Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Kristdemokrati i lokalpolitiken är att ständigt arbeta för ett samhälle som hålls samman, skriver Bengt Germundsson, kristdemokratiskt kommunalråd i Markaryd, med anledning av partiets kommun- och landstingspolitiska dagar som går av stapeln i helgen i Göteborg. Foto: Samuel Björk

Kristdemokraterna gör skillnad – även i lokalpolitiken

Debatt · Publicerad 05:00, 28 mar 2014

När Kristdemokraterna i helgen firar 50 år i samband med partiets kommundagar innebär det samtidigt startskottet för årets valrörelse. De två år som förflutit sedan partiledarfrågan avgjordes vid det extra rikstinget i Västerås har till stor del ägnats åt att svetsa samman partiet, stärka partiorganisationen och att arbeta med politikutveckling. Resultatet av detta arbete har inneburit att Kristdemokraterna i dag står väl rustade att möta väljarna i den kommande valrörelsen.
Att Kristdemokraterna behövs i svensk politik är ett faktum som blir alltmer uppenbart. Med ett tydligt fokus på barns och ungdomars uppväxtvillkor och budskapet om att Sverige ska vara det bästa landet att växa upp i, har Kristdemokraterna formulerat en tydlig vision som, till skillnad från övriga partier, pekar ut en färdriktning och vad som är målet för vår politik. En resa och ett mål som borde upplevas som betydligt mer attraktivt än de många kortsiktiga förslag som politiker från de övriga riksdagspartierna allt oftare för fram, i syfte att styra och ställa över det som folk klarar av att bestämma över och hantera själva. En utmaning för oss är att tydliggöra den här visionen för väljarna.

Med vår värdebaserade ideologi som grund har vi all anledning att våga räta på ryggen, höja rösten och ta debatten med de partier och politiker som ägnar sig åt att försöka överträffa varandra med alltmer likartade utspel och förslag i den politiska mitten! Jag är övertygad om att vi som parti kommer att göra detta i den nationella debatten genom att lyfta fram en tydlig politik inom alla områden, baserad på kristdemokratiska värden som subsidiaritet, förvaltarskap och personalism.
Men kristdemokratin har självklart sin givna plats också i den lokala politiken. Som kommun-, landstings- och regionpolitiker befinner vi oss mitt i den verklighet och nära de sakfrågor som berör människor. Det gäller för oss att vara närvarande och lyssna in vilka frågor som berör folk i deras vardag och inte komma med färdiga svar innan vi tagit till oss problemformuleringen. För att lyckas krävs att vi på allvar engagerar oss i lokalsamhället och inte nöjer oss med att agera politiskt i de slutna sammanträdesrummen. 

Kristdemokrati i lokalpolitiken är att ständigt arbeta för ett samhälle som hålls samman. Ett samhälle där vi står upp för flit och företagsamhet och där vi arbetar för att skapa ett näringslivsklimat som ger företag möjlighet att växa och därmed skapa de resurser som behövs för alla fortsatta satsningar på vår välfärd. Det innebär också att vi tar strid för den som inte kan tala för sig själv och för det unika, okränkbara människovärdet. Som kristdemokrater ska vi vara den sociala rösten som går emot orättvisor, som ständigt värnar medborgarperspektivet och som höjer rösten mot politiker som vill bestämma över det som människor är fullt kapabla att själva besluta om.
Kristdemokrati i lokalpolitiken är också att lyfta civilsamhällets och den ideella sektorns betydelse. Tillsammans med föreningsliv, ideella organisationer och enskilda kan vi åstadkomma mycket positivt i lokalsamhället. Politiken och det offentliga utgör ett icke oväsentligt komplement till civilsamhället, men att ständigt värna de små, naturliga gemenskaperna, familjen och det ideella samhället ska vara en självklarhet för oss som kristdemokratiska lokalpolitiker.

Framgång är ingen slump! Oavsett vad man satsar på, beror resultatet i regel på engagemang och hårt arbete. Jag är helt övertygad om att valresultatet i många kommuner kommer att kunna kopplas till lokala politiker som haft en vilja att åstadkomma förändring och som arbetat hårt och engagerat för att uppnå detta. Det finns mycket som talar för att just de egenskaperna borde finnas hos oss kristdemokrater och vårt eget ansvar och engagemang går inte att lägga ut på entreprenad.
Kristdemokraterna är en del av en folkrörelse och det innebär att vi bygger politiken underifrån. Vår politik är medlet för att bygga ett samhälle baserat på det gemensammas bästa där det är människan och människovärdet som står i fokus.  Som kristdemokrater måste vi våga vara tydliga och ta för oss också i den lokala debatten. Genom att ständigt lyfta fram vår ideologi och våra värderingar som stöd för våra ställningstaganden i alla politiska frågor visar vi att vi vågar stå för något. Och att stå för något vinner i längden både förtroende och respekt!

Bengt Germundsson
(KD) Kommunstyrelsens ordförande i Markaryds kommun
Ledamot i partistyrelsen

Vad är Palestina och vilka är palestinierna?

Israelkommentar Ofta talas det om ”palestinierna” som om de vore ursprungsbefolkningen i det som är dagens Israel. Men detta, som så mycket annat när det gäller...

Ger miljoner för ökad judisk säkerhet i Malmö

Samhälle. Judiska församlingen i Malmö får 40 miljoner kronor av företagsledarna Lennart Blecher och Dan Olofsson för att kunna öka säkerheten, rapporterar...