visar sin nya gudsrikesetik genom hur han hanterar äktenskapsbryterskan (Joh 7:53-8:11). Han avstyr en brutal stening, näpser de självrättfärdiga och förmanar kvinnan: Gå och synda inte längre! Jesus förenar kärlek till människan – och beskydd mot stenkastarna, till exempel mot orättfärdiga politiska beslut och förföljelse – med fasthet mot synden. Detta måste vara vägen för oss också.

Men Paulus då, frihetens apostel? Ofta har man ju felaktigt ställt Jesus mot Paulus. Hans fördömande sker på två områden, skapelsens och Guds rikes. I Romarbrevet 1:21–28 refererar han till den skapelsegivna insikten om vad som är rätt och fel och har en tydlig linje mot homosexualitet. I 1 Kor 6:9 säger han att de orättfärdiga inte ska ärva Guds rike, och nämner i tydliga termer de båda parterna i en homosexuell relation.
Som exeget har jag mycket svårt att komma ifrån att dessa texter har ett tydligt budskap om homosexualitet. Mina kollegor som har en annan bibelsyn skulle mestadels hålla med mig men säga att man måste se den nytestamentliga linjen som en del av ett patriarkalt samhälle med lagar som inte är bindande. Men det är ingen hållbar linje för den som tror att Bibeln är Guds inspirerade ord.

Låt mig tydligt säga att det kan vara svårt att vara människa och hantera sin sexualitet. Alla pastorala frågor måste behandlas med två fokuspunkter: vad är sant utifrån Guds ord och hur vi ska möta en människa i hennes livssituation. Sanningen skapar en ram inom vilken man med både lyhördhet och fasthet måste hjälpa människor.
Men trycket från samhället och imponerande skickliga gaylobbyister är stort och man skriver inte en sådan här artikel utan risker. Men det måste vi ta för att stödja dem som vill leva enligt Guds ord, människor som i dag kanske är vilsna i sin identitet.

Gud skapade män och kvinnor med sexualitetens märkliga gåva och den kan sannerligen inte reduceras till "underliv". En fungerande teologi i dag, kanske mer än någonsin, måste omfatta frisk och öppen kommunikation också om sex och relationer, med Wojtylas uttryck en "kroppens teologi". Därför är det nödvändigt att tala klarspråk om äktenskap, familj och sexualitet och inte reducera dessa livsviktiga frågor till underlivsteologi.

Anders Gerdmar
docent i Nya testamentets exegetik och rektor för Livets ords teologiska seminarium

Långsam återhämtning för museerna efter pandemin

Kultur. Allt fler börjar besöka museer igen, efter det stora publiktappet under pandemisommaren 2020. Men... tisdag 28/9 05:00

Centerns besked kan rulla ut samtliga partier ur kyrkan

Ledare Beslut av slaget ”Partistyrelsen får i uppdrag att utreda …” känns sällan som någon revolution på... tisdag 28/9 00:10

Schweiz och San Marino om familj och fosterrätt

Ledare Förskjutningen i värdeliberal riktning, bort från klassiska kristna hållningar, fortsätter i... tisdag 28/9 00:00

S partistyrelse vill fortsätta styra över Svenska kyrkan

Kyrkopolitik. Banden mellan S och Svenska kyrkan ska inte luckras upp. Det slår Socialdemokraternas partistyrelse... måndag 27/9 13:29
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier