Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda.
Romarbrevet 12:21

Världen idag

KD har nyckeln till den nya samhällsdebatten

"KD bör fortsätta gräva där man står, vidareutveckla den unika profilen såsom ett parti byggt på kristen värdegrund", skriver samhällsdebattören Markus Uvell i debatten om varför KD inte lyfter i väljaropinionen. Han förutspår en kulturell ny höger/vänster-skala där KD har en nyckelroll.

Debatt · Publicerad 09:04, 16 maj 2016

Den 6 maj skriver Ulf Bjereld om orsakerna till Kristdemokraternas fortsatt svaga opinionssiffror.

På en punkt har han rätt: ett problem för KD är att konkurrensen om de konservativa väljarna har ökat. Stora delar av det politiska territorium Ebba Busch Thor gör anspråk på har Moderaterna bestämt sig för att försöka återta.

Utöver detta landar Bjerelds analys fel. Kärnan är tanken att KD borde tona ner sin profil för att nå bredare grupper. Det är en farlig väg. Ett litet parti som konsekvent driver sin linje kan, om idéerna bär, på sikt växa. Ett litet parti som försöker likna andra blir snabbt överflödigt.

Särskilt pekar Bjereld på en mer generös flyktingpolitik som ett sätt för KD att locka fler väljare. Det framstår som en märklig rekommendation, då nästan åtta av tio KD-väljare enligt Demoskop tycker invandringen är för stor och knappt en av tio att den är för liten. Även i väljarkåren som helhet vill sju av tio se minskad invandring.

Det är inte heller lätt att förstå analysen att KD skulle ha tappat väljare – främst till M och SD – på grund av en alltför restriktiv flyktingpolitik. Vem byter parti från KD till SD av längtan efter en mer generös flyktingpolitik? Ulf Bjerelds rekommendationer verkar koka ner till att KD borde tycka mer som Ulf Bjereld. Det skulle jag starkt avråda ifrån.

Varför lockar då inte KD fler väljare? Utöver väljarkonkurrensen ser jag två andra skäl.

• För det första det faktum att KD har för få unika förslag med tydlig samhällsekonomisk koppling. Svenska väljare är osedvanligt ekonomistiska, förslag som inte uppfattas ha ekonomisk effekt lockar få.

• För det andra den akuta migrationskrisen. I tider av oro söker sig många väljare till de stora partierna, särskilt det parti som uppfattas vara bäst på ekonomi och krishantering. Detta är en avgörande orsak till Moderaternas starka stöd, delvis på bekostnad av KD.

Den idéfattiga, ekonomistiska krishantering som sedan i höstas dominerar svensk politik ger KD minimalt utrymme.

Vad bör då partiet göra? Två saker tror jag är särskilt viktiga.

• Dels fortsätta gräva där man står, vidareutveckla den unika profilen som ett parti byggt på kristen värdegrund. Och framför allt: att omsätta denna profil i frågor med tydligare samhällsekonomisk koppling.

• Dels att helt enkelt ha tålamod. När den mest akuta migrationskrisen övergår i en fördjupad debatt om Sveriges framtid skapas återigen utrymme för idéer och värderingsbudskap.

Det är också tydligt att ekonomismen i svensk politik successivt försvagas, den ekonomiska höger/vänster-skalan kompletteras med ett slags kulturell höger/vänster-skala. Där har KD en nyckelroll, som företrädare för ett annat perspektiv än det rådande.

Ulf Bjereld skriver att han skulle välkomna ett KD som söker sig över blockgränsen. Det förstår jag att han skulle. Det skulle dock riskera att bli början till slutet för partiet. Vilket Bjereld för all del kanske också skulle välkomna?

Ett litet parti som konsekvent driver sin linje kan, om idéerna bär, på sikt växa. Ett litet parti som försöker likna andra blir snabbt överflödigt.

Patienter och fångar kan fortfarande få själavård

Coronapandemin. Sjukhuskyrkornas personal och de själavårdare som jobbar inom kriminalvården kan fortsätta att... måndag 30/3 06:00

Kraftfullt försvar för fåken

Det hotade ordet fåk — som provinsiellt betyder yrsnö eller snöstorm — är det i särklass hittills... måndag 30/3 07:00

Stefan Gustavsson fyller 60 år

Jubilar. I dag, söndagen den 29 mars, fyller teologen, apologeten författaren och ledarskribenten Stefan... söndag 29/3 13:00

Tro inte på lögnen att du är svag när du visar dig sårbar.

Ungkrönika ”Hur är läget?” Det lär vara den allra vanligaste fråga vi får. Men hur ofta är vi egentligen...

De vill ge unga utrymme att växa

Lärjungaträning. Paret Stenstrand brinner för att hjälpa unga ledare att växa och hålla i det långa loppet. Något de...