Jag ska lova dig så länge jag lever, i ditt namn ska jag lyfta mina händer.
Psaltaren 63:5

Världen idag

KD kommer alltid stå upp för de värderingar som byggt Sverige

Kristdemokraterna kommer alltid stå upp för den judiskt-kristna etiken, den kristna människosynen och värdegrunden. Vi ska bekämpa islamism och andra försök till splittring av landet, skriver KD:s rättspolitiske talesperson, Andreas Carlsson, i denna debattartikel.

Debatt · Publicerad 00:00, 25 feb 2022
Detta är en opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Det islamistiska hotet mot Sverige är ytterst allvarligt. Det har varit känt länge, men det utvecklas ständigt. Nu bedrivs sedan slutet av förra året en allt hätskare påverkanskampanj från islamister i både vårt eget land och utomlands. Påverkanskampanjen sprids i arabisktalande grupper på sociala media och bland radikala ”influerare”. Målet för kampanjen är framför allt svensk socialtjänst, men också skolan och i förlängningen är hela samhället.

Den riktar sig mot svenska muslimer, kanske särskilt de som är nyanlända och har svaga kunskaper i både svenska språket och i svenskt samhällsliv. Där hävdas att när socialtjänsten omhändertar barn som far illa, är det egentligen frågan om kidnappningar. Lögner, anpassade för att väcka vrede i målgruppen, sprids. De går bland annat ut på att omhändertagna barn tvingas äta fläskkött och tvingas att bära kors.

Det senaste tillskottet till kampanjen är ett politiskt parti, Nyans, som grundades av en före detta centerpartist som så sent som i augusti 2018 var toppkandidat för partiet i Göteborg. Han uteslöts sedan efter att det uppdagats att han hade samröre med turkiska Grå vargarna. Partiet Nyans kampanjar hårt i förorterna med budskap om ”LVU-missbruk” och försöker rida på propagandavågen.

Det är dags att daltandet med extremister får ett slut. Den här regeringen har varit mycket svag i kampen mot extremism. Ja, partierna som leder den – eller har ingått i – härbärgerar extremister i sina egna led. Hade en annan regering, där Kristdemokraterna ingick, styrt landet hade lagstiftningen sett radikalt annorlunda ut.

Vi vill förbjuda utländsk finansiering av moskéer, islamistiska föreningar och stiftelser i Sverige. Finansieringen är en bidragande orsak till framväxten av islamistisk extremism. Saudiarabien, Turkiet och Qatar sponsrar och kontrollerar ett antal moskéer i Sverige idag, som fungerar som propagandakanaler för både de politiska regimerna och den religiösa extremismen.

Vi måste säkerställa att moskéer och muslimska organisationer står fria ifrån utländskt ekonomiskt inflytande. Det skulle också skapa ökad frihet från muslimska grupper som därmed kan bryta sig loss från negativt inflytande. Stryp finansieringen.

För att stoppa extremismen behöver det också införa ett demokratikrav där Säpo-kontroll ingår för att civilsamhället ska få bidrag. Detta ska också kommuner använda sig av. Detta krävde vi kristdemokrater i terroröverenskommelsen 2015, men fortfarande har inget hänt, trots löften.

Tjänstemän som fattar känsliga beslut måste också skyddas. Fler myndighetsbeslut behöver kunna anonymiseras och fler tjänstemän behöver få sina personuppgifter skyddade. Personalen måste skyddas från påverkan och angrepp. Då behöver de kunna anonymiseras. Öppenhet och insyn är viktiga i alla förvaltningsbeslut, men personalens säkerhet är av lika stor vikt. Ett system för att bevara öppenheten och skydda personalen behöver komma på plats.

Dessutom bör straffen skärpas för den som angriper en samhällsinstitution, till exempel ett socialkontor. Idag skjuts det mot socialkontor och bränder startas. Allt detta omöjliggör arbetet med att skydda barn och gynnar islamistiska och kriminella krafter. Detta måste straffas hårt.

De rödgröna partierna är färgade av antidemokratiska och islamistiska element. Vi ska inte glömma att den nu sittande regeringen en gång hade en minister i Mehmet Kaplan som tvingades avgå för sitt samröre med Grå vargarna. I både Miljöpartiets och Socialdemokraternas partistyrelser har personer med islamistiska kopplingar valts in eller föreslagits. SSU Malmö har drabbats av indragna bidrag av Malmö kommun på grund av skandaler färgade av homofobi, antisemitism och odemokratiska metoder.

Den nu ökända utvisningsdömda Gävleimamen – som utgör ett hot mot rikets säkerhet – uppmanade sina medlemmar att rösta på Miljöpartiet. Han har också deltagit i kampanjen mot svensk socialtjänst.

Det blir allt tydligare att det här valet kommer att bli ett värderingsval. Kristdemokraterna kommer alltid stå upp för de värderingar som byggt Sverige, den judiskt-kristna etiken och den kristna människosynen och värdegrunden. Vi ska bekämpa islamism och andra försök till splittring av landet. Det kommer, tyvärr, behövas.

Tjänstemän som fattar känsliga beslut måste också skyddas.

Hotspot om elkrisen blev viralt

TV. Världen idags tv-program Hotspot har blivit viralt efter att avsnittet om en systemhotande elkris... tisdag 28/6 15:00

Pinsamma svenska reaktioner på abortbeslutet

Ledare Att Kristdemokraterna, för många år sedan nu, övergav sin främsta hjärtefråga – barns rätt till liv... onsdag 29/6 00:10

Regeringen avgår – en utvärdering och en varning

Israelkrönika Israel går mot nyval, för femte gången på tre år. Och även om parlamentet, Knesset, i skrivande... onsdag 29/6 00:00

Undersökning: Få politiker bor i utsatta områden

Förorten. Av de politiker som kandiderar till höstens val är det få som bor i landets mest socioekonomiskt... tisdag 28/6 12:00

Artikel om hbtq och Pingst har lett till intensiv debatt

Hbtq. Världen idags rapportering om kyrkorelaterade hbtq-forums slutna diskussion kring att förändra... tisdag 28/6 10:00

Viktig seger för svenskt jordbruk

Ledare Sveriges bönder är inte längre miljöförstörare. Det har riksdagen äntligen beslutat efter många års... onsdag 29/6 00:00

Sorgegudstjänst hölls för offren i masskjutningen i Oslo

Norge. På söndagen slöt Osloborna upp i en sorgegudstjänst i stadens domkyrka efter helgens terrordåd där... tisdag 28/6 07:00

Kommer vi att känna igen varandra i himlen?

Mot väggen I Bibeln står det ju att vi i himlen kommer att vara som änglarna (Matt 22:30). Betyder det att vi...

Gärna blomsterkrans – men spola nubben i slasken

Andakter av Carl-Erik Sahlberg. Midsommarhelgen närmar sig och därmed den ljusaste tiden och den ljusaste natten på året. Nu sitter...
Följ Världen idag i sociala medier