Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar.
Hebreerbrevet 10:24

Världen idag

Köp inte mediers definition av människosyn

Debatt · Publicerad 12:19, 6 aug 2018

Joakim Lundqvist påtalar risken för andligt maktmissbruk när jag påstår att jag fått ett tilltal från Gud om SD och valet. 

Tilltalet ska prövas enligt Guds Ord och jag välkomnar det. För egen del kan jag bara vittna om att Gud bekräftat det för mig på så många sätt att jag inte kan betvivla det.

Lundqvist hävdar att problemet med SD:s nationalism är deras människosyn. Jag menar  att problemet är när man låter mediernas definition av ”människosyn” prägla argumenten. Ett samhälle kan inte hålla ihop utan en nationalistisk solidaritet. Lundqvists uttalande att detta innebär att den egna gruppen eller nationen därmed är mer värd än andra förvånar mig. Tänk om en far skulle säga till sina barn: ”Det är ingen skillnad mellan er och andra barn. Alla är precis likadana för mig.”

Många som betonar att vi måste lära av det som hände på 1930-talet i Tyskland drar fel slutsatser. Det vi behöver lära är att kyrkan då gav efter för trycket från den ideologi som styrde tidsandan. På 1960-talet hände samma sak med marxismen. I dag är det inte nazismen som är den stora faran. Det var inte nynazister som brandbombade synagogan i Göteborg förra året utan invandrade muslimer. Det krävdes hjältemod på 1930-talet att gå emot nazismen. Det gör det inte i dag. Men i dag behöver du inte säga mycket negativt om islam för att hotas av både åtal och böter. Det är här striden står nu!

Angående mitt påstående om hundratusentals våldsbejakande antisemiter i Sverige. Det finns i dag ungefär 900 000 muslimer i Sverige. Med ”våldsbejakande” menas inte jihadister utan sådana som spontant firar när ett terrordåd begås i Israel eller stöder sharialagstiftning. Utifrån tillgänglig statistik från andra länder är mitt påstående tyvärr ingen överdrift.

Jag vill ge Lundqvist rätt i att judarna i Sverige skulle tvingas fly om SD fick igenom sitt förbud mot omskärelse. Jag kan försäkra att jag tar allvarligt på detta. Det är bland annat därför jag ber om en regering med både SD, KD och M. 

KD behövs! Men det måste vara ett KD som väljer SD hellre än en ny odemokratisk DÖ-överenskommelse.

Angående Marcus Jonssons inlägg vill jag citera professor emeritus Bert Stålhammar: ”Det finns emellertid forskning som visar att samtliga våra politiska partier i större eller mindre grad bär på ett arv av nazistiska sympatier.” Harald Ljungström hade tidigare suttit i styrelsen för Sveriges Nazistiska förbund. Han skrev underlaget till KDS första partiprogram.

Inför valet i september önskar jag KD all framgång!

Jag vill också önska pastor Joakim Lundqvist all välsignelse!

En öppen debatt kritiskt för vår framtid

Ledare I veckan publicerades ett uppmärksammat öppet brev i tidningen Harper Magazine. Brevet är... lördag 11/7 00:00

Vill se svensk protest mot moskébeslutet för Hagia Sofia: ”Skymf”

Turkiet. Hagia Sofia ska bli moské, det meddelar Turkiets president Recep Tayyip Erdogan. Den välkända... fredag 10/7 21:38

Att vara sänd är att inte underskatta rollen som ”god granne”.

Inför söndag Mark 3:7–19 Just den här söndagen, den 12 juli, avslutar vi Hönökonferensen med en... fredag 10/7 12:00

Svag svenska kan ha påverkat covidvård

Äldrevård. Bristande språkkunskaper hos personal i äldreomsorgen kan ha bidragit till problem under... fredag 10/7 20:48

Kan en kristen bära vapen?

Mot väggen Kan en kristen med gott samvete bära vapen i egenskap av polis eller militär och när så behövs även...

Hans Sundberg – min bakgrund

John Wimber och Vineyard i Sverige (del 2/10). På Fjellstedtska skolan blev Hans andedöpt och började lära känna Andens liv. Han låter vuxendöpa...