Rättfärdighetens frukt ska vara frid, och rättfärdighetens verk vara ro och trygghet för evigt.
Jesaja 32:17

Världen idag

Kristen apologetik – varför då?

Vi kristna utgör ett verkligt salt och ljus om vi kan vara pålästa vittnen för Jesus. Kyrkan har ett 2000-årigt arv av reflektion och kontemplation och detta kan vi inte förpassa till de högre akademiska kretsarna, menar Ronny Almroth och Emelie Rynningsjö.

Debatt · Publicerad 00:15, 13 okt 2017

Dagens unga kristna möter filosofiskt motstånd mot den kristna tron som alltför ofta gör dem osäkra på vem och vad de tror. Här behövs apologetik, det vill säga verktyg för att kunna försvara den kristna tron – muntligt eller skriftligt, i ord och handling.

Tyvärr besvarar kyrkorna inte detta alarmerande behov av nyanserad kristen apologetik. I stället hänvisas unga kristna till webben och boklitteratur där liberalteologiskt och agnostiskt utbud serveras till den som söker svar på de stora frågorna. Varför förvånas vi över att de unga successivt gallras ut ur församlingarna?

Den kristna apologetiken opererar på tre arenor:

1. Kulturskapande. När det gäller kulturen i västvärlden så är den djupt postkristen (tidigare kristen). Det kristna arvet, alltså etik, morallära samt kristna värderingar, är ifrågasatta och sekulariseringsprocessen har ett övertag. När vi som evangeliserar möter människor är reaktionen alltför ofta att vi kristna tror på tron, inte en reell person som heter Jesus. Varför då?

Kort uttryckt så beror det på att kyrkan har missat allvaret i att försvara den kristna tron i spåren av upplysningstidens olika företrädare. Evangeliet kan inte tas emot som en isolerad företeelse utan hänsyn till omkringgivande orsaker.

I Sverige står vi i avsaknad av den kristna tron i i stort sett alla ödesfrågor. Då blir Gud en främling! Den kristna tron hör inte hemma i det offentliga rummet sägs det, det är nämligen en privatsak. Med denna komprimerade religionskritik så begriper vi varför det inte enbart går att nå Sverige med evangelistiska kampanjer och lekmannaorganisationer. Den kristna apologetiken har en central roll att spela för att bryta det religionskritiska paradigmet så att svensken kan uppfatta den kristna tron som förnuftig och inte enbart baserad på hjärtats enkla tro. Vi kristna utgör ett verkligt salt och ljus om vi kan vara pålästa vittnen för Jesus.

2. För de kristna. Den kristna tron är inte enbart en andlig fråga. Det är lika mycket en intellektuell (filosofisk) fråga. Den kristna tron är inte frånkopplad intellektet som en autonom (självständig) entitet (ting) där vi är övertygade utan teologiska och filosofiska skäl.

För att vi som kristna i den sista tiden ska kunna övervinna världens gudlösa -ismer så måste vi träna vårt intellekt i att veta vad, men framför allt varför vi tror på det vi gör.

Vi är kallade till att mogna i vår kristna tro (Ef 4:12–14), och då måste vi veta vad teologin och den kristna filosofin säger oss. Vi blir då mer trovärdiga och framstår som kristna vittnen som faktiskt har ett solitt underlag för vår tro. Kyrkan har ett 2000-årigt arv av reflektion och kontemplation från våra företrädare. Detta kan vi inte förpassa till de högre akademiska kretsarna eftersom det utgör ett omfattande arv att vårda, och i de akademiska kretsarna finner vi inte majoriteten av de kristna.

3. För de icke-kristna. Ett typiskt missförstånd är att kristen apologetik inte vinner några människor. Inte ens en evangelistisk kampanj med en reformators hetta vinner människor alla gånger. Med tanke på att ett fåtal människor gensvarar på Guds inbjudan så kan vi inte negligera den kristna apologetiken som faktiskt är biblisk, även om den inte vinner en majoritet av människor för Jesus. För dem som blir kristna utifrån apologetiken är det värt det! På samma sätt som en missionär upplever sig kallad att nå ett visst folkslag är en kristen apologet kallad att nå ateisterna! Vi är många som tillsammans arbetar med att vinna människor, så låt oss inte hindra varandras olika gåvor och initiativ till att berika himlen.

Därför behövs kristen apologetik!

Av dessa skäl arrangerar vi i Facebook-forumet Svenska Apologetiksällskapet en nationell apologetisk konferens den 13–14 oktober i Lötenkyrkan, Uppsala.

För att vi som kristna i den sista tiden ska kunna övervinna världens gudlösa -ismer så måste vi träna vårt intellekt i att veta vad, men framför allt varför vi tror på det vi gör.

Ordkrig efter israeliska flygangrepp i Syrien

Missilangrepp Iran är redo att utplåna Israel, hävdar chefen för det iranska flygvapnet, sedan Israel angripit iranska mål i Syrien. – Vi slår till mot vem som än...

Det räcker inte med besvärjelser

Ledare Beklämmande röra Så här när dammet börjar lägga sig kan man fundera en del på förra veckans kaos i regeringsfrågan. Hur kunde S, MP, C och L ens komma på tanken att...